Ευρετήριο

Ἐραυνάω, -ῶΡΙΖΑ: < ΕΡΕΥΝΩ < *ΕΡΕF-ΕΝ-ΑΩ < ΕΡΩ "ρωτώ, ζητώ" < *ΕΡΕF-ΕΩ, αγνώστου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ερευνώ, αναζητώ κάτι, ζητώ να εύρω κάτι, εξετάζω, ανερευνώ.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἐξερευνῶ 1Pe 1:10.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀνακρίνω Luk 23:14, Δοκιμάζω Luk 12:56, Ἐλέγχω Mat 18:15, Ἐξετάζω Mat 2:8, Ἀναζητῶ Luk 2:44, Πυνθάνομαι Mat 2:4, Ἀνακαλύπτω 2Co 3:14, 28.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Κρυπτῶ Mat 11:25, 13:35, Ἀποκρύπτω Luk 10:21, 1Co 2:7.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας συνηρημένο σε -άω.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. ἐραυνῶ, Πρτ. ἠραύνων, Μέλ. ἐραυνήσω, Αόρ. ἠραύνησα.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ἐρευνῶ

Α) Αμετάβατο: εξετάζω, ερευνώ, αναζητώ (Joh 7:52 …Ἐραύνησον καὶ ἴδε ὅτι…).

Β) Μεταβατικό

i) + αιτ.: εξετάζω, ερευνώ (Joh 5:34 …Ἐραυνᾶτε τὰς Γραφάς),

ii) + πλ. ερωτ. πρ.: εξετάζω, ψάχνω να μάθω (1Pe 1:11 …Ἐραυνῶντες εἰς τινα ἤ ποιὸν καιρόν…).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐραυνᾶτε: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

2) Ἐραύνησον: β΄ ενικό Προστακτικής Αορίσοτυ Ενεργητικής Φωνής.

3) Ἐραυνῶν: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

4) Ἐραυνῶντες: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

5) Ἐραυνᾶ: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 2:23: «κα τ τκνα ατς ποκτεν ν θαντ. κα γνσονται πσαι α κκλησαι τι γ εμι ραυνν νεφρος κα καρδας, κα δσω μν κστ κατ τ ργα μν.»

Στην αρχαία εκκλησία των Θυατείρων, ο Ιησούς έστειλε το εξής άγγελμα: «Γνωρίζω τα έργα σου» (Apoc 2:18,19). Επέπληξε κάποια μέλη εκείνης της εκκλησίας για τον ανήθικο, φιλήδονο τρόπο ζωής τους, λέγοντάς τους τα λόγια του σημερινού εδαφίου. Αυτή η δήλωση δείχνει ότι ο Χριστός παρατηρεί, όχι μόνο τη διαγωγή της κάθε εκκλησίας ως σύνολο, αλλά και τον τρόπο ζωής του κάθε μέλους της. Ο Ιησούς επαίνεσε άλλους Χριστιανούς στα Θυάτειρα οι οποίοι «δεν γνώριζαν τα βαθιά πράγματα του Σατανά» (Apoc 2:24).

Παρόμοια και σήμερα, επιδοκιμάζει όλους εκείνους, νέους και ηλικιωμένους, που δεν σκάβουν στα «βαθιά πράγματα του Σατανά» είτε μέσω του Ιντερνέτ είτε μέσω βίαιων βιντεοπαιχνιδιών είτε εντρυφώντας σε ανθρώπινες εκλογικεύσεις που προάγουν την ανεκτικότητα.

Πόσο χαίρεται καθώς παρατηρεί τις προσπάθειες και τις θυσίες τόσων Χριστιανών σήμερα οι οποίοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για ν’ ακολουθήσουν την ηγεσία του σε όλες τις πτυχές της ζωής τους!

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:23: Mat 16:27  Apoc 22:12

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Search.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Vestigo, Indago, Inquiro, Scrutor, Scutari.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Suchen.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Cerca.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Rechercher.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Buscar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Pesquisar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Zoeken.