Ευρετήριο

ΚιθάραΡΙΖΑ: Αγνώστου ετύμου, δάνειο ανατολικής προέλευσης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Κιθάρα, άρπα.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Κιθαρίζω Apoc 14:2, Κιθαρωδός Apoc 14:2.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ὕμνος Eph 5:19, Col 3:16, Μουσικός Apoc 18:22, Αὐλός 1Co 14:7.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: .Ἄδηλος 1Co 14:8, Ἄφωνος 1Co 14:10.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Κιθάρα, -ας.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Κιθάρα: Ονομαστική ενικού.

2) Κιθάραις: Δοτική πληθυντικού.

3) Κιθάραν: Αιτιατική ενικού.

4) Κιθάρας: Αιτιατική πληθυντικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:8: «Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων»

Apoc 14:2: «καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.»

Apoc 15:2: «Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρὶ καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 5:8: 2 Ch 29:25  Apoc 15:2

Apoc 14:2: 2Ch 5:12  Apoc 5:8

Apoc 15:2β: Apoc 5:8

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Guitar, Harp.

Κιθάρα, ας, , a harp, a lyre; the upper part of the breast; the music of the cithara was always accompanied with singing. See Pindar, passim. Hence the Engl. GITTERN, and CITTERN, and GUITAR.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Guitar, Et Psalterii.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Gitarre, Harfe.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Chitarra, Arpa.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Guitare, Harpe.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Guitarra, Arpa.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Guitarra, Harpa.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Gitaar, Harp.