Ευρετήριο

Ρίζα
ΡΙΖΑ: <*FΡΙΔ-JΑ<Ι.Ε.*WRAD- "ρίζα, κλαδί", πβ. λατ. RADIX "ρίζα".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ρίζα.

2) Πρόγονος.

3) Αιτία, αρχή.

4) Απόγονος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: ῾Ριζῶ Col 2:7, Ἐκριζῶ Mat 13:29.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Δένδρον Mat 3:10, Θεμέλιον 1Co 3:10, 11, Γῆ Luk 6:49.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἄκρον Luk 16:24, Heb 11:21.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: ῾Ρίζα, -ης.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) ῾Ρίζα: ονομαστική ενικού.

2) ῾Ρίζαν: αιτιατική ενικού.

3) ῾Ρίζης: γενική ενικού.

4) ῾Ριζῶν: γενική πληθυντικού.

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Η Ρίζα (και το γένος Δαβίδ) (Apoc 22:16)

Μετά τον Ιεχωβά, μιλάει ο Ιησούς. Απευθύνει ενθαρρυντικά λόγια προς τους αναγνώστες της Αποκάλυψης που έχουν δίκαιη καρδιά, λέγοντας: «Εγώ, ο Ιησούς, έστειλα τον άγγελό μου να δώσει μαρτυρία σε εσάς σχετικά με αυτά τα πράγματα για τις εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και ο απόγονος του Δαβίδ, και το λαμπρό πρωινό άστρο». (Apoc 22:16).

Ναι, αυτά τα λόγια είναι πρωτίστως «για τις εκκλησίες». Αυτό είναι πρώτα από όλα ένα άγγελμα για την εκκλησία των χρισμένων Χριστιανών στη γη. Όλα όσα περιέχονται στην Αποκάλυψη απευθύνονται πρωτίστως στους χρισμένους Χριστιανούς που θα κατοικήσουν στη Νέα Ιερουσαλήμ. Μέσω αυτής της εκκλησίας, το μεγάλο πλήθος έχει επίσης το προνόμιο να αποκτήσει κατανόηση αυτών των πολύτιμων προφητικών αληθειών. (Joh 17:18-21).

Στον Ιησού Χριστό ανατέθηκε να μεταβιβάσει την Αποκάλυψη στον Ιωάννη και μέσω αυτού στην εκκλησία. Ο Ιησούς είναι και «η ρίζα και ο απόγονος του Δαβίδ». Από σαρκικής πλευράς καταγόταν από τον Δαβίδ και έτσι έχει τα κατάλληλα προσόντα να είναι Βασιλιάς της Βασιλείας του Ιεχωβά. Επίσης, θα γίνει «Αιώνιος Πατέρας» του Δαβίδ, και επομένως «ρίζα» του Δαβίδ. (Hsa 9:6· 11:1,10) Αυτός είναι ο μόνιμος, αθάνατος Βασιλιάς της γραμμής του Δαβίδ, εκπληρώνοντας έτσι τη διαθήκη που έκανε ο Ιεχωβά με τον Δαβίδ, και είναι «το λαμπρό πρωινό άστρο» που προλέχθηκε στις ημέρες του Μωυσή. (Num 24:17· Psa 89:34-37). Αυτός είναι το «άστρο της ημέρας» που ανατέλλει, κάνοντας την ημέρα να χαράξει. (2Pe 1:19) Όλα τα τεχνάσματα της μεγάλης εχθράς, της Βαβυλώνας της Μεγάλης, δεν κατάφεραν να εμποδίσουν αυτή την ένδοξη ανατολή.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:1,2,5,9: «Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὄπισθεν κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ· τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;» «καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι· μὴ κλαῖε, ἰδοἐνίκησεν ὁ λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.» «καᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καἠγόρασας τῷ θεἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καἔθνους»

Apoc 5:5: «κα ες κ τν πρεσβυτρων λγει μοι· μ κλαε, δο νκησεν λων κ τς φυλς οδα, ῥίζα Δαυδ, νοξαι τ βιβλον κα τς πτ σφραγδας ατο

Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του ο Ιησούς Χριστός εξήγησε και επεξήγησε με σαφή και καθαρό τρόπο στα έθνη τι είναι αληθινή δικαιοσύνη και πώς αυτή εφαρμόζεται και ανταμείβεται (παραβ. Mat 5:6,10, 6:1).

Αυτά απαιτούσαν μεγάλο θάρρος και προσωπικό κίνδυνο. Δίκαια λοιπόν ο Ιησούς Χριστός αποκαλέστηκε «το λιοντάρι που είναι από τη φυλή του Ιούδα».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 22:16: Hsa 11:10  Apoc 5:5

Apoc 5:5: Hsa 11:1  Rom 15:12
1) Η λ. ῾Ρίζα στο εδάφιο Mat 13:6 μεταφέρει μια εικόνα βλάστησης η οποία περιλαμβάνεται σε μια αναφορά που έχει η επίδραση της φύσης στο θέμα αυτό, στο οποίο προδίδει το αίσθημα της εξαιρετικής εκτίμησης που είχαν στη φύση οι θεόπνευστοι συγγραφείς των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη). Ως περιγραφή αποτελεί λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. ῾Ρίζα στο εδάφιο Rom 15:12 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 11:10).

3) Η λ. ῾Ρίζα στο εδάφιο Heb 12:15 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Deu 29:18).

4) Η λ. ῾Ρίζα στο εδάφιο 1Ti 6:10 περιλαμβάνεται σε μια φράση με «ύφος όχι ρητορικό» αλλά «με διαλεκτική απλότητα» με σύντομη αναφορά σ’ ένα ρητό ή παροιμία. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Root.

Ρίζα, ης, , a root, Il. xi, 845; a sucker, a shoot; origin, source, Eurip. Iph. T. 611.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Radix.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Wurzel.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Root.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Racine.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Raíz.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Raiz.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Wortel.