Ευρετήριο

Ψεῦδος
ΡΙΖΑ: <P. PSEU-D- <Ι.Ε. *BHES-/BHSEU- "φυσώ", παραβ. σανσκρ. BHESTRA -"φυσητήρας".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ψεύδος, ψέμμα, ψευτιά, αναλήθεια, δόλος, απάτη.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ψευδής Act 6:13, Ψευδώνυμος 1Ti 6:20, Ψεῦσμα Rom 3:7, Ψεύδω Mat 5:11, Ψευδομάρτυς 1Co 15:15, Ψευδολόγος 1Ti 4:2, Ψεύστης Joh 8:44, 55.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀπάτη 2Pe 2:13, Δόλος Mar 7:22, Πλάνη Rom 1:27, Διάβολος Joh 8:44.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀλήθεια Mat 22:16, 2Jo 1, 2, 3, Ἀληθής 1Jo 2:8, Ἀληθινός 1Jo 5:20, Εἰλικρινής Phl 1:10.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, ουδετέρου γένους: Ψεῦδος,-ους.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ψεύδει: δοτική ενικού.

2) Ψεῦδος: ονομαστική ή αιτιατική ενικού.

3) Ψεύδους: γενική ενικού.
ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Ψεύδος (οὐχ εὑρέθη) (Apoc 14:5)

Οι 144.000 έχουν «αγοραστεί από τη γη», «αγοράστηκαν ανάμεσα από την ανθρωπότητα». Υιοθετούνται ως γιοι του Θεού και, μετά την ανάστασή τους, δεν θα είναι πια άνθρωποι από σάρκα και αίμα. Όπως αναφέρθηκε στο εδάφιο 4, αυτοί γίνονται «πρώτοι καρποί για τον Θεό και το Αρνί». Είναι αλήθεια ότι, τον πρώτο αιώνα, ο Ιησούς ήταν «οι πρώτοι καρποί από εκείνους που έχουν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου». (1Co 15:20, 23). Αλλά οι 144.000 είναι οι «μερικοί πρώτοι καρποί» από την ατελή ανθρωπότητα, οι οποίοι εξαγοράστηκαν μέσω της θυσίας του Ιησού. (Jas 1:18).

Ωστόσο, η σύναξη των καρπών από την ανθρωπότητα δεν τελειώνει με αυτούς. Το βιβλίο της Αποκάλυψης έχει ήδη τονίσει το θερισμό του αναρίθμητου μεγάλου πλήθους που κραυγάζει με μεγάλη φωνή: «Τη σωτηρία την οφείλουμε στον Θεό μας, που κάθεται στο θρόνο, και στο Αρνί». Αυτό το μεγάλο πλήθος θα επιζήσει από τη μεγάλη θλίψη, και καθώς συνεχίζει να αναζωογονείται από τις «πηγές νερών ζωής» θα φτάσει σε ανθρώπινη τελειότητα στη γη. Κάποιο διάστημα μετά τη μεγάλη θλίψη θα αδειάσει ο Άδης, και αμέτρητα εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι θα αναστηθούν και θα έχουν την ευκαιρία να πιουν από εκείνα τα ίδια νερά ζωής. Έχοντας αυτό υπόψη, θα ήταν ορθό να αποκαλέσουμε το μεγάλο πλήθος πρώτους καρπούς από τα άλλα πρόβατα—είναι οι πρώτοι που “πλένουν τις στολές τους και τις κάνουν λευκές με το αίμα του Αρνιού” με την ελπίδα να ζήσουν για πάντα στη γη. (Apoc 7:9,10,14,17· 20:12,13).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 14:5: Eph 5:27  Jude 24

Apoc 21:27: Psa 5:6  Col 3:9  Apoc 21:8

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Pseudo-(Pseudomixis, Pseudomorph, Pseudoparalysis, Pseudoptics).

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Falsehood, Lie, Lying.

Ψεῦδος, εος, τό, a lie; a falsehood; defamation, calumny, slander; a fiction, Pind. Pyth. ii, 68; ψεύδεα, falsehoods, Odys. xi, 365; ψευδῶν συγκολλητής, a fabricator of lies, Aristoph. Nub. 446; τό ψεῦδος, a lie, Plat. Gorg. 505, E; opposed to τό ἀληθές, a trick; also, the pimple, which it is supposed grows on the nose of a liar. Th. ψεύδω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Mendacium, Mendax, Leugen.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Lie.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Lie.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Lie.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Mentira.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Mentira.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Leugen.