Ευρετήριο

ΣτῆθοςΡΙΖΑ: ΙΣΩΣ<*ΣΤΗΝΟΣ, πβ. σανσκρ. STANA- "στήθος γυναίκας".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Στήθος.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Μαστός Luk 11:37, Θώραξ Eph 6:14.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ὧμος Mat 23:4, Luk 15:5, Χείρ Mat 3:12, Ποῦς Mat 4:6.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης ουδετέρου γένους: Στῆθος, -ους.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Στήθη: αιτιατική πληθυντικού.

2) Στῆθος: αιτιατική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 18:6: «ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς, ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 18:6: 2 Th 1:6  Psa 137:8  Jer 50:15  Jer 51:24  Psa 75:8  Jer 51:7  Apoc 16:19  Jer 17:18  Jer 50:21  Apoc 14:10

1) Η λ. Στῆθος χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Stethos.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Breast, Chest.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Pectus, Pectore.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Brust.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Seno, Petto.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Sein, Poitrine.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Pecho.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Peito.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Borst.