Ευρετήριο

Ρομφαία
ΡΙΖΑ αβεβαίου ετύμου, πιθανώς δάνειο αγνώστου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Η πλατειά μάχαιρα, πλατύ ξίφος.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Μάχαιρα Mat 26:47, Δίστομος Apoc 1:16.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Θώραξ Eph 6:14, Θυρεός Eph 6:16, Βέλος Eph 6:16.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: ῾Ρομφαία, -ας.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) ῾Ρομφαία: ονομαστική ενικού.

2) ῾Ρομφαίᾳ: δοτική ενικού.

3) ῾Ρομφαίαν: αιτιατική ενικού.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Τα εδάφια Apoc 19:19-21 λέγουν ότι στον επερχόμενο πόλεμο του Θεού το συμβολικό θηρίο και ο ψευδοπροφήτης θα ριφθούν στη λίμνη του πυρός, αλλά «οι λοιποί» θα φονευθούν με ρομφαία. Ποιοι είναι «οι λοιποί,» και τι θα συμβεί σ’ αυτούς;

Μετά από μια περιγραφή του «Αρνίου» και των αγγέλων του οι οποίοι θα διεξάγουν τον πόλεμο κατά των εχθρών του Θεού, τα εδάφια Apoc 19:19-21 λέγουν: «Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, δια να κάμωσι πόλεμον με τον καθήμενον επί του ίππου και με το στράτευμα αυτού. Και επιάσθη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, όστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού' ζώντες ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός, την καιομένην με το θείον. Και οι λοιποί εφονεύθησαν με την ρομφαίαν του καθημένου επί του ίππου, την εξερχομένην εκ του στόματος αυτού' και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών.»

Μια σύντομη ανάγνωσις αυτού του κειμένου, μπορεί να δείξη ότι υπάρχει μια βασική διάκρισις μεταξύ αυτού που θα υποστή το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης και αυτού που θα υποστούν «οι λοιποί.» Ωστόσο, και τα συμφραζόμενα αυτών των εδαφίων και άλλα τμήματα του βιβλίου της Αποκαλύψεως δείχνουν ότι «οι λοιποί» είναι οι ανθρώπινοι εχθροί του Θεού οι οποίοι εξαλείφονται στον επερχόμενο πόλεμο του Θεού.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 1:16: «κα χων ν τ δεξι χειρ ατο στρας πτ κα κ το στματος ατο ομφαα δστομος ξεα κπορευομνη κα ψις ατο ς λιος φανει ν τ δυνμει ατο.»

Η λαμπρή φωτεινή όψη του Ιησού Χριστού –εδώ- «κατά την Ημέρα του Κυρίου» μας υπενθυμίζει ότι το πρόσωπο του Μωϋσή ακτινοβολούσε μετά την επικοινωνία που είχε στο όρος Σινά με τον Ιεχωβά Θεό.

Το ίδιο συνέβη και κατά τη μεταμόρφωση του Ιησού – όταν ήταν στη γη – μπροστά σε 3 Αποστόλους (Πέτρο, Ιάκωβο, Ιωάννη), όπου «το πρόσωπό του έλαμψε όπως ο ήλιος και τα εξωτερικά του ενδύματα έγιναν λαμπρά όπως το φως» (Mat 17:2).

Κατ’ επέκταση το πρόσωπο του Ιησού Χριστού αντανακλά (με παρόμοιο τρόπο) την ακτινοβόλα λαμπρότητα κάποιου που έχει βρεθεί στην παρουσία του Ιεχωβά Θεού (παραβ. 2Co 3:18).

Στην πραγματικότητα το όραμα του Ιωάννη μεταδίδει τη γενική εντύπωση της ακτινοβόλας δόξας του Ιησού Χριστού. Τα λευκά σαν χιόνι μαλλιά, τα φλογερά του μάτια, η λαμπερή όψη του σώματός του από το κεφάλι μέχρι τα πυρακτωμένα πόδια «μέσω του οράματος αυτού» αποτελούν την εξαίσια απεικόνιση εκείνου ο οποίος τώρα κατοικεί «σὲ ἀπρόσιτο φῶς» (1Ti 6:16).

Η εικόνα αυτή καθώς εμφανίζεται και παρουσιάζεται με ένα πολύ ρεαλιστικό και ζωντανό τρόπο προκαλεί πράγματι δέος (Apoc 1:17).

Μέρος Β΄

Ο ήλιος και το φως ανέκαθεν προκαλούσαν στον άνθρωπο μια «ακτινοβόλα λαμπρότητα», την οποία απέδιδαν σ’ ένα ανώτερο θεϊκό Ον. Έτσι μέσω διαφόρων μυθολογικών παραδόσεων, οι λαοί της Ασίας και της Μέσης Ανατολής απέδιδαν σ’ έναν «θεάνθρωπο» (Κίνα), «θεόπεμπτο» (Κομφούκιος), «απροσπέλαστο φωτεινό θείο» (Άριοι λαοί), Agni (θεός του πυρός και του ήλιου) (Βεδισμός), Amitabha (απροσμέτρητο φως) (Βουδισμός), Αστήρ Saoshyant (με σώμα που έλαμπε όπως ο ήλιος) (Περσία), Απόλλων (θεός του ήλιου στο Ελληνικό Δωδεκάθεο κ.ά.) (Carl Clemen: Religions geschitliche Erularung Giessen 1924 σελ. 192).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 16:14,16: «εσν γρ πνεματα δαιμονων ποιοντα σημεα, κπορεεται π τος βασιλες τς οκουμνης λης συναγαγεν ατος ες τν πλεμον τς μρας τς μεγλης το θεο το παντοκρτορος.» «Κα συνγαγεν ατος ες τν τπον τν καλομενον βραϊστ ρμαγεδδν.»

Apoc 19:11-15: «Κα εδον τν ορανν νεγμνον, κα δο ππος λευκς κα καθμενος π ατν [καλομενος] πιστς κα ληθινς, κα ν δικαιοσν κρνει κα πολεμε. ο δ φθαλμο ατο [ς] φλξ πυρς, κα π τν κεφαλν ατο διαδματα πολλ, χων νομα γεγραμμνον οδες οδεν ε μ ατς, κα περιβεβλημνος μτιον βεβαμμνον αματι, κα κκληται τ νομα ατο λγος το θεο. Κα τ στρατεματα [τ] ν τ οραν κολοθει ατ φ πποις λευκος, νδεδυμνοι βσσινον λευκν καθαρν. κα κ το στματος ατο κπορεεται ομφαα ξεα, να ν ατ πατξ τ θνη, κα ατς ποιμανε ατος ν ῥάβδ σιδηρ, κα ατς πατε τν ληνν το ονου το θυμο τς ργς το θεο το παντοκρτορος»

Οι πολλές μορφές της αδικίας: Αρκεί να σκεφτεί κανείς μόνο τα πολλά χρήματα και τον τεράστιο χρόνο, που σπαταλιούνται στην παραγωγή πολεμικών όπλων και εφοδίων, και που τελικά προκαλούν εκατομμύρια άσκοπους θανάτους, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ανθρώπων. Όπως και τα κολοσσιαία ποσά που απαιτούν και επιζητούν οι, ποικίλης μορφής, «νόμιμες» και παράνομες απολαύσεις στα πλαίσια ιδιοτελών παρορμήσεων των ανθρώπων.

Όλα αυτά προκαλούν και εξάπτουν το δίκαιο θυμό του Δημιουργού Ιεχωβά Θεού. Για το λόγο αυτό Εκείνος έχει διορίσει τον Γιο Του για να διεξαγάγει έναν κατά πάντα δίκαιο πόλεμο εναντίον ολόκληρου αυτού του πονηρού συστήματος πραγμάτων, προκειμένου να τερματίσει οριστικά και τελεσίδικα τις αδικίες κάθε μορφής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:16: Apoc 1:16

Apoc 6:8: Jer 15:3  Am 4:10

Apoc 1:16: Hsa 49:2

Apoc 19:15: 2Th 2:8  Apoc 1:16

Apoc 2:12: Apoc 1:16  Apoc 19:15

1) Ξίφος, Ο΄ Gen 3:24, Luk 2:35, Apoc 6:8.

2) «Ἐπὶ τοῦ ξίφους τοῦ Γολιάθ» Ο΄ 1Ki 17:51, Ἰωσήπ. Ἰουδ. Ἀρχ. 6. 12, 4.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Sword.

῾Ρομφαία, ας, , a large sword or sabre, with a broad blade, chiefly used by the Thracians; in N. T., a sword. Fr. ῥέμβω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Gladius, Romphaea.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Das Schwert.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: La spada.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: L'épée.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: La espada.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: A espada.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Het zwaard.