Ευρετήριο

ΘαυμαστόςΡΙΖΑ: < ΘΑΥΜΑΖΩ < ΘΑΥΜΑ + -ΑΖΩ (βλ.λ. Θαῦμα).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Άξιος θαυμασμού, αξιοθαύμαστος, θαυμάσιος, αυτός που είναι άξιος να τον θαυμάζει κανείς.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Θαῦμα Apoc 17:6, Θαυμάζω Mat 8:10, Ἐκθαυμάζω Mar 12:17, Θαυμάσιος Mat 21:15.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ποιῶ Mat 18:35, Act 4:24, Ἔργα Luk 24:19, Joh 5:36, Πίστις Mat 8:13, 21:22.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ταπεινός Mat 11:29, Luk 1:52, Ἄσημος 21:39.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε: -ος, -η, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Θαυμαστή: Ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.

2) Θαυμαστόν: Ονομαστική ή αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους.

3) Θαυμαστά: Ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 15:1: «Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 15:1: Apoc 1:1  Apoc 16:1  Lev 26:21  Apoc 16:17  Psa 7:11

Apoc 15:3: Exo 15:1  Deu 31:30  Heb 3:5  Joh 1:29  Act 3:22  Heb 2:12  Exo 15:11  Psa 92:5  Psa 111:2  Psa 139:14  Exo 6:3  Apoc 19:6  Deu 32:4  Psa 145:17  Jer 10:10  1 Ti 1:17

1) Η λ. Θαυμαστά στο εδάφιο Apoc 15:3  περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Θαυμαστή στο εδάφιο Mat 21:42 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 118:22, Hsa 28:16).

3) Η λ. Θαυμαστή στο εδάφιο Mar 12:11 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 118:22).

4) Η λ. Θαυμάσια στο εδάφιο Apoc 15:3 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 111:2, Psa 139:14).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Marvel, Marvellous, Wonderful.

Θαυμαστός, ή, όν, wonderful, disposed to wonder, Aristot. Eth. Same Th.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Mirabilis, Admirabilis.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Wunderbar.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Meraviglioso.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Merveilleux.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Maravilloso.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Maravilhoso.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Verwonderlijk.