Ευρετήριο

ΚηρύσσωΡΙΖΑ: α) ΚΗΡΥΚ-+J-Ω, ΚΗΡΥΤΤΩ ( ή ΚΗΡΥΣΣΩ) (τροποπ. του KJ σε ΣΣ), β) ΙΝΔ.Ε: ΚΑΤ - ΚER.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Είμαι ή ενεργώ ως κήρυξ.

2) Εξαγγέλλω, διαλαλώ, αναγγέλλω δημόσια.

3) Προκηρύσσω, αγγέλλω.

4) Καλώ, προσκαλώ, συγκαλώ.

5) Κηρύσσω το λόγο του Θεού, διδάσκω δημόσια.

6) Διατάζω.

7) Προβαίνω στη δημόσια κήρυξη, καθιστώ (κάτι) επισήμως γνωστό ή έγκυρο (κυρ. στα πλαίσια μιας καθιερωμένης νομικά, βιβλικά ή εθιμικά διαδικασίας).

8) Ανακοινώνω (κάτι) ως κήρυκας, το κάνω γνωστό διαλαλώντας το.

9) Κάνω κήρυγμα, διαδίδω ιδέες και δόγματα (φιλοσοφικά, θρησκευτικά πολιτικά κ.λπ.).

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Προκηρύσσω Act 3:20, Κῆρυξ 1Ti 2:7, Κήρυγμα Mat 12:41.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Εὐαγγελίζω Luk 1:19, Προευαγγελίζομαι Gal 3:8, Εὐαγγέλιον Mat 24:14, Mar 13:10, Μαρτυρῶ Joh 5:36, Μαρτύριον Mat 24:14 , Διαγγέλλω Luk 9:60, Καταγγέλλω Act 4:2, Οἰκουμένη Mat 24:14, Παρρησιάζομαι Act 9:27, Λαλῶ Mar 2:2, Διαλέγομαι Act 20:7, Βασιλεία Mat 24:14, Ἔθνος Luk 24:47, Πληροφορῶ 2Ti 4:17, Προσαγορεύομαι Heb 5:10, Λόγος 1Co 1:18.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Σιωπῶ Luk 19:40, Φιμῶ Mar 4:39.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. κηρύσσω, Πρτ. ἐκήρυσσον, Μέλ. κηρύξω, Αόρ. ἐκήρυξα, Πρκ. κεκήρυχα, Υπερσ. ἐκεκηρύχην.

Μέσ. Ενεστ. κηρύσσομαι, Πρτ. ἐκηρυσσόμην, Μελ. παθ. κηρυχθήσομαι, Αόρ. παθ. ἐκηρύχθην, Πρκ. κεκήρυγμαι, Υπερσ. ἐκεκηρύγμην.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Κηρύσσω

Α) Αμετάβατο: διακηρύσσω, διαγγέλλω.

Β) Μεταβατικό

i) + αιτ.: κηρύσσω κάτι.

ii) + δοτ.: κηρύσσω σε κάποιον.

iii) + εμπρ.πρ.: βλ. Β (i).

iv) + ειδ.πρ.: κηρύσσω ότι….

v) + αιτ. (πραγμ.) + δοτ. (προσ.): κηρύσσω κάτι σε κάποιον.

vi) + δοτ. (προσ.) + ειδ.πρ.: κηρύσσω σε κάποιον ότι….

2) Κηρύσσομαι

Α) Αμετάβατο: κηρύσσομαι.

Β) Μεταβατικό

i) + ειδ.πρ.: κηρύσσομαι ότι….

ii) + εμπρ.πρ.: διακηρύσσομαι σε…..

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐκηρύξαμεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

2) Ἐκήρυξαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

3) Ἐκήρυξεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἐκήρυσσεν: γ΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

5) Ἐκήρυσσον: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

6) Ἐκηρύχθη: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

7) Κηρῦξαι: Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

8) Κηρύξας: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

9) Κηρύξατε: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

10) Κήρυξον: β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

11) Κηρύξω: α΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

12) Κηρύξωσιν: γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

13) Κηρύσσει: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

14) Κηρύσσειν: Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

15) Κηρύσσεται: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

16) Κηρύσσετε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

17) Κηρύσσομεν: α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

18) Κηρύσσοντα: Αιτιατική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

19) Κηρύσσοντας: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

20) Κηρύσσοντος: Γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

21) Κηρύσσουσιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

22) Κηρύσσω: α΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

23) Κηρύσσων: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

24) Κηρυχθείς: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

25) Κηρυχθέντος: Γενική ενικού μετοχής ουδετέρου γένους του Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

26) Κηρυχθῇ: γ΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

27) Κηρυχθῆναι: Απαρέμφατο Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

28) Κηρυχθήσεται: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Διαφορετικοί από τον κόσμο (Apoc 22:17)

Για παράδειγμα, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι πασίγνωστοι για το ζήλο τους στο κήρυγμα. Αυτό πραγματικά τους κάνει διαφορετικούς. Μερικοί τους θαυμάζουν γι’ αυτό, ενώ άλλοι ενοχλούνται απ’ αυτό. Ιεραπόστολοι από μια ευαγγελική οργάνωση αναφέρουν ότι οπουδήποτε βγουν στον κόσμο συναντούν ανθρώπους που είναι δραστήριοι, ζηλωτές Μάρτυρες για τον Ιεχωβά! «Μιλήστε για αρκετή ώρα σχεδόν σε οποιονδήποτε ... ιεραπόστολο οπουδήποτε στον κόσμο για τις τοπικές καταστάσεις, και θα ακούσετε να αναφέρονται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά», ανέφερε ένα από τα έντυπά τους.

Γιατί είναι τόσο ζηλωτές στο έργο τους οι Μάρτυρες; Ο λόγος είναι ότι το κήρυγμα των καλών νέων είναι το θέλημα του Θεού και το χαρακτηριστικό σημάδι ενός αληθινού Χριστιανού. (Mat 28:19, 20,·Eph 6:14, 15· Apoc 22:17) Σήμερα, αυτό το κήρυγμα από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μια δημόσια επίδειξη της οσιότητάς τους στη Βασιλεία του Θεού και της επιθυμίας τους να βοηθήσουν άλλους να λατρεύουν τον Ιεχωβά. (Hsa 2:2-4· Mat 24:14).

Πώς Επενεργεί το Πνεύμα του Θεού Σήμερα;

Τι Λένε οι Άλλοι για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

«Ενώ άλλες εκκλησίες προσλαμβάνουν συμβούλους για να ελκύουν τους ανθρώπους στους ναούς ή να χειρίζονται σύγχρονα θέματα όπως είναι η ομοφυλοφιλία και η έκτρωση, οι Μάρτυρες δεν κάνουν συμβιβασμούς μπροστά σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Εξακολουθούν να καλύπτουν συστηματικά όλη τη Γη με το έργο τους».—Δι Όραντζ Κάουντι Ρέτζιστερ (The Orange County Register) της Κομητείας Όραντζ, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

«Σε ό,τι αφορά τη διάδοση της πίστης, ελάχιστα θρησκεύματα είναι τόσο ενθουσιώδη ... όσο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά».—Η Δημοκρατία (The Republic) του Κολόμπους, Ιντιάνα, Η.Π.Α.

«Είναι οι μόνοι που πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα με “τα καλά νέα” εφαρμόζοντας τις Γραφικές αρχές».—Ζίτσι Λιτεράτσκι (Życie Literackie), Πολωνία.

«Στη μεγαλύτερη εκστρατεία κηρύγματος όλων των εποχών, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν μεταφέρει το άγγελμα του Ιεχωβά σε όλο τον κόσμο».—Νιους-Ομπσέρβερ (News-Observer), Ταμάκουα, Πενσυλβανία, Η.Π.Α.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:1,2: «Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;»

Apoc 5:5: «καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι· μὴ κλαῖε, ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.»

Apoc 5:9: «καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους»

1) Η λ. Ἐκηρύχθη στο εδάφιο 1Ti 3:16 αναφέρεται σε ομοιοτέλευτο σχήμα λόγου δηλαδή με φράση στη οποία συμμετέχουν ή τελειώνουν με τις ίδιες ή με ομόηχες λέξεις.

2) Η λ. Κηρύσσοντος στο εδαφ. Rom 10:14, 15 χρησιμοποιείται δύο φορές για έμφαση λόγω της σοβαρότητάς της. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Κηρῦξαι στο εδάφιο Luk 4:18 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 61:1, 2).

4) Η λ. Κηρυχθῆναι…εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἀρξάμενοι... στο εδάφιο Luk 24:47 αποτελεί σολοικισμόν (δηλ. εκφραστικό συντακτικό λάθος κατά τη διατύπωση του λόγου) πρόκειται για ένα λογοτεχνικό φαινόμενο της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιαν. Ελλην. Γραφές (Καινή Διαθήκη).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 41:43, Exo 32:5, 36:6,2, Chr 20:3.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: I Declare, Announce, Preach, Preacher, Preaching, Proclaim, Publish.

Κηρύσσω, or κηρύττω, f. ύξω, pf. κεκήρυχα, to be a herald or public crier; to publish, proclaim, announce, declare publicly; to spread abroad; ἀποικίαν... ἐκήρυσσον, they proclaimed the sending a colony, Thucyd. i, 27; to promulgate; to call upon, invoke, Eurip. Hec. 145; Aristoph. Acharn. 748; to convoke an assembly; in N. T., to preach or teach; κηρύξομαι, 1. f. mid., used passively in the Tragic writers; Demosth., 347, 25, has ἐπικεκηρυχέναι· 1. a. ἐκήρυξα, pf. pas. κεκήρυγμαι, ξαι, κται, 1. a. pas. ἐκηρύχθην, part. 1. a. pas. κηρυχθείς, 1. f. pas. κηρυχθήσομαι, ῃ, εται. Th. κῆρυξ.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Pronuntio, Pronuntiare, Dico Autem Prædicate, Clamorem.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Ich Erkläre, Kündigen, Predigen, Prediger, Predigt, Proklamieren, Veröffentlichung, Bekannt Zu Geben.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Dichiaro, Annunciare, Predicare, Predicatore, Predicazione, Proclama, Pubblicare.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Je Déclare, J'annonce, Prêchez, Prédicateur, Prêchant, Proclamez, Publier, Annoncer.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Declaro, Anunciaré, Predica, Predicador, Predicación, Proclamar, Publicar, Anunciar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Declaro, Anunciar, Pregar, Pregador, Pregação, Proclamar, Publicar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Ik Verklaar, Predik, Prediker, Het Prediken, Verkondig, Publiceren, Aan Te Kondigen.