Ευρετήριο

ΣάλπιγξΡΙΖΑ: Αγνώστου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Σάλπιγγα.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Σαλπίζω Mat 6:2, Σαλπιστής Rev 18:22.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Φωνή, Αὐλός, Κιθάρα, Φθόγγος 1Co 14:7, Ἦχος Heb 12:19.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ἄδηλος (φωνή:) 1Co 14:8.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Σάλπιγξ, -γγος.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Σάλπιγγα: αιτιατική ενικού.

2) Σαλπίγγας: αιτιατική πληθυντικού.

3) Σάλπιγγες: ονομαστική πληθυντικού.

4) Σαλπίγγι: δοτική ενικού.

5) Σάλπιγγος: γενική ενικού.

6) Σάλπιγξ: ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 8:13: «Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ· οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν.»

Apoc 9:12: «Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα.»

Apoc 11:14: «Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 4:1: Exo 19:16  Apoc 1:10

1) Η λ. Σάλπιγξ στο εδάφιο 1Co 14:8 μεταφέρει εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Εδώ από τη ζωή των καλλιτεχνών. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Salpinx.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Trump, Trumpet.

Σάλπιγξ, ιγγος, ἡ, a trumpet, τυρσηνικῆς σάλπιγγος ἠχή, Eurip. Phœn. 1393; a signal by trumpet, Xen.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Tuba.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Trompete.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: tromba.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: trompette.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: trompeta.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: trombeta.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: trompet.