Ευρετήριο

ἜσωθενΡΙΖΑ: < ΕΣΩ + -ΘΕΝ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1), α) ΕΣΩ < ΕΙΣ (βλ.λ.), β) -ΘΕΝ < Ι.Ε. *-DHE, πβ. λατ. UN-DE "πόθεν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Από εντός, από μέσα, από το εσωτερικό προς τα έξω.

2) Μέσα, εσωτερικώς, εντός.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἔσω 2Co 4:16, Ἐσώτερος Heb 9:16.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἐν Luk 7:39, Ἐντός Mat 23:26, Ἔνειμι Luk 11:41, Διαλογισμοί Mar 7:21, Φόβος 2Co 7:5.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἔξωθεν Mar 7:15, Ἔξω 2Co 4:16.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα τόπου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 4:8: «καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾽ ἓν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.»

Apoc 5:1: «Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά.»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

Rom 2:29: «Ἐν τῷ κρυπτῷ».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:8: Job 39:29  Jek 1:10  Apoc 5:8  Hsa 6:2  Pro 15:3  Jek 1:18  Jek 10:12  Heb 4:13  Hsa 6:3  Luk 1:49  Exo 6:3  Apoc 11:17  Apoc 15:3  Exo 3:14  Apoc 1:4

Apoc 5:1: Apoc 4:2  Jek 2:10  Hsa 29:11  Dan 12:9

1) Η σύνθετη αυτή λ. Ἔσωθεν (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη) (παραβ: Ἀγαθοποιός 1Pe 2:14, Ἀγριέλαιος Rom 11:17, 24, Ἀγενεαλόγητος Heb 7:13 κ.ά).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Inside, Inward, Inwardly, Within.

Ἔσωθεν, adv. from within, within; ὁ ἔσωθεν, the inner. Fr. εἰς or ἐς.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Intus, Deintus, Abintus, Intrinsecus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Innen, Innerlich.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: All'interno, Inward, Interiormente, Entro.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: A l'intérieur, Vers l'intérieur, Intérieurement.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: En el interior, Hacia el interior, Dentro.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: No interior, Para dentro, Interiormente.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Binnen, Naar binnen, Innerlijk binnen.