Ευρετήριο

ΕὐλογίαΡΙΖΑ: < ΕΥΛΟΓΩ < ΕΥΛΟΓΟΣ < ΕΥ + ΛΟΓΟΣ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1), ΛΟΓΟΣ < ΛΕΓΩ (βλ.λ. Εὖ και Λέγω).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ωραίος λόγος, περίτεχνη έκφραση,

2) Έπαινος, εγκώμιο, αίνος,

3) Τα αγαθά που παρέχει ο Θεός.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Εὖ Mar 14:7, Εὐλογῶ Luk 1:64, Εὐλογητός Mar 14:61, Ἐνευλογοῦμαι Act 3:25.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Μακαρισμός Rom 4:6, Χάρις 1Co 16:3, Ὅσιος Act 2:27, Πιστός Act 13:34, Λόγος 1Ti 4:5, Χρηστολογία Rom 16:18.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Κατάρα Jac 3:10, Καταρῶμαι Luk 6:28, Βλασφημία Eph 4:31.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Εὐλογία, -ας.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Εὐλογία: Ονομαστική ενικού.

2) Εὐλογίαις: Δοτική πληθυντικού.

3) Εὐλογίαν: Αιτιατική ενικού.

4) Εὐλογίας: Γενική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:12: «λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ· ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

2Co 9:6: «Ἐπ’ εὐλογίαις».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 5:12: Mat 28:18

1) Η σύνθετη αυτή λ. Εὐλογία (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Εὐλογία παίρνει ιδιαίτερο νόημα στο κείμενο όταν συνδυάζεται με αναφορές που έχει η επίδραση της φύσης (ιδιαίτερα κατά την ΑΝΟΙΞΗ, το ΘΕΡΟΣ αλλά και το ΧΕΙΜΩΝΑ). (Παραβ. Mat 14:19, Act 26:13, Mar 4:28,29, Joh 4:35, Act 27:20, 2Ti 4:20).

3) Στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, 1) εὐλογία με τη σημερινή σημασία, Ο΄: Gen 49:25, Hsa 75:8. Jek 34:26, Rom 15:29, κ.α. 2) δώρο, Ο΄: Gen 33:11, Jgs 1:15, 1Ki 25:27 , 2Co 19:5.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Eulogia.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Blessing, Bounty, Benediction, Fair, Speech.

Εὐλογία, ας, , a giving of thanks, praise, Eurip. Herc. F. 356; Thucyd. ii, 42; fair words; bounty, alms; benediction; ἐπ’ εὐλογίαις, bountifully.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Benedictio.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Blessing, Bounty, Segnung.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Benedizione, Bounty, Benediction.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Bénédiction, Bounty,.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Bendición, Bounty.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Bênção, Generosidade, Benediction.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Zegen, Bounty, Benediction.