Ευρετήριο

ΘηρίονΡΙΖΑ: < ΘΗΡ, βλ.λ. Θήρα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ἀγριο ζώο, θηρίο, (μεταφ.) ο άγριος και ζωώδης άνθρωπος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Θήρα Rom 11:9, Θηρεύω Luk 11:54, Θηριομαχῶ 1Co 15:32.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ζῶον Heb 13:11, Κτῆνος Luk 10:34, Ἄγριος Mat 3:4, Mar 1:6, Jud 13, Τετράπους Act 10:12, 11:16, Σφάγιον Act 7:42.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἤρεμος 1Ti 2:2, Πραΰς 1Pe 3:4.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, ουδετέρου γένους: Θηρίον, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Θηρία: Αιτιατική πληθυντικού.

2) Θηρίον: Ονομαστική ή αιτιατική ενικού.

3) Θηρίου: Γενική ενικού.

4) Θηρίῳ: Δοτική ενικού.

5) Θηρίων: Γενική πληθυντικού.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Το (συλλογικό) θηρίον (καὶ ἡ γυναῖκα θρησκεία)

Το εδάφιο 10 της Αποκάλυψης (Apoc 17:8-14) λέγει για αυτούς τους «ἑπτά βασιλεῖς» ότι «οἱ πέντε ἔπεσαν, καὶ ὁ εἷς εἶναι, ὁ ἄλλος δὲν ἦλθεν ἔτι.» Είναι ενδιαφέρον ότι πέντε ιστορικές παγκόσμιες δυνάμεις που ήσαν συνδεδεμένες με τη Βιβλική ιστορία είχαν «πέσει» μέχρι τότε: Η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, η Μηδο-Περσία και η Ελλάδα. Η έκτη, η Ρώμη, ήταν ο «εἷς» που υπήρχε στην εποχή της Αποκαλύψεως.

Όπως προελέχθη, κανείς άλλος «βασιλεύς» παγκοσμίου κλίμακος δεν «ἦλθεν» από την εποχή της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι την Βρεταννο-Αμερικανική δυαδική παγκόσμια δύναμη που έγινε ο έβδομος «βασιλεύς». Το εδάφιον 11 συνεχίζει: «Καὶ τὸ θηρίον, τὸ ὁποῖον ἦτο καὶ δὲν εἶναι, εἶναι καὶ αὐτός ὁ ὄγδοος, καὶ εἶναι ἐκ τῶν ἑπτά.» Πώς ο «ὄγδοος» βασιλεύς «εἶναι ἐκ τῶν ἑπτά»; Προφανώς είναι μια σύνθετη ή συλλογική οργάνωση που περιλαμβάνει τα υπάρχοντα υπολείμματα των προηγουμένων επτά παγκοσμίων δυνάμεων. Πόσο καλά ταιριάζει αυτή η περιγραφή στην Κοινωνία των Εθνών και στο διάδοχό της, τον Ο.Η.Ε.! Αλλά υπάρχουν και περισσότερα.

Η προφητεία λέγει ότι αυτό το συλλογικό «θηρίον» «ἦτο καὶ δὲν εἶναι, καὶ μέλλει νὰ ἀναβῇ ἐκ τῆς ἀβύσσου.» (Εδάφια 8, 11) Δεν είν’ αυτό ακριβώς που συνέβη στην Κοινωνία των Εθνών; Εξαφανίσθηκε για ένα χρονικό διάστημα στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σαν να πήγε στην «ἄβυσσο». Αργότερα, επανεμφανίσθηκε ως Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών - ακριβώς όπως είχε προλεχθεί στη Βίβλο. Αλλά πώς συνδέεται η τύχη της θρησκείας με όλ’ αυτά;

Η Τύχη της Θρησκείας

Λίγο πριν, το εδάφιο 3, όπου μνημονεύεται για πρώτη φορά το πολυσύνθετο «θηρίον,» λέγει ότι μια «γυναῖκα» κάθεται πάνω του. Ποια είναι αυτή; Τα συμφραζόμενα εδάφια αποκαλύπτουν την ταυτότητά της. Επί παραδείγματι, το εδάφιο 2 λέγει ότι μαζί της «ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς» και «ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἶνου τῆς πορνείας αὐτῆς.» Το εδάφιο 6 παρατηρεί ότι και αυτή η ίδια «μεθύει ἐκ τοῦ αἵματος», έτσι είναι πιθανόν ότι περιλαμβάνεται και η αιματοχυσία στις ενέργειες που κάνει ώστε να «μεθύσῃ» τους κατοίκους της γης.

Τώρα, ποιο μέρος της ανθρώπινης κοινωνίας είναι ευρέως γνωστό για την παράνομη ανάμιξή του με τους πολιτικούς «βασιλεῖς τῆς γῆς,» σαν να «πορνεύῃ» μαζί τους; Ποιος έχει τέτοια επιρροή «στοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν» ώστε η πολιτική του ανάμιξη να τους κάνη να ενεργούν ως «μέθυσοι» από συνέπειες που περιλαμβάνουν επίσης και αιματοχυσία;

Δεν είναι μήπως τα υποκριτικά θρησκευτικά συστήματα του κόσμου και μόνο που συνδυάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά; Η ιστορία τους στην ανάμιξη της πολιτικής και της παράλογης αιματοχυσίας είναι καταγεγραμμένη για να την εξετάσουν τα έντιμα άτομα. Και ο κόσμος, ακόμη και τώρα, παραπαίει σαν «μεθυσμένος» από τα αποτελέσματα των θρησκευτικών συγκρούσεων και ζητημάτων.

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

I. Θηρίον (Apoc 13:1,2)

Ως επί το πλείστον, η ανθρώπινη διακυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς να φέρει ευτυχία σε εμάς τους ανθρώπους ή να λύσει τα προβλήματά μας. Ο Ιεχωβά έχει επιτρέψει στο ανθρώπινο γένος να πειραματιστεί με κάθε είδους κυβέρνηση, αλλά δεν επιδοκιμάζει τη διαφθορά ή τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις έχουν κακοδιοικήσει τους ανθρώπους. (Pro 22:22, 23) Η Αποκάλυψη απεικονίζει τις καταπιεστικές παγκόσμιες δυνάμεις σαν να αποτελούν ένα υπερήφανο και τερατώδες θηρίο. (Apoc 13:1, 2).

II. Θηρίο (Apoc 13:1)

Τι είναι αυτό το τερατώδες θηρίο; Η ίδια η Γραφή δίνει την απάντηση. Πριν από την πτώση της Βαβυλώνας το 539 Π.Κ.Χ., ο Ιουδαίος προφήτης Δανιήλ είδε οράματα που περιλάμβαναν άγρια θηρία. Στα εδάφια Dan 7:2-8 περιγράφει τέσσερα θηρία που ανέβαιναν από τη θάλασσα, εκ των οποίων το πρώτο έμοιαζε με λιοντάρι, το δεύτερο με αρκούδα, το τρίτο με λεοπάρδαλη και «ορίστε! τέταρτο θηρίο, φοβερό και τρομερό και ασυνήθιστα ισχυρό ... και είχε δέκα κέρατα». Εδώ υπάρχει αξιοσημείωτη ομοιότητα με το θηρίο που είδε ο Ιωάννης το έτος 96 Κ.Χ. περίπου. Και εκείνο το θηρίο έχει τα χαρακτηριστικά του λιονταριού, της αρκούδας και της λεοπάρδαλης, καθώς και δέκα κέρατα.

Ποια είναι η ταυτότητα των πελώριων θηρίων που είδε ο Δανιήλ; Ο ίδιος μας πληροφορεί: «Αυτά τα πελώρια θηρία ... είναι τέσσερις βασιλιάδες που θα σηκωθούν από τη γη». (Dan 7:17) Ναι, εκείνα τα θηρία αντιπροσωπεύουν «βασιλιάδες», δηλαδή πολιτικές δυνάμεις στη γη.

Σε κάποιο άλλο όραμα, ο Δανιήλ βλέπει ένα δικέρατο κριάρι που το χτυπάει ένας τράγος ο οποίος έχει ένα μεγάλο κέρατο. Ο άγγελος Γαβριήλ τού εξηγεί τι σημαίνει αυτό: «Το κριάρι ... αντιπροσωπεύει τους βασιλιάδες της Μηδίας και της Περσίας. Και ο τριχωτός τράγος αντιπροσωπεύει το βασιλιά της Ελλάδας». Ο Γαβριήλ προφητεύει κατόπιν ότι το μεγάλο κέρατο του τράγου θα σπάσει και θα το διαδεχθούν τέσσερα κέρατα. Αυτό πράγματι συνέβη 200 και πλέον χρόνια αργότερα, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε και το βασίλειό του διαιρέθηκε σε τέσσερα βασίλεια στα οποία κυβερνούσαν τέσσερις από τους στρατηγούς του. (Dan 8:3-8, 20-25).

Επομένως, είναι σαφές ότι Εκείνος που ενέπνευσε τη συγγραφή της Αγίας Γραφής βλέπει τις πολιτικές δυνάμεις της γης ως θηρία. Τι είδους θηρία; Ένας σχολιαστής αποκαλεί το θηρίο των εδαφίων Apoc 13:1, 2 «κτήνος» και προσθέτει: «Δεχόμαστε όλες τις έννοιες που μεταδίδει η λέξη [του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου] θηρίον, όπως είναι η έννοια ενός σκληρού, καταστροφικού, τρομακτικού, αδηφάγου, κτλ., τέρατος».

Πόσο κατάλληλα περιγράφει αυτός ο χαρακτηρισμός το αιματοβαμμένο πολιτικό σύστημα μέσω του οποίου ο Σατανάς εξουσιάζει την ανθρωπότητα! Τα εφτά κεφάλια αυτού του θηρίου αντιπροσωπεύουν τις έξι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις που περιγράφονται στη Βιβλική ιστορία μέχρι την εποχή του Ιωάννη—την Αίγυπτο, την Ασσυρία, τη Βαβυλώνα, τη Μηδοπερσία, την Ελλάδα και τη Ρώμη—καθώς και μια έβδομη παγκόσμια δύναμη που προφητεύτηκε ότι θα εμφανιζόταν αργότερα. (Παράβαλε Apoc 17:9, 10).

Το θηρίο έχει δέκα κέρατα στα εφτά κεφάλια του. Ίσως τα τέσσερα κεφάλια να είχαν από ένα κέρατο το καθένα και τα τρία κεφάλια από δύο κέρατα το καθένα. Επιπλέον, είχε δέκα διαδήματα πάνω στα κέρατά του. Στο βιβλίο του Δανιήλ περιγράφονται τρομακτικά θηρία και ο αριθμός των κεράτων τους πρέπει να ερμηνευτεί κυριολεκτικά. Για παράδειγμα, τα δύο κέρατα ενός κριαριού αντιπροσώπευαν μια παγκόσμια δύναμη αποτελούμενη από δύο συνεργάτες, τη Μηδία και την Περσία, ενώ τα τέσσερα κέρατα ενός τράγου αντιπροσώπευαν τις τέσσερις συνυπάρχουσες αυτοκρατορίες που προήλθαν από την ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. (Dan 8:3, 8, 20-22) Εντούτοις, στο θηρίο που είδε ο Ιωάννης ο αριθμός των δέκα κεράτων φαίνεται πως είναι συμβολικός. (Παράβαλε Dan 7:24· Apoc 17:12.) Αντιπροσωπεύουν το σύνολο των κυρίαρχων κρατών που αποτελούν ολόκληρη την πολιτική οργάνωση του Σατανά.

Όλα αυτά τα κέρατα είναι βίαια και επιθετικά, αλλά όπως υποδηλώνεται από τα εφτά κεφάλια, η ηγεσία ανήκει μόνο στην εκάστοτε παγκόσμια δύναμη. Παρόμοια, τα δέκα διαδήματα υποδηλώνουν ότι όλα τα κυρίαρχα κράτη θα ασκούσαν κυβερνητική εξουσία ταυτόχρονα μαζί με το κράτος που θα ηγεμόνευε, δηλαδή την παγκόσμια δύναμη εκείνου του καιρού.

Το θηρίο έχει «πάνω στα κεφάλια του βλάσφημα ονόματα», κάνοντας ισχυρισμούς για τον εαυτό του που δείχνουν μεγάλη έλλειψη σεβασμού για τον Ιεχωβά Θεό και τον Χριστό Ιησού. Έχει χρησιμοποιήσει το όνομα του Θεού και το όνομα του Χριστού με κίβδηλο τρόπο για να επιτύχει τους πολιτικούς του σκοπούς και έχει συνεργαστεί με την ψεύτικη θρησκεία, επιτρέποντας μάλιστα σε κληρικούς να συμμετέχουν στις πολιτικές του διαδικασίες.

Για παράδειγμα, η Βουλή των Λόρδων στην Αγγλία περιλαμβάνει τους επισκόπους. Οι Καθολικοί καρδινάλιοι έχουν παίξει εξέχοντα πολιτικό ρόλο στη Γαλλία και στην Ιταλία, και πιο πρόσφατα ιερείς έχουν αναλάβει πολιτικά αξιώματα στη Λατινική Αμερική. Οι κυβερνήσεις τυπώνουν πάνω στα χαρτονομίσματά τους θρησκευτικά συνθήματα, όπως «ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ», ενώ στα κέρματά τους αξιώνουν ότι οι άρχοντές τους έχουν τη θεϊκή επιδοκιμασία δηλώνοντας, λόγου χάρη, ότι αυτοί έχουν διοριστεί «ελέω Θεού». Όλα αυτά στην πραγματικότητα είναι βλασφημίες, επειδή επιχειρούν να αναμείξουν τον Θεό στην ακάθαρτη, εθνικιστική πολιτική αρένα.

III. Θηρίο (δυο κέρατα) (Apoc 13:11)

Ποια μπορεί να είναι αυτή; Η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη—η ίδια που συμβολιζόταν από το έβδομο κεφάλι του πρώτου θηρίου, αλλά σε κάποιον ειδικό ρόλο! Το ότι παρουσιάζεται στο όραμα μεμονωμένα ως ξεχωριστό θηρίο μάς βοηθάει να δούμε πιο καθαρά με ποιον τρόπο ενεργεί ανεξάρτητα στην παγκόσμια σκηνή.

Αυτό το συμβολικό δικέρατο θηρίο αποτελείται από δύο συνυπάρχουσες, ανεξάρτητες, αλλά συνεργαζόμενες πολιτικές δυνάμεις. Τα δύο του κέρατα, που είναι “σαν αρνιού”, υποδηλώνουν πως προσποιείται ότι είναι ήπιο και αβλαβές, με μια διαφωτισμένη μορφή διακυβέρνησης στην οποία πρέπει να στραφεί όλος ο κόσμος. Αλλά μιλάει «σαν δράκοντας», με την έννοια ότι χρησιμοποιεί πιέσεις, απειλές, ακόμη και απροκάλυπτη βία οπουδήποτε δεν γίνεται δεκτή η δική του μορφή διακυβέρνησης. Δεν έχει προαγάγει την υποταγή στη Βασιλεία του Θεού υπό την κυριαρχία του Αρνιού του Θεού αλλά, αντίθετα, έχει προαγάγει την υποταγή στα συμφέροντα του Σατανά, του μεγάλου δράκοντα. Έχει προωθήσει εθνικιστικές διαιρέσεις και μίση που ισοδυναμούν με λατρεία του πρώτου θηρίου*.

*Διάφοροι σχολιαστές έχουν επισημάνει ότι ο εθνικισμός στην ουσία είναι θρησκεία. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι που είναι εθνικιστές στην πραγματικότητα λατρεύουν το τμήμα του θηρίου που αντιπροσωπεύεται από τη χώρα στην οποία ζουν. Σχετικά με τον εθνικισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζουμε: «Ο εθνικισμός, αν θεωρηθεί θρησκεία, έχει πολλά κοινά σημεία με άλλα μεγάλα θρησκευτικά συστήματα του παρελθόντος ... Ο σύγχρονος θρησκευτικός εθνικιστής νιώθει εξάρτηση από τον εθνικό θεό του. Αισθάνεται την ανάγκη της ισχυρής βοήθειάς Του. Στο πρόσωπό Του αναγνωρίζει την πηγή της δικής του τελειότητας και ευτυχίας. Με αυστηρά θρησκευτική έννοια, υποτάσσεται σε Αυτόν. ... Το έθνος θεωρείται αιώνιο, και ο θάνατος των αφοσιωμένων τέκνων του οπωσδήποτε συμβάλλει στην αθάνατη φήμη και δόξα του».—Κάρλτον Τζ. Φ. Χέις, λόγια του οποίου παρατέθηκαν στη σελίδα 359 του βιβλίου Τι Πιστεύουν οι Αμερικανοί και Πώς Ασκούν τη Λατρεία Τους (What Americans Believe and How They Worship), του Τζ. Πολ Γουίλιαμς.

Αυτό το δικέρατο θηρίο εκτελεί μεγάλα σημεία, κάνοντας ακόμη και φωτιά να πέφτει από τον ουρανό. (Παράβαλε Mat 7:21-23.) Αυτό το τελευταίο σημείο μάς θυμίζει τον Ηλία, τον αρχαίο προφήτη του Θεού ο οποίος αναμετρήθηκε με τους προφήτες του Βάαλ. Όταν ζήτησε επιτυχώς, στο όνομα του Ιεχωβά, να πέσει φωτιά από τον ουρανό, αυτό απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο ίδιος ήταν αληθινός προφήτης και ότι οι προφήτες του Βάαλ ήταν ψεύτικοι. (1Ki 18:21-40) Το δικέρατο θηρίο, όπως εκείνοι οι προφήτες του Βάαλ, θεωρεί ότι έχει επαρκή διαπιστευτήρια ως προφήτης. (Apoc 13:14,15· 19:20) Ισχυρίζεται ακόμη ότι κατατρόπωσε τις δυνάμεις του κακού στους δύο παγκόσμιους πολέμους καθώς και ότι νίκησε το λεγόμενο άθεο κομμουνισμό! Πράγματι, πολλοί θεωρούν το σύγχρονο αντίστοιχο του δικέρατου θηρίου φύλακα της ελευθερίας και πηγή υλικών αγαθών.

IV. Θηρίον (Apoc 17:3)

Τι άλλο αποκαλύπτει η προφητεία σχετικά με τη μεγάλη πόρνη και την κατάληξή της; Όπως αναφέρει τώρα ο Ιωάννης, στη σκηνή εμφανίζεται άλλη μια παραστατική εικόνα: «Και με μετέφερε [ο άγγελος] μέσω της δύναμης του πνεύματος σε μια έρημο. Και είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε ένα κατακόκκινο θηρίο που ήταν γεμάτο βλάσφημα ονόματα και που είχε εφτά κεφάλια και δέκα κέρατα». (Apoc 17:3).

V. Θηρίον (εστί, παρέσται) (Apoc 17:8)

«Το θηρίο ... ήταν». Ναι, υπήρχε ως η Κοινωνία των Εθνών από τις 10 Ιανουαρίου 1920 και έπειτα, έχοντας κατά διαστήματα 63 κράτη-μέλη. Αλλά η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Ιταλία αποχώρησαν διαδοχικά, ενώ η τότε Σοβιετική Ένωση αποβλήθηκε από την Κοινωνία. Το Σεπτέμβριο του 1939, ο ναζιστής δικτάτορας της Γερμανίας άρχισε το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Κοινωνία των Εθνών, η οποία δεν κατάφερε να διατηρήσει την ειρήνη στον κόσμο, στην ουσία βυθίστηκε σε μια άβυσσο αδράνειας. Το 1942 έπνεε πλέον τα λοίσθια. Ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα—αλλά ακριβώς εκείνη την κρίσιμη περίοδο—ο Ιεχωβά ερμήνευσε στο λαό του πλήρως το βαθύτερο νόημα του οράματος!

Στη Θεοκρατική Συνέλευση του Νέου Κόσμου, ο Ν. Ο. Νορ μπορούσε να διακηρύξει, σε αρμονία με την προφητεία, ότι «το θηρίον ... δεν είναι». Κατόπιν έθεσε την ερώτηση: «Θα παραμείνει η Κοινωνία εις την άβυσσον;» Παραθέτοντας το εδάφιο Apoc 17:8, απάντησε: «Ο σύνδεσμος των εθνών του κόσμου θα εγερθεί και πάλιν». Ακριβώς έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα—δικαιώνοντας τον προφητικό Λόγο του Ιεχωβά!7 Στην αρχή, εκφράστηκαν μεγάλες ελπίδες για τον ΟΗΕ. Αυτό αποτελούσε εκπλήρωση των λόγων του αγγέλου: «Και όταν δουν ότι το θηρίο ήταν, αλλά δεν είναι, και εντούτοις θα είναι παρόν, εκείνοι που κατοικούν στη γη θα νιώσουν θαυμασμό, αλλά τα ονόματά τους δεν έχουν γραφτεί στο ρόλο της ζωής από τη θεμελίωση του κόσμου». (Apoc 17:8β)

Οι κάτοικοι της γης έχουν θαυμάσει αυτόν τον καινούριο κολοσσό, που λειτουργεί από τα επιβλητικά του κεντρικά γραφεία στον πορθμό Ιστ Ρίβερ της Νέας Υόρκης. Αλλά η αληθινή ειρήνη και ασφάλεια αποτελεί άπιαστο όνειρο για τον ΟΗΕ. Επί μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, η παγκόσμια ειρήνη διατηρούνταν μόνο μέσω της απειλής της «εξασφαλισμένης αμοιβαίας καταστροφής», και ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών έφτασε σε αστρονομικά ύψη. Ύστερα από 40 σχεδόν χρόνια προσπαθειών από μέρους των Ηνωμένων Εθνών, ο τότε γενικός γραμματέας τους, Ξαβιέ Περέζ ντε Κουεγιάρ, είπε με θλίψη το 1985: «Ζούμε σε άλλη μια εποχή φανατικών και δεν έχουμε ιδέα για το πώς να χειριστούμε αυτή την κατάσταση».

Θηρίο του 13ου Κεφαλαίους της Αποκάλυψης: τι σημαίνει;

Το θηρίο με τα εφτά κεφάλια που παρουσιάζεται στο εδάφιο Apoc 13:1 συμβολίζει το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα. Αυτό εξάγεται από τα παρακάτω στοιχεία:

Το θηρίο έχει εξουσία, δύναμη και θρόνο – επομένως είναι πολιτική οντότητα (Apoc 13:2).

Ασκεί την εξουσία του «πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος». Άρα, δεν είναι η κυβέρνηση ενός μόνο έθνους (Apoc 13:7).

Συνδυάζει χαρακτηριστικά και των τεσσάρων θηρίων της προφητείας που αναφέρεται στα εδάφια Dan 7:2-8, δηλαδή μοιάζει με λεοπάρδαλη, έχει πόδια αρκούδας, στόμα λιονταριού και δέκα κέρατα. Τα θηρία της προφητείας του Δανιήλ είναι συγκεκριμένοι βασιλιάδες, ή αλλιώς πολιτικές κυβερνήσεις, που κυβερνούν διαδοχικά ολόκληρες αυτοκρατορίες (Dan 7:17,23).

Συνεπώς, το θηρίο του 13ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης αντιπροσωπεύει μια σύνθετη πολιτική οργάνωση.

Αναδύεται «από τη θάλασσα» - την αναστατωμένη ανθρωπότητα από την οποία προέρχονται οι ανθρώπινες κυβερνήσεις (Apoc 13:1, Hsa 17:12,13).

Η Γραφή λέει ότι ο αριθμός, ή αλλιώς το όνομα του Θηρίου – 666 – είναι «αριθμός ανθρώπου» (Apoc 13:17,18). Αυτή η έκφραση υποδηλώνει ότι το θηρίο του 13ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης είναι ανθρώπινη οντότητα και όχι μια πνευματική ή δαιμονική οντότητα.

Παρότι τα έθνη διαφωνούν μεταξύ τους σε πολλά πράγματα, σε ένα συμφωνούν απόλυτα: αρνούνται να υποταχθούν στη Βασιλεία του Θεού και να της παραδώσουν την εξουσία τους (Psa 2:2). Επίσης, στον Αρμαγεδδώνα θα ενώσουν όλα μαζί τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν ενάντια στα στρατεύματα του Θεού, τα οποία θα τελούν υπό τις διαταγές του Ιησού Χριστού. Αυτός ο πόλεμος, όμως, θα σημάνει την τελική καταστροφή τους (Apoc 16:14,16, 19:19,20).

Το θηρίο και το σημάδι του

Η Αγία Γραφή λέει ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν «το σημάδι του θηρίου» επειδή ακολουθούν το θηρίο «με θαυμασμό», φτάνοντας στο σημείο να το λατρεύουν (Apoc 13:3,4, 16:2). Το κάνουν αυτό αποδίδοντας λατρευτική τιμή στη χώρα τους, στα σύμβολά της ή στη στρατιωτική της δύναμη. Σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια της Θρησκείας (The Encyclopedia of Religion) «ο εθνικισμός έχει γίνει εξέχουσα θρησκεία στο σύγχρονο κόσμο».

Πώς παίρνει κάποιος το σημάδι του θηρίου στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπό του; (Apoc 13:16). Ο Θεός είχε πει στους Ισραηλίτες να έχουν τις εντολές του «ως σημείο πάνω στο χέρι τους και ως προμετωπίδια κορδέλα ανάμεσα στα μάτια τους» (Deu 11:18). Αυτό δεν σήμαινε ότι έπρεπε να βάλουν κάποιο σημάδι στα χέρια τους ή στο μέτωπό τους, αλλά ότι τα λόγια του Θεού έπρεπε να καθοδηγούν όλες τις πράξεις και τις σκέψεις τους. Παρόμοια, το σημάδι του θηρίου δεν είναι ένα κατά γράμμα σημάδι – όπως για παράδειγμα ένα τατουάζ με τον αριθμό 666, αλλά είναι ένα σύμβολο που προσδιορίζει όλους όσους επιτρέπουν στο πολιτικό σύστημα να εξουσιάζει τη ζωή τους. Αυτοί που έχουν το σημάδι του θηρίου τάσσονται εναντίον του Θεού (Apoc 14:19,10, 19:19-21) (βλ. και λ/λ Ἀριθμός 666).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

«Στο Θρόνο του Θηρίου» (Apoc 16:10)

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν εκθέσει το θρόνο του θηρίου και έχουν κάνει δημόσια γνωστή την καταδίκη του Ιεχωβά εναντίον του με δηλώσεις όπως οι ακόλουθες:

«Οι άρχοντες και οι πολιτικοί ηγέται των εθνών επηρεάζονται από κακεντρεχείς υπερανθρώπινες δυνάμεις, οι οποίες τους παρασύρουν χωρίς αντίστασι σε μια πορεία αυτοκτονίας προς την αποφασιστική σύρραξι του Αρμαγεδδώνος». (Βλ. Μετά τον Αρμαγεδδώνα - Ο Νέος Κόσμος του Θεού, 1954, σελ. 8).

«Το «θηρίον» της αντιθεοκρατικής ανθρωπίνης κυβερνήσεως απέκτησε τη δύναμι, την εξουσία και τον θρόνο του από τον Δράκοντα. Πρέπει, λοιπόν, να ενεργή σύμφωνα μ’ αυτή τη γραμμή, τη γραμμή του Δράκοντος». (Βλ. Μετά τον Αρμαγεδδώνα - Ο Νέος Κόσμος του Θεού, 1954, σελ. 15).

«Τα έθνη ... παίρνουν κατ’ ανάγκην θέσι ... με το μέρος του μεγαλυτέρου Αντιπάλου του Θεού, του Σατανά ή Διαβόλου». (Υπόψη η Απόφαση που υιοθετήθηκε στη Διεθνή Συνέλευση «Θεία Νίκη», 1973).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 13:1: «Κα εδον κ τς θαλσσης θηρον ναβανον, χον κρατα δκα κα κεφαλς πτ κα π τν κερτων ατο δκα διαδματα κα π τς κεφαλς ατο νμα[τα] βλασφημας.»

Λίγο μετά την έναρξη της ημέρας του Κυρίου, το έβδομο κεφάλι επιτέθηκε στο λαό του Θεού – τους αδελφούς του Χριστού που απέμεναν στη γη (Mat 25:40).

Ο Ιησούς έδειξε ότι στη διάρκεια της παρουσίας Του ένα υπόλοιπο του σπέρματος θα ήταν δραστήριο πάνω στη γη (Mat 24:45-47, Gal 3:26-29). Η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη διεξήγαγε πόλεμο με αυτούς τους αγίους (Apoc 13:3,7). Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καταπίεσε το λαό του Θεού, απαγόρευσε ορισμένα έντυπά τους και έριξε στη φυλακή τους εκπροσώπους της οργάνωσης του Ιεχωβά. Ναι, το έβδομο κεφάλι του θηρίου κατάφερε σχεδόν να νεκρώσει το έργο κηρύγματος για κάποιο περίοδο.

Ο Ιεχωβά προείδε αυτή τη δραματική εξέλιξη και την αποκάλυψε στον Ιωάννη. Είπε επίσης στον Ιωάννη ότι το δευτερεύον μέρος του σπέρματος θα επανερχόταν στη ζωή και θα αναλάμβανε αυξημένη πνευματική δράση (Apoc 11:3, 7-11). Η Ιστορία των σύγχρονων υπηρετών του Ιεχωβά επαληθεύει αυτά τα γεγονότα.

Apoc 13:11: «Κα εδον λλο θηρον ναβανον κ τς γς, κα εχεν κρατα δο μοια ρνίῳ κα λλει ς δρκων.»

Στον Ιωάννη δόθηκε ένα όραμα για κάποιο δικέρατο θηρίο που μιλούσε σαν δράκοντας. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το παράξενο θηρίο; Εφόσον έχει δύο κέρατα αποτελεί δυαδική δύναμη. Ο Ιωάννης έβλεπε την Αγγλοαμερικάνικη Παγκόσμια Δύναμη σε ειδικό ρόλο (Apoc 13:11-15). Το θηρίο αυτό προωθεί τη δημιουργία μιας εικόνας του θηρίου.

Ο Ιωάννης έγραψε ότι η εικόνα του θηρίου θα εμφανιζόταν, θα εξαφανιζόταν και κατόπιν θα αναβίωνε. Αυτό ακριβώς συνέβη σε ένα οργανισμό που προώθησαν η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σκοπός του οποίου ήταν να ενώσει και να εκπροσωπήσει τα βασίλεια του κόσμου. Αυτός ο οργανισμός εμφανίστηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ονομάστηκε Κοινωνία των Εθνών. Εξαφανίστηκε με την έναρξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Στη διάρκεια εκείνου του πολέμου ο λαός του Θεού διακήρυξε ότι, σύμφωνα με την προφητεία της Αποκάλυψης, η εικόνα του θηρίου θα αναβίωνε. Και όντως αναβίωσε – με τη μορφή των Ηνωμένων Εθνών (Apoc 17:8).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 6:8: Lev 26:22  Jek 14:21  Jek 33:27   

Apoc 13:1: Apoc 11:7  Apoc 13:18  Apoc 19:20

Apoc 13:11: Dan 7:8  Apoc 16:13   Apoc 19:20

Apoc 13:12: Apoc 13:1

Apoc 14:9: Apoc 13:1

Apoc 16:2: Apoc 13:16  Apoc 13:18

Apoc 16:10: Apoc 13:1

Apoc 17:3: Apoc 13:15

Apoc 17:13: Psa 2:2

Apoc 17:16: Apoc 17:8 

Apoc 17:17: Apoc 17:12

Apoc 19:19: Apoc 13:1

Apoc 19:20: Apoc 13:18

Apoc 20:4: Luk 22:30  1Co 6:2  Apoc 13:12

Apoc 20:10: Apoc 13:1

1) Η φράση «Κρῆτες ἀεί ψεῦσται κακά θηρία γαστέρες ἀργαῖ» στο εδάφιο Tit 1:12 περιλαμβάνεται σε μια φράση με «ύφος όχι ρητορικό» αλλά «με διαλεκτική απλότητα» με σύντομη αναφορά σ’ ένα ρητό ή παροιμία. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη). Ο στίχος αναφέρεται από τον Επιμενίδη στο έργο του «Θεογονία» ή στους «Χρησμούς» αυτού (παραβ. Κλήμης Αλεξ. Στρωματ. 1, 14 (Migne ΕΠ 8 σελ. 757).

2) Η λ. Θηρίον στο εδάφιο Apoc 14:9 μεταφέρει μια εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Θηρίον στο εδάφιο Apoc 20:10  μεταφέρει μια εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. «Τῷ θηρίῳ ὅς ἔχει τὴν πληγήν» στο εδάφιο Apoc 13:14 αποτελεί σολοικισμόν (δηλ. εκφραστικό συντακτικό λάθος κατά τη διατύπωση του λόγου) πρόκειται για ένα λογοτεχνικό φαινόμενο της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιαν. Ελλην. Γραφές (Καινή Διαθήκη).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 1:24, 25, 2:19, 20.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Ther-(Theriac, Therianthropic, Theriatrics, Theridium, Theriodic, Theriolatry, Therioma, Theriomimicy, Theriomorphy, Theriotomy.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Beast.

Θηρίον, ου, τό, (in form, a diminutive of θήρ, but used for it,) a wild animal, wild beast, a beast of any kind found in woods and wilds; even fishes, Aristot. Hist. An.; a monster; applied by Demosthenes, 772, 6, to the demagogues of his time, πάντα τὰ τοιαῦτα θηρία, all such monsters; a monster, or prodigy, in a good sense; τί δὲ εἰ αὐτοῦ τοῦ θηρίου ταῦτα ῥήματα βοῶντος ἀκηκόοιτε, but what if you had heard the monster (or animal, or creature) himself thundering out these things, Æschines, after reciting to his pupils Demosthenes’s Oration on the Crown; used also as a term of reproach, beast! brute! etc.; θηρία μικκά, mice, Callim. Cer. It is more especially applied to animals which have a venomous bite; whence, κατ’ ἐξοχήν, it denotes a serpent, as a venomous animal, (Acts xxviii, 4, 5, comp. v. 3,) and more particularly the viper, Galen.; hence θηριακή, a medicinal composition prepared from the viper, Id.; it is applied by Hippocrates to the θηρίωμα, or malignant ulcer of Dioscorides and Galen, on which see also Celsus, Lib. v.; metaphorically, a man of brutish manners, savage, cruel; thus, in Tit. I, 12, the Cretans are called κακὰ θηρία, men of a savage disposition, thirsting for blood, and intent only on their own advantage; proverb, ἢ θήριον, ἢ θεός, a beast or a god, i. e. either below or above the nature of man, Aristot. Eth.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Bestia.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Bestie.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Bestia.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Bête.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Bestia

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Besta.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Beest.