Ευρετήριο

ΘλῖψιςΡΙΖΑ: < ΘΛΙΒΩ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Πίεση, λύπη, στενοχώρια.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Θλίβω 1Th 3:4.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ταλαιπωρία Rom 3:16, Πάθημα Rom 8:18, Κακοπαθία Jac 5:10, Στεναχώρια 2Co 6:4, Καταπονῶ Act 7:24, Διωγμός Μat 13:21.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Χαρά Mat 2:10, Ἀγαλλίασις Luk 12:14.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Θλῖψις, -εως.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Θλίψει: Δοτική ενικού.

2) Θλίψεις: Ονομαστική ή αιτιατική πληθυντικού.

3) Θλίψεσιν: Δοτική πληθυντικού.

4) Θλίψεων: Γενική πληθυντικού.

5) Θλίψεως: Γενική ενικού.

6) Θλῖψιν: Αιτιατική ενικού.

7) Θλῖψις: Ονομαστική ενικού.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Ἡ θλῖψις ἡ μεγάλη (Apoc 7:14)

Στη «σωτηρία» που λαμβάνει ο «πολύς όχλος,» περιλαμβάνεται και η έξοδός του απ’ αυτό που προφητεύεται στο εδάφιο Apoc 7:14: «Οὗτοι εἶναι οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, [πρωτότυπο Ελληνικό Κείμενο, Διάστιχος Μετάφρασις της Βασιλείας] καὶ ἔπλυναν τὰς στολάς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτάς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου.» Τώρα, τι είναι αυτή η «μεγάλη θλῖψις»; Αντί της λέξεως «θλῖψις» άλλες Βιβλικές μεταφράσεις λέγουν: οδύνη, συμφορά, διωγμός, στενοχώρια και δοκιμασία. Αλλά πολλές άλλες μεταφράσεις λέγουν «θλῖψις».

Η Ελληνική λέξη, που μεταφράζεται μ’ αυτούς τους διάφορους τρόπους, είναι θλίψις. Σημαίνει μια κακή εμπειρία. Η Αγγλική λέξη «τριμπουλέισον» (θλίψις) προέρχεται από τη Λατινική τρίμπουλουμ (tribulum) που σημαίνει «δοκάνη (αλωνιστική σανίδα)».

Για την έκφραση «μεγάλη θλῖψις», όπως χρησιμοποιείται στο εδάφιο Apoc 7:14, το βιβλίο Λεκτικές εικόνες της Καινής Διαθήκης υπό Ρόμπερτσον (Τόμος VI, σελίδες 352, 353) σχολιάζει τα εξής: «Προφανώς κάποια μεγάλη κρίσις εννοείται (Mat 13:19, 24:21, Mar 13:19), μολονότι μπορεί να νοείται και ολόκληρη η σειρά των γεγονότων και συνεπώς να προσδοκάται η τελική κρίσις.» Το εδάφιο Mat 24:21 αναφέρεται κατ’ αρχήν στην καταστροφή της αρχαίας Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. και λέγει: «Διότι τότε θέλει εἶσθαι θλῖψις μεγάλη, ὁποία δὲν ἔγινεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδέ θέλει γείνει.» Το εδάφιο Mar 13:19 λέγει: «Διότι αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θέλουσιν εἶσθαι θλῖψις τοιαύτη, ὁποία δὲν ἔγεινεν ἀπ’ ἀρχῆς τῆς κτίσεως, τὴν ὁποίαν ἔκτισεν «ὁ Θεός ἕως τοῦ νῦν, οὐδέ θέλει γείνει.» Αυτή η θλίψις θα είναι μέρος του «σημείου ὅταν ταῦτα πάντα μέλλωσι νὰ συντελεσθῶσιν.» (Mar 13:4) Τα «ταῦτα πάντα» θα περιελάμβαναν και τη συμπλήρωση της σφραγίσεως των 144.000 πνευματικών Ισραηλιτών.—Apoc 7:1-8.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:9,10: «κα δουσιν δν καινν λγοντες· ξιος ε λαβεν τ βιβλον κα νοξαι τς σφραγδας ατο, τι σφγης κα γρασας τ θε ν τ αματ σου κ πσης φυλς κα γλσσης κα λαο κα θνους κα ποησας ατος τ θε μν βασιλεῖς κα ερες, κα βασιλεσουσιν π τς γς.»

Apoc 7:4: «Κα κουσα τν ριθμν τν σφραγισμνων, κατν τεσσερκοντα τσσαρες χιλιδες, σφραγισμνοι κ πσης φυλς υἱῶν σραλ»

Apoc 7:9-17: «Μετ τατα εδον, κα δο χλος πολς, ν ριθμσαι ατν οδες δνατο, κ παντς θνους κα φυλν κα λαν κα γλωσσν σττες νπιον το θρνου κα νπιον το ρνου περιβεβλημνους στολς λευκς κα φονικες ν τας χερσν ατν, κα κρζουσιν φων μεγλ λγοντες· σωτηρα τ θε μν τ καθημν π τ θρν κα τ ρνίῳ. Κα πντες ο γγελοι εστκεισαν κκλ το θρνου κα τν πρεσβυτρων κα τν τεσσρων ζων κα πεσαν νπιον το θρνου π τ πρσωπα ατν κα προσεκνησαν τ θε λγοντες· μν, ελογα κα δξα κα σοφα κα εχαριστα κα τιμ κα δναμις κα σχς τ θε μν ες τος αἰῶνας τν αἰώνων· μν. Κα πεκρθη ες κ τν πρεσβυτρων λγων μοι· οτοι ο περιβεβλημνοι τς στολς τς λευκς τνες εσν κα πθεν λθον; κα ερηκα ατ· κρι μου, σ οδας. κα επν μοι· οτο εσιν ο ρχμενοι κ τς θλψεως τς μεγλης κα πλυναν τς στολς ατν κα λεκαναν ατς ν τ αματι το ρνου. δι τοτ εσιν νπιον το θρνου το θεο κα λατρεουσιν ατ μρας κα νυκτς ν τ να ατο, κα καθμενος π το θρνου σκηνσει π ατος. ο πεινσουσιν τι οδ διψσουσιν τι οδ μ πσ π ατος λιος οδ πν καμα, τι τ ρνον τ ν μσον το θρνου ποιμανε ατος κα δηγσει ατος π ζως πηγς δτων, κα ξαλεψει θες πν δκρυον κ τν φθαλμν ατν.»

Apoc 14:1-3: «Κα εδον, κα δο τ ρνον στς π τ ρος Σιν κα μετ ατο κατν τεσσερκοντα τσσαρες χιλιδες χουσαι τ νομα ατο κα τ νομα το πατρς ατο γεγραμμνον π τν μετπων ατν. κα κουσα φωνν κ το ορανο ς φωνν δτων πολλν κα ς φωνν βροντς μεγλης, κα φων ν κουσα ς κιθαρδν κιθαριζντων ν τας κιθραις ατν. κα δουσιν [ς] δν καινν νπιον το θρνου κα νπιον τν τεσσρων ζων κα τν πρεσβυτρων, κα οδες δνατο μαθεν τν δν ε μ α κατν τεσσερκοντα τσσαρες χιλιδες, ο γορασμνοι π τς γς.»

Apoc 20:6: «μακριος κα γιος χων μρος ν τ ναστσει τ πρτ· π τοτων δετερος θνατος οκ χει ξουσαν, λλ σονται ερες το θεο κα το Χριστο κα βασιλεσουσιν μετ ατο] χλια τη.»

Apoc 21:3,4: «κα κουσα φωνς μεγλης κ το θρνου λεγοσης· δο σκην το θεο μετ τν νθρπων, κα σκηνσει μετ ατν, κα ατο λαο ατο σονται, κα ατς θες μετ ατν σται [ατν θες], κα ξαλεψει πν δκρυον κ τν φθαλμν ατν, κα θνατος οκ σται τι οτε πνθος οτε κραυγ οτε πνος οκ σται τι, [τι] τ πρτα πλθαν.»

Τα εδάφια αυτά αναφέρονται στην πρώτη ομάδα από 144.000 αφιερωμένους και βαπτισμένους αληθινούς Χριστιανούς που έχουν λάβει την ελπίδα να υπηρετούν ως ουράνιοι ιερείς και να κυβερνούν από εκεί τη γη ως «βασιλιάδες» με τον Ιησού Χριστό (σημ.: η δεύτερη ομάδα αποτελείται απ΄ ένα σύμμικτο πλήθος πιστών ανθρώπων που θα κατοικούν στη γη. Το πλήθος αυτό είναι γνωστό και αυτό από την Αγία Γραφή ως «άλλα πρόβατα ή πολύς όχλος» (Joh 10:16, Apoc 7:9).

Μέσω της διευθέτησης αυτής τακτοποιούνται «όλα τα πράγματα που βρίσκονται στους ουρανούς καθώς και όλα τα πράγματα που βρίσκονται πάνω στη γη» (Col 1:19,20, Eph 1:10).

Οι παραπάνω αναφερόμενες θεόπνευστες διευθετήσεις είναι τα μέσα με τα οποία πραγματοποιούνται τα οφέλη από το λύτρο (την απολυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού) τα οποία θα εφαρμοστούν σταδιακά σ’ ολόκληρη την υπάκουη ανθρωπότητα σε μία περίοδο χιλίων ετών (1Co 15:24-26).

Ειδικότερα, όσον αφορά «το μεγάλο πλήθος ή τα άλλα πρόβατα» θα επιζήσουν απ΄την «ερχόμενη μεγάλη θλίψη»(βλ. εδάφια Apoc 7:9-17). Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι τότε για ν’ απολαύσουν τα οφέλη από το λύτρο (την απολυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού).

Όλοι αυτοί έχουν ήδη «πλύνει τις πόλεις τους και τις έχουν κάνει λευκές με το αίμα του Αρνίου. Επειδή ασκούν πίστη στο λύτρο ακόμα και τώρα λαμβάνουν πνευματικά οφέλη από αυτή τη στοργική διευθέτηση. Έχουν ανακηρυχτεί δίκαιοι ως φίλοι του Θεού (Jas 2:23).

Επίσης ως αποτέλεσμα της απολυτρωτικής θυσίας του Ιησού Χριστού, τώρα μπορούν: α) να πλησιάζουν με παρρησία το θρόνο της παρ’ αξίαν καλοσύνης του Θεού (Heb 4:14-16), β) όταν σφάλλουν ή αμαρτάνουν λαμβάνουν απευθείας συγχώρεση (Eph 1:7), γ) απολαμβάνουν μια καθαρισμένη συνείδηση παρ’ όλο ότι είναι ατελείς (Heb 9:9, 10:92, 1Pe 3:21), δ) βρίσκονται συνεχώς σε μια πραγματική εξέλιξη συμφιλίωσης με τον Ιεχωβά Θεό (2Co 5:19,20) και ε) αναμένουν με βεβαιότητα ότι στη χιλιετή Βασιλεία του Θεού «θα ελεθερωθούν από την υποδούλωση στη φθορά» και στ) σταδιακά και τελικά «θα έχουν και θ’ απολαύσουν την ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού»(Rom 8:21).

Τι υπέροχες ευλογίες και αίσθημα δέους γι’ αυτή την πραγματική προοπτική χάρις στην απολυτρωτική θυσία του Βασιλιά και Λυτρωτή του ανθρώπινου γένους του Ιησού Χριστού!

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:9: Mat 24:9  Heb 10:33  Apoc 2:10

Apoc 2:10: Rom 8:35  Heb 10:33

Apoc 7:14: Mat 24:21  Mar 13:19

1) Η λ. Θλίψεων στο εδάφιο Col 1:24 αποτελεί έκφραση-λογοπαίγνιο (παρονομασία και παρήχηση) της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας.

2) Η λ. Θλίψεσιν στο εδαφ. Rom 5:3 χρησιμοποιείται δύο φορές για έμφαση λόγω της σοβαρότητάς της. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Θλῖψις στα εδάφια Mat 13:21, Joh 16:33 ανήκει στην κατηγορία των ουσιαστικών που λήγουν σε -σις τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα στον τομέα της παραγωγικής μορφολογίας της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας, να παράγονται νέες λέξεις.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Thlipsis.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Afflict, Affliction, Anguish, Burdened, Distress, Persecution, Tribulation, Trouble.

Θλίψις, εως, , compression, squeezing, crushing, oppression, affliction, tribulation, anguish. Fr. θλίβω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Tribulatio, Pressura, Passio.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Traurigkeit.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Tristezza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Tristesse.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Tristeza.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Tristeza.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Verdriet.