Ευρετήριο

Ὑάλινος
ΡΙΖΑ: <ΥΑΛΟΣ+επίθημα -ΙΝΟΣ (βλ.λ. Ὕαλος).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ο κατασκευασμένος από γυαλί.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὕαλος Apoc 21:18.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἔσοπτρον 1Co 13:12, Κατοπτρίζομαι 2Co 3:18, Διαυγής Apoc 21:21, Διαυγάζω 2Pe 1:19.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ξύλινος 2Ti 2:20, Σιδηροῦς Act 12:10.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε -ος, -η, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὑαλίνη: ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.

2) Ὑαλίνην: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 4:6: «κα νπιον το θρνου ς θλασσα αλνη μοα κρυστλλ. Κα ν μσ το θρνου κα κκλ το θρνου τσσαρα ζα γμοντα φθαλμν μπροσθεν κα πισθεν.»

Apoc 5:8: «Κα τε λαβεν τ βιβλον, τ τσσαρα ζα κα ο εκοσι τσσαρες πρεσβτεροι πεσαν νπιον το ρνου χοντες καστος κιθραν κα φιλας χρυσς γεμοσας θυμιαμτων, α εσιν α προσευχα τν γων»

Apoc 18:11-13: «Κα ο μποροι τς γς κλαουσιν κα πενθοσιν π ατν, τι τν γμον ατν οδες γορζει οκτι γμον χρυσο κα ργρου κα λθου τιμου κα μαργαριτν κα βυσσνου κα πορφρας κα σιρικο κα κοκκνου, κα πν ξλον θϊνον κα πν σκεος λεφντινον κα πν σκεος κ ξλου τιμιωττου κα χαλκο κα σιδρου κα μαρμρου, κα κιννμωμον κα μωμον κα θυμιματα κα μρον κα λβανον κα ονον κα λαιον κα σεμδαλιν κα στον κα κτνη κα πρβατα, κα ππων κα εδν κα σωμτων, κα ψυχς νθρπων.»

Όλα τα πολύτιμα πράγματα και αντικείμενα, κατά τους ιστορικούς της εποχής, ήταν είδη πολυτελείας, τα οποία πωλούσαν οι έμποροι σε πολύ υψηλές τιμές, όπως π.χ. τα μαργαριτάρια και η πορφύρα (παραβ. Mat 13:46). Πελάτες στους εμπρόρους ειδών πολυτελείας ήταν οι ηγεμόνες, οι εξέχοντες πολίτες και τα επιφανή πρόσωπα. Γνωστή «πορφυροπῶλις» ήταν η Λυδία από τα Θυάτειρα που έμενε στους Φιλίππους (Act 16:14,40).

Σχετικά με όλα αυτά, ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού αναφέρει: «Ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ» (1Ti 2:9).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:6 : Exo 30:18  1Ki 7:23  Jek 1:5  Apoc 4:9   

Apoc 15:2: 1Ki 7:23  1Ki 7:39  Apoc 2:7  Apoc 13:15  Apoc 13:18  Apoc 4:6  Apoc 5:8

1) Η λ. Ὑάλινος χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: glassy, Glass.

Ὑάλινος, ίνη, ινον, glassy or crystalline; made of glass or crystal, ὑάλινον ἔκπωμα, Aristoph. Acharn. 74.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Vitreus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: glasig.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Glassy, vetroso.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: vitreux.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: vidrioso.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: vítreo.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: glazig.