Ευρετήριο

ΘύραΡΙΖΑ: < *DHUR-, μηδενισμένη βαθμίδα του Ι.Ε. *DHWER- ''θύρα''.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Είσοδος, θύρα, πόρτα

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Θυρίς Act 20:9, Θυρεός Eph 6:16, Θυρωρός Mat 13:34, Joh 10:3.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Εἰσέρχομαι Mat 20:9, Προβατικός Joh 5:2, Κρούω Luk 13:25, Apoc 3:20, Ταμεῖον Mat 6:6, 24:6, Κλείω Mat 6:6, 25:10, Luk 11:7, Πύλη Mat 7:13, Πυλών Mat 26:71.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Τοῖχος Act 23:3, Θυρίς Act 20:19, 1Co 11:33.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Θύρα, -ας.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Θύρα: Ονομαστική ενικού.

2) Θύρᾳ: Δοτική ενικού.

3) Θύραι: Ονομαστική πληθυντικού. (ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1).

4) Θύραις: Δοτική πληθυντικού. (Βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1).

5) Θύραν: Αιτιατική ενικού.

6) Θύρας: Γενική ενικού.

7) Θυρῶν: Γενική πληθυντικού. (Βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 3:8: «οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν, ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.»

Apoc 3:20: «Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, [καὶ] εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 3:8: 1Co 16:9  2Co 2:12 

Apoc 3:20: Jas 5:9  Luk 12:36

1) Οι λ. Θύραι, Θύραις, Θυρῶν στα εδάφια Act 21:30, Mat 24:33, Joh 20:19, Jac 5:9 έχει γραφεί σε πληθυντικό αντί ενικού πράγμα που αποτελεί λογοτεχνικό φαινόμενο της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελλην. Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Door, Gate.

Θύρα, ας, Ion. θύρη, ης, , the door of or entrance to a house; a door or opening; a gate; any entrance; in Homer generally pl. with the epith. δικλίδες, and means folding-doors; the phrase θύραι βασιλέως denotes the courtyard of a palace, the hall, palace itself; in which sense we at the present day speak of the Ottoman Porte; the door of a carriage, Xen.; also, the valves of shellfish, Aristot.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Ostium, Janua, Fores.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Tür, Tor.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Porta.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Porte.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Puerta.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Porta, Portão.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Deur, Poort van.