Ευρετήριο

Ἰησοῦς (Ἐννοιολογικοί Ἐμπλουτισμοί 3)Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Apoc 1:1: «ποκλυψις ησο Χριστο ν δωκεν ατ θες δεξαι τος δολοις ατο δε γενσθαι ν τχει, κα σμανεν ποστελας δι το γγλου ατο τ δολ ατο ωνν»

1:1α-2: Αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό.

1:5β,γ: Ο Άρχοντας των βασιλιάδων της γης.

1:9: Ο Ιωάννης βλέπει ενδοξασμένο τον Ιησού Χριστό και δίνει μαρτυρία.

1:10, 3:22: Ο Ιησούς επιθεωρεί τον πνευματικό Ισραήλ στη γη και δίνει ένθερμη ενθάρρυνση.

1:16,17α: Ο Λόγος του Θεού έρχεται για να κρίνει την κατοικημένη γη (Joh 1:1, Act 17:31).

1:17β,18β: Ο Ιησούς ο Πρώτος ο Τελευταίος και ο Ζωντανός.

1:19: Ο Ιησούς στο ρόλο του Αρχιερέα του Ιεχωβά Θεού με δοτή εξουσία να κρίνει (Heb 4:14, 7:21-25).

1:20: Ο Ιησούς εξηγεί «το ιερό μυστικό» (των 7 χρυσών λυχνοστατών).

2:1-11: Ο Ιησούς δίνει τα αγγέλματα στις εκκλησίες της Εφέσου και της Σμύρνης.

1:12-29: Ο Ιησούς δίνει τα αγγέλματα στις εκκλησίες της Περγάμου και των Θυατείρων.

3:1-13: Ο Ιησούς δίνει τα αγγέλματα στις εκκλησίες των Σάρδεων και της Φιλαδελφείας.

3:12: Το νέο όνομα του Ιησού (παραβ. Phl 2:9-11, Apoc 19:12).

3:14-22: Ο Ιησούς δίνει τα αγγέλματα στις εκκλησίες της Λαοδίκειας.

5:5: Ο Ιησούς ανοίγει το ρόλο και τις 7 σφραγίδες του (βλ. Αγ. Γραφή 1).

5:6: Ο Ιησούς Χριστός το Αρνί που σφάχτηκε.

5:8: Ο Ιησούς δέχεται το θυμίαμα 4 ζωντανών πλασμάτων και 24 πρεσβυτέρων

5:9: Ένας νέος μελωδικός Ύμνος προς το Αρνί και διακηρύσσονται επιπρόσθετα τα θαυμαστά έργα του Ιεχωβά Θεού.

5:10: Νέος Ύμνος των 24 πρεσβυτέρων – βασιλέων – ιερέων προς τον Ιησού Χριστό.

5:11-13: Μια ουράνια χορωδία: αγγέλων – ζωντανών πλασμάτων – πρεσβυτέρων απευθύνεται προς το Αρνί σε αυξανόμενη ένταση.

6:2: Ο Ιησούς Χριστός μοναχικός ιππέας με στέμμα και τόξο προχωρεί ολοκληρώνοντας τη νίκη του.

7:6 - 14:8,15: Το αίμα του Αρνιού πλένει και κάνει λευκές τις στολές των πιστών αφιερωμένων και βαπτισμένων δούλων «οι οποίοι διαθέτουν αγαθή συνείδηση (1Pe 3:16,21, Mat 20:28).

8:1 - 12:17 (βλ. 7) (κύρια σημεία w15.1.09 σελ. 31, να γραφούν και τα σχετικά ερωτήματα):

10:8-11: Ο Ιεχωβά Θεός και ο Ιησούς Χριστός λένε στον Ιωάννη να προφητεύσει.

11:15: Η βασιλεία του κόσμου έγινε Βασιλεία του Κυρίου και του Χριστού Του και αυτός θα βασιλέψει στους αιώνες των αιώνων.

12:7-9: Ο Μιχαήλ (Ιησούς Χριστός) πολεμάει τον δράκοντα (Σατανά ή Διάβολο) και τον ρίχνει κάτω στη γη.

13:5-8: Οι βλάσφημοι και οι λατρευτές του θηρίου δεν γράφονται στο «ρόλο της ζωής» του Αρνιού.

14:1: Το Αρνί στέκεται πάνω στο Όρος Σιων και μαζί του 144.000 συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, οι οποίοι αποτελούν την Ουράνια Ιερουσαλήμ που είναι η Βασιλεία του Ιησού Χριστού (1Pe 2:4-6, Luk 22:28-30, Joh 14:2,3).

14:4,5: Οι πνευματικά «παρθένοι» ακολουθούν το Αρνί όπου και αν πηγαίνει. Οι 144.000 είναι τάξη με πνευματική παρθενία.

14:10β,11: Η Βαβυλώνα η Μεγάλη θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνιού.

14:14-16: Πάνω στο σύννεφο καθόταν κάποιος όμοιος με «υιό ανθρώπου» με χρυσό στέμμα στο κεφάλι του και κοφτερό δρεπάνι στο χέρι του και έβαλε με ορμή το δρεπάνι του στη γη και η γη θερίστηκε (παραβ. Dan 7:13, 14, Mar 14:61,62, βλ. και Mat 9:37,38, Joh 4:35,36, Deu 16:13-15).

15:3,4: Ψάλλουν τον Ύμνο του Μωϋσή του δούλου του Θεού και τον Ύμνο του Αρνιού (παραβ. Deu 18:15-19, Act 3:22,23, Heb 3:5,6).

16:15: Ορίστε! Έρχομαι σαν κλέφτης! (παραβ. Apoc 3:3, 2Pe 3:10, Mat 24:42,44, Luk 12:37,40).

17:12-14: Τα δέκα κέρατα (βασιλιάδες) θα πολεμήσουν με το Αρνί αλλά το Αρνί θα τους νικήσει επειδή είναι ο Κύριος κυρίων και ο Βασιλιάς βασιλιάδων.

19:7,8: Ας χαιρόμαστε και ας αγαλλιούμε και ας του δώσουμε τη δόξα επειδή είναι ο γάμος του Αρνιού.

19:9: Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που έχουν προσκληθεί στο δείπνο του γάμου του Αρνιού.

19:10β: Διότι εκείνο που εμπνέει την προφητεία είναι το να δοθεί μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό.

19:11-12α: Είδα ουρανό ανοιγμένο και εμφανίστηκε ένα λευκό άλογο. Και εκείνος που κάθεται πάνω σ’ αυτό αποκαλείται πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη.

19:12β: Έχει όνομα γραμμένο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει παρά μόνο ο ίδιος.

19:13: Είναι στολισμένος… και το όνομα με το οποίο καλείται είναι ο Λόγος του Θεού.

19:15(α): Και από το στόμα του βγαίνει ένα κοφτερό σπαθί για να χτυπήσει με αυτό τα έθνη και θα τους ποιμάνει με σιδερένιο ραβδί.

19:15(β): Αυτός πατάει επίσης το πατητήρι του θυμού, της οργής του Θεού του Παντοδύναμου (Παντοκράτορος) (παραβ. Apoc 14:18-20).

19:16: Και το εξωτερικό του ένδυμα στο μικρό του έχει γραμμένο ένα όνομα: Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων.

19:19-21: Οι δε υπόλοιποι θανατώθηκαν όλοι με το μακρύ σπαθί εκείνου που καθόταν πάνω στο άλογο, το οποίο σπαθί βγήκε από το στόμα του.

20:4(γ): Και ήρθαν στη ζωή και βασίλεψαν με τον Χριστό χίλια χρόνια.

20:6(β): Αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλέψουν μαζί του τα χίλια χρόνια.

21:2: Και είδα την άγια πόλη τη Νέα Ιερουσαλήμ… και να είναι ετοιμασμένη σαν νύφη στολισμένη για το σύζυγό της.

21:6(β): Σε όποιον διψάει θα δώσω από την πηγή του νερού της ζωής δωρεάν (παραβ. Hsa 55:1, Mat 5:3, Joh 4:14,15,28,29).

21:9-11(α): «Έλα εδώ θα σου δείξω τη νύφη τη σύζυγο του Αρνιού… και μου έδειξε την άγια πόλη Ιερουσαλήμ που κατέβαινε από τον ουρανό από τον Θεό και είχε τη δόξα του Θεού».

21:14: Το τείχος της πόλης είχε επίσης δώδεκα θεμέλιες πέτρες και πάνω σε αυτές τα δώδεκα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνιού.

21:22,23: Και δεν είδα ναό μέσα σ’ αυτήν γιατί ο Ιεχωβά Θεός ο Παντοδύναμος είναι ο ναός της καθώς και το Αρνί. Και η πόλη δεν χρειάζεται τον ήλιο ούτε τη σελήνη να λάμπουν πάνω της, γιατί τη φώτισε η δόξα του Θεού και το λυχνάρι της ήταν το Αρνί.

21:27: … Μόνο εκείνοι που είναι γραμμένοι στο ρόλο της ζωής του Αρνιού θα μπουν.

22:1,2(α): Και μου έδειξε ποταμό νερού ζωής καθαρό σαν κρύσταλλο που έρεε από το θρόνο του Θεού και του Αρνιού στη μέση του πλατιού δρόμου της.

22:3,4: Αλλά ο θρόνος του Θεού και του Αρνιού θα είναι στην πόλη και οι δούλοι του θα του αποδίδουν ιερή υπηρεσία και θα βλέπουν το πρόσωπό του και το όνομά του θα είναι στα μέτωπά τους.

22:16: Εγώ ο Ιησούς έστειλα τον άγγελό μου να δώσει μαρτυρία σε σας σχετικά με αυτά τα πράγματα για τις εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και ο απόγονος του Δαβίδ και το λαμπρό πρωινό άστρο.

22:17: Και το πνεύμα και η νύφη λένε: Έλα! Και όποιος ακούει ας πει: Έλα! Και όποιος διψάει ας έρθει και όποιος θέλει ας πάρει νερό ζωής δωρεάν.

22:18,19: Εγώ δίνω μαρτυρία σε όποιον ακούει τα λόγια της προφητείας αυτού του ρόλου… όποιος αφαιρέσει οτιδήποτε από τα λόγια του ρόλου αυτής της προφητείας ο Θεός θα του αφαιρέσει τη μερίδα του… που είναι γραμμένο σε αυτόν τον ρόλο.

22:20(α): Αυτός που δίνει μαρτυρία για αυτά τα πράγματα λέει: Ναι έρχομαι γρήγορα (παραβ. Apoc 2:16, 3:11, 12:7, 12:20).

22:20β-21: Αμήν! Έλα Κύριε Ιησού. Είθε η παρ’ αξία καλωσύνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι με τους αγίους.

26) Αλήθειες της Αγίας Γραφής που μας απελευθερώνουν από δοξασίες σχετικά με τον Ιησού Χριστό (Joh 8:32)

α) Γιατί αυτό έχει σημασία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού;

Ο Ιησούς Χριστός όπως και ο Πατέρας του, ο Ιεχωβά Θεός, αγαπάει το ανθρώπινο γένος. Γι’ αυτό έχει εκδηλώσει την αυτοθυσιαστική αγάπη του καταθέτοντας πρόθυμα τη ζωή του για την ανθρωπότητα (Joh 15:13). Με τα βαθιά και πηγαία αυτά αισθήματα καταλάβαινε ότι προμήθευε τη μόνο οδό σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους (Joh 14:6). Με τον τρόπο αυτό  δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει να δει όσο το δυνατόν περισσότερο να ωφελούνται από την απολυτρωτική του θυσία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανέθεσε στους γνήσιους και αφιερωμένους ακολούθους του την αποστολή να διδάσκουν τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με το θέλημα και τον σκοπό του Πατέρα του, του Ιεχωβά Θεού (Mat 24:14, 28:19,20).

β) Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, περιέχει την αλήθεια που μας ελευθερώνει από δοξασίες σχετικά με τον Ιησού Χριστό, οι οποίες μπερδεύουν συγχέουν ή ακόμα και παραπλανούν. Η αλήθεια αυτή σχετικά με τον Ιησού Χριστό πρέπει να έχει σημασία για εμάς;

Η απάντηση βρίσκεται στο ερώτημα: Επιθυμούμε να είμαστε διαρκώς υγιείς και να έχουμε μια καλύτερη ζωή τόσο εμείς προσωπικά όσο και οι προσφιλείς μας;

Μέσω του Ιησού Χριστού ο Ιεχωβά Θεός προσφέρει σ’ όλους και ιδιαίτερα σε μας και στους προσφιλείς μας την προοπτική μιας τέλειας διαρκούς υγείας και ατελεύτητης ζωής μέσα σ’ ένα νέο κόσμο και περιβάλλον χωρίς πόνο και παθήματα (Esa 33:24, Psa 37:11,29, Apoc 21:3,4).

Είναι πραγματικά ελκυστική αυτή η προοπτική, αν ναι τότε θα πρέπει κάτι να κάνουμε.

Ας δούμε ξανά το εδάφιο Joh 8:32: «θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει».

Η αλήθεια λοιπόν για τον Ιησού Χριστό και για τον ρόλο του στην εκπλήρωση του σκοπού του Θεού, μας ελευθερώνει και μας απελευθερώνει από το χειρότερο είδος δουλείας και σκλαβιάς – τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου.

Προκειμένου όμως να γευθούμε αυτή την απελευθέρωση θα πρέπει «να γνωρίσουμε την αλήθεια».

Για να γνωρίσουμε λοιπόν την αλήθεια θα πρέπει να μελετάμε τακτικά και με συνέπεια το Λόγο του Θεού, να συμμετέχουμε σε συναθροίσεις καθαρής λατρείας και να κηρύττουμε και σε άλλους (που δεν γνωρίζουν την αλήθεια) για τη Βασιλεία του Θεού, τη μόνη ελπίδα για αιώνια ζωή σε μια παραδεισένια γη, προσφέροντας δωρεάν σ’ αυτούς μια οικιακή Γραφική μελέτη.

Για παράδειγμα μπορούμε να δούμε το ρόλο του Ιησού Χριστού στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

Καθώς εκτυλίσσεται ο σκοπός του Θεού, το Αρνί, ο Ιησούς Χριστός, λαβαίνει έναν ρόλο με εφτά σφραγίδες. Με το άνοιγμα των πρώτων τεσσάρων σφραγίδων, συμβολικοί ιππείς επελαύνουν στην παγκόσμια σκηνή.

Ο πρώτος είναι ο Ιησούς, ο οποίος ιππεύει ένα λευκό άλογο και είναι εστεμμένος ως Βασιλιάς. Στη συνέχεια ακολουθούν οι αναβάτες αλόγων με διαφορετικά χρώματα, οι οποίοι συμβολίζουν προφητικά τον πόλεμο, την πείνα και την επιδημία – όλα αυτά λαβαίνουν χώρα στις τελευταίες ημέρες του παρόντος συστήματος πραγμάτων.

Το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας οδηγεί σε εφτά συμβολικά σαλπίσματα, τα οποία δηλώνουν εξαγγελίες των κρίσεων του Θεού. Αυτά οδηγούν σε εφτά συμβολικές πληγές, δηλαδή εκδηλώσεις του θυμού του Θεού.

Ο Ιωάννης βλέπει στον ουρανό τον Ιησού, ο οποίος εμφανίζεται τώρα ως αρνί, και μαζί του 144.000 που έχουν επιλεχθεί ανάμεσα από το ανθρώπινο γένος. Αυτοί «θα βασιλέψουν μαζί» με τον Ιησού. Ως εκ τούτου, η Αποκάλυψη κάνει γνωστό ότι τα δευτερεύοντα μέλη του σπέρματος θα αριθμούν συνολικά 144.000 (Apoc 14:1, 20:6).

Η Βασιλεία του Θεού, η οποία απεικονίζεται ως νεογέννητο αρσενικό παιδί, εγκαθιδρύεται στον ουρανό. Ξεσπάει πόλεμος και ο Σατανάς και οι πονηροί του άγγελοι ρίχνονται στη γη. «Αλίμονο στη γη», λέει μια δυνατή φωνή. Ο Διάβολος έχει μεγάλο θυμό, καθώς γνωρίζει ότι έχει μικρό χρονικό διάστημα (Apoc 12:12).

Οι άρχοντες της γης συγκεντρώνονται στον Αρμαγεδδώνα, τον «πόλεμο της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοδύναμου». Διεξάγουν πόλεμο με αυτόν που κάθεται πάνω στο λευκό άλογο – τον Ιησού – ο οποίος ηγείται των ουράνιων στρατευμάτων. Όλοι οι άρχοντες αυτού του κόσμου καταστρέφονται. Ο Σατανάς δένεται και ο Ιησούς και οι 144.000 κυβερνούν τη γη ως βασιλιάδες «χίλια χρόνια». Στο τέλος των χιλίων ετών ο Σατανάς καταστρέφεται (Apoc 16:14, 20:4).

Τι θα σημάνει η Χιλιετής Βασιλεία του Χριστού και των συγκυβερνητών του για τους υπάκουους ανθρώπους; Ο Ιωάννης γράφει: «[Ο Ιεχωβά] θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πια. Τα παλιά έχουν παρέλθει» (Apoc 21:4). Η γη γίνεται παράδεισος!