Ευρετήριο

Λίθος

ΡΙΖΑ: Αγνώστου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Λίθος, πέτρα, (μετωνυμ.) η λίθινη πλάκα.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Λιθοβολῶ Mat 21:35, Λιθάζω Joh 8:5, Λιθόστρωτος Joh 19:13, Καταλιθάζω Luk 20:6, Λίθινος Joh 2:6.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Πέτρα Mat 7:24, Οἰκοδομῶ Mat 7:24, Οἰκία Luk 6:48, Πύργος Mat 21:33.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Κέραμος Luk 5:19, Ἄμμος Mat 7:24.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Λίθος -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Λίθοι: Ονομαστική πληθυντικού.

2) Λίθοις: Δοτική πληθυντικού.

3) Λίθον: Αιτιατική ενικού.

4) Λίθος: Ονομαστική ενικού.

5) Λίθου: Γενική ενικού.

6) Λίθους: Αιτιατική πληθυντικού.

7) Λίθῳ: Δοτική ενικού.

8) Λίθων: Γενική πληθυντικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 21:19: «Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων· δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 21:19: Hsa 54:12


1) Η λ. Λίθους στο εδάφιο 1Co 3:12 μεταφέρει μια εικόνα ενός αντικειμένου (ως θεμέλιον) με την αρμόζουσα σημασία. Αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου κειμένου) των Χριστιαν. Ελλην. Γραφών (Καινής Διαθήκης).

2) Η λ. Λίθον το εδάφιο Rom 9:33 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 28:16).

3) Η λ. Λίθου στο εδάφιο Mat 4:6 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 91:11).

4) Η λ. Λίθον στο εδάφιο Mat 21:42 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 118:22, Hsa 28:16).

5) Η λ. Λίθον στο εδάφιο Mar 12:10 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 118:22).

6) Η λ. Λίθον στο εδάφιο Luk 4:11 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 91:12).

7) Η λ. Λίθου στο εδάφιο 1 Pe 2:6 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 28:16).

8) Η λ. Λίθος στο εδάφιο 1 Pe 2:8 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 8:14).

9) Η λ. Λίθων στο εδάφιο Mat 3:9 περιλαμβάνεται σε μια πρόταση η οποία διακρίνεται για τη «βραχύτητα της περιόδου» αυτής. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο΄): Gen 2:12, 11:3, 28:11,18,22, 1Ch 29:2, Jek 20:32.
1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Stone, Rock Coign, Jade.

Λίθος, ου, , and , (1) a stone, a rock; a precious stone; a tombstone; an altar of stone; (2) the rostrum or βῆμα in the Pnyx at Athens; νῦν τοῦ λίθου, τοὖν τῇ πνυκί, Aristoph. Pac. 680; a place where slaves were sold; a stupid fellow, Aristoph. Nub. 1202; a touchstone; (3) a stone in the bladder; Ἡρακλεία λίθος, the Heraclean stone, i. e. what we call the magnet. See Ancient Mineralogy, by Prof. (now President) Moore, p. 116. (4) an anchor; (5) ἡ λίθος, in Homer twice, Il. xii, 287, Odys. xix, 494; but by later writers this was usually of some particular stone, as the magnet, etc.; ἡ διαφανὴς λίθος, a piece of crystal used for a burning-glass, Aristoph. Nub. 769 (see Moore’s Anc. Mineral.); (6) λίθος μυλικός, a millstone, Mark ix, 42; λίθος τίμιος, a precious stone, Rve. xvii, 4; dat. pl. Ion. λίθοισι. See ὑαλός.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Lapis, Calx, Saxum, Murex, Calculus, Nucleus, Mola, Molaris.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Stein, Kem, Kom.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Pietra, Stone, Sasso, Nocciolo, Calcolo, Lapide.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Pierre, Caillou, Noyau, Calcul, Bome, Galet, Stèle, Chaton.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Piedra, Cálculo, Hueso, Lápida, Catorce Libras.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Pedra, Caroço, Gema, Pedra preciosa, Calhau.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Steen Rots Coign, Jade.