Ευρετήριο

Κάμινος

ΡΙΖΑ: Αβεβ. ετύμου, πιθανόν αποτελεί δάνεια λέξη.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Κλίβανος, φούρνος, καμίνι, (μεταφ.) απόλυτη καταστροφή, εξόντωση.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ:

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Κλίβανος Mat 6:30, Πῦρ Apoc 18:8, Luk 12:49.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀνάψυξις Act 3:20, Ἀναψύχω 2Ti 1:16.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Κάμινος, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Καμίνου: Γενική ενικού.

2) Καμίνῳ: Δοτική ενικού.ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 9:2: «καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 9:2: Gen 19:28  Joe 2:21) Η λ. Κάμινον στο εδάφιο Mat 13:42,50 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Dan 3:6).

2) Η λ. Κάμινος χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 19:28, Exo 19:18, Num 25:8, Deu 4:20, Hsa 48:10.1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Furnace, I Invite, Call.

Κάμινος, ου, , , an oven, furnace, kiln, Herodt. I, 179; a stove, chimney; fire, flame, heat. Th. καίω or κάω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Caminus, Fornax, Vocare, Dicere.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Ich Lade, Rufen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Vi Invito, Chiamata.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: J'invite, Appel.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Los Invito, Llamo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Convido, Convidar, Chamar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Ik Nodig, Uitnodigen, Oproep.