Ευρετήριο

ΚατοικητήριονΡΙΖΑ: < ΚΑΤΟΙΚΩ + επιθ. -ΗΤΗΡΙΟΝ < ΚΑΤΟΙΚΟΣ < ΚΑΤΑ + ΟΙΚΟΣ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 και 3) (βλ.λ. Κατά και Οἶκος).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τόπος κατοικίας, κατοικία.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Κατά Mat 12:30, Κατοικῶ Eph 3:17, Κατοικία Act 17:26, Παροικία Act 13:17, Οἰκῶ 1Ti 6:16, Κατοίκησις Act 17:26, Ἐγκατοικῶ 2Pe 2:8, Οικητήριον Jud 6, Οἴκημα Act 12:7, Συνοικῶ 1Pe 3:7.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Σκηνῶ Apoc 12:12, 21:3, Κατασκηνῶ Mat 13:32, Σκηνή Luk 16:9, Ἔπαυλις Act 1:20, Κάθημαι Luk 21:35, Καθίζω Act 18:11, Μίσθωμα Act 28:30, Διαμένω Luk 1:22, 2Pe 3:4.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀγραυλῶ Luk 2:8, Ἀποδημῶ Mar 13:34, Ἀναχωρῶ Act 23:19, 26:31.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, ουδετέρου γένους: Κατοικητήριον, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Κατοικητήριον: Ονομαστική ή αιτιατική ενικού.

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Κατοικητήριον (Apoc 18:2)

Η πτώση της αρχαίας Βαβυλώνας το 539 Π.Κ.Χ. αποτέλεσε την αρχή μιας μακράς παρακμής που κατέληξε στην ερήμωσή της. Με παρόμοιο τρόπο, από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η επιρροή της Βαβυλωνιακής θρησκείας έχει παρακμάσει αξιοσημείωτα σε παγκόσμια κλίμακα. Στην Ιαπωνία, η Σιντοϊστική λατρεία του αυτοκράτορα απαγορεύτηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στην Κίνα, η κομμουνιστική κυβέρνηση ελέγχει όλους τους θρησκευτικούς διορισμούς και δραστηριότητες. Στην Προτεσταντική βόρεια Ευρώπη, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει αδιάφοροι ως προς τη θρησκεία. Και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει εξασθενήσει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας σχισμάτων και εσωτερικών διαφωνιών στην παγκόσμια επικράτειά της. (Παραβ. Mar 3:24-26).

Αναμφίβολα όλες αυτές οι τάσεις αποτελούν μέρος του “στερέματος του ποταμού Ευφράτη” και προετοιμάζουν το δρόμο για την επερχόμενη μιλιταριστική επίθεση στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη. Αυτό το “στέρεμα” αντικατοπτρίζεται, επίσης, στην ανακοίνωση που έκανε ο πάπας τον Οκτώβριο του 1986 ότι η εκκλησία πρέπει «και πάλι να γίνει επαίτης»—λόγω των τεράστιων ελλειμμάτων. (Apoc 16:12).

Ιδιαίτερα από το 1919, η Βαβυλώνα η Μεγάλη έχει εκτεθεί σε δημόσια θέα ως χέρσα γη από πνευματική άποψη, ακριβώς όπως ανακοινώνει εδώ ο ισχυρός άγγελος: «Και έγινε κατοικία δαιμόνων και κρησφύγετο κάθε ακάθαρτης αναθυμίασης και κρησφύγετο κάθε ακάθαρτου και μισητού πουλιού!» (Apoc 18:2β) Σύντομα θα είναι χέρσα γη στην κυριολεξία, έρημη σαν τα ερείπια της Βαβυλώνας στο σύγχρονο Ιράκ. (Βλ. επίσης Jer 50:25-28).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 18:1-5: «Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καἡ γἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. καἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου [καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου] καὶ μεμισημένου, ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν καὶ οἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. Καἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἐξέλθατε ὁ λαός μου ἐξ αὐτῆς ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε, ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τἀδικήματα αὐτῆς.»

Στα πλαίσια της ενθρόνισής του στην Ουράνια Βασιλεία το 1914, ο Ιησούς Χριστός έστρεψε την προσοχή του στις πνευματικές ανάγκες του πιστού λαού του Θεού πάνω στη γη (Mat 24:45-47). Όπως είχε γίνει και με την απελευθέρωση του υπόλοιπου των Ιουδαίων το 537 π.Χ. από τη Βαβυλώνα μόλις κατακτήθηκε από τον Κύρο, έτσι και ο Ιησούς απελευθέρωσε ένα υπόλοιπο πνευματικών Ιουδαίων (εκείνων που ακολουθούσαν πιστά τα ίχνη του) από την επιρροή της σύγχρονης Βαβυλώνας της Μεγάλης, της παγκόσμιας αυτοκρατορίας της ψεύτικης θρησκείας. Με την απελευθέρωση αυτή αποκαταστάθηκε η αγνή λατρεία που αρμόζει στη ζωή των γνήσιων αφιερωμένων βαπτισμένων Χριστιανών (παραβ. Mat 3:1-5, Rom 2:29).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 18:2: Jer 50:2  Hsa 21:9  Jer 51:8  Apoc 14:8  Psa 39:5  Hsa 13:21  Jer 50:39  Jer 51:37

1) Η σύνθετη αυτή λ. Κατοικητήριον (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Κατοικητήριον χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Κατοικητήριον ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

4) Κατ-οικητήριον, τό, τόπος κατοικήσεως, κατοικία, Eph 2:22, Apoc 18:2.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Exo 12:20, 15:17.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Habitation.

Κατοικητήριον, ου, τό, a dwelling place, abode. From

Κατοικητήριος, α, ον, fit for inhabiting.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Habitaculum, Habitatio.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Wohnen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Abitazione.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Habitation.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Habitación.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Habitação.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Bewoning.