Ευρετήριο

ἼασπιςΡΙΖΑ: < εβρ. YASPEH.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ίασπις, είδος πολύτιμου λίθου.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Δακτύλιος Luk 15:22.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Πέτρα Mat 7:24, Λίθος Mat 21:42.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Ἴασπις, -ιδος.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἰασπίδι: Δοτική ενικού.

2) Ἴασπις: Ονομαστική ενικού.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Ο Απόστολος Ιωάννης είδε σε όραμα έναν ένδοξο θρόνο στον ουρανό. Εκείνος που καθόταν στο θρόνο ήταν στην εμφάνιση «όμοιος με πέτρα ίασπη». Ήταν επίσης σαν «πολύτιμη κοκκινόχρωμη πέτρα». (Apoc 4:2, 3) Τι πέτρες ήταν αυτές;

Δεν επρόκειτο για αδιαφανείς πέτρες με αστραφτερή επιφάνεια. Κατά τους αρχαίους καιρούς, η λέξη ίασπις του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου χρησιμοποιούνταν για να υποδηλώσει πέτρες διαφορετικών χρωμάτων, περιλαμβανομένων και πολύτιμων πετραδιών που ήταν διαφανή. Η «πέτρα ἴασπις» του εδαφίου Apoc 4:3 «ασφαλώς δεν [ήταν] ο φτηνός ίασπις της σημερινής εποχής», δηλώνει ο A. Τ. Ρόμπερτσον στο σύγγραμμα Λεκτικές Εικόνες της Καινής Διαθήκης (Word Pictures in the New Testament).

Επιπλέον, αργότερα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Ιωάννης περιγράφει την ουράνια πόλη, την Ιερουσαλήμ, λέγοντας: «Η ακτινοβολία της ήταν όμοια με μια πολυτιμότατη πέτρα, σαν πέτρα ίασπις που λάμπει καθαρά σαν κρύσταλλο». (Apoc 21:10, 11) Οι πέτρες στις οποίες αναφερόταν ο Ιωάννης ήταν προφανώς ημιδιαφανείς και επέτρεπαν στο φως να τις διαπερνάει.

Εκείνος που εμφανίζεται στο όραμα του Ιωάννη να κάθεται στο θρόνο είναι η πιο ένδοξη Προσωπικότητα του σύμπαντος, ο Ιεχωβά Θεός. Είναι Αγνός και Άγιος στον υπερθετικό βαθμό. Σε αρμονία με αυτό, ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε: «Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι σε ενότητα με αυτόν». (1Jo 1:5) Ως εκ τούτου, ο Ιωάννης παρότρυνε τους ομοπίστους του να «εξαγνίζουν τον εαυτό τους όπως ο Ιεχωβά είναι Αγνός». (1Jo 3:3).

Τι πρέπει να κάνουμε για να μας θεωρεί ο Θεός αγνούς; Το να έχουμε πίστη στο χυμένο αίμα του Χριστού για συγχώρηση των αμαρτιών μας είναι απολύτως απαραίτητο. Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να «περπατάμε στο φως» μελετώντας τακτικά την Αγία Γραφή και ζώντας σύμφωνα με τις διδασκαλίες της. (1Jo 1:7).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 4:2,3: «Εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι, καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος, καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ.»

Apoc 4:10,11: «καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ, ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:3: Apoc 21:11

Apoc 21:18: Apoc 4:3  Apoc 54:11

Apoc 21:19: Exo 28:18  Jek 28:13

1) Η λ. Ἴασπις χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο΄): Exo 28:20, 39:16.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Jasper.

Ἴασπις, ιδος, ἡ, a precious stone, the jasper, Plat. Phœd. 110, D.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Iaspis.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Jasper.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Jasper, Diaspro.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Jaspe.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Jaspe.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Jaspe.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Jaspis.