Ευρετήριο

ΠλοῖονΡΙΖΑ: <ΠΛΟF-ΙΟΝ, <θ. ΠΛΟF-ετεροιωμένη βαθμίδα της ρ. *ΠΛΕF- του ρήματος ΠΛΕΩ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Πλοίο.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Πλέω Luk 8:23, Act 21:3, Διαπλέω Act 27:5, Πλοιάριον Mar 3:9, Πλοῦς Act 21:7, 27:9, 10.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Σκάφος Act 27:16, Ναῦς Act 27:41.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, ουδετέρου γένους: Πλοῖον, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Πλοῖα: ονομαστική ή αιτιατική πληθυντικού.

2) Πλοῖον: ονομαστική ή αιτιατική ενικού.

3) Πλοίου: γενική ενικού.

4) Πλοίῳ: δοτική ενικού.

5) Πλοίων: γενική πληθυντικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 8:9: «καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ τὰ ἔχοντα ψυχὰς καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν.»

Apoc 18:19: «κα βαλον χον π τς κεφαλς ατν κα κραζον κλαοντες κα πενθοντες λγοντες· οα οα, πλις μεγλη, ν πλοτησαν πντες ο χοντες τ πλοα ν τ θαλσσ κ τς τιμιτητος ατς, τι μι ρ ρημθη.»

Σύμφωνα με τον Ιωάννη, πάνω σ’ ένα κατακόκκινο θηρίο – την εικόνα του θηρίου – κάθεται μια συμβολική πόρνη και το διαφεντεύει. Έχει το όνομα «Βαβυλώνα η Μεγάλη» (Apoc 17:1-6).

Αυτή η πόρνη εξεικονίζει κατάλληλα όλες τις ψεύτικες θρησκείες, με προεξάρχουσες τις εκκλησίες του Χριστιανικού κόσμου. Οι θρησκευτικές οργανώσεις έχουν δώσει την ευλογία τους στην εικόνα του θηρίου και έχουν προσπαθήσει να την χειραγωγήσουν. Εντούτοις στη διάρκεια της ημέρας του Κυρίου, η Βαβυλώνα η Μεγάλη έχει να δει να στερεύουν δραστικά τα νερά της – οι άνθρωποι που την υποστηρίζουν (Apoc 16:12, 17:15).

Ωστόσο, η ψεύτικη θρησκεία δεν θα πέσει έτσι απλά σε παρακμή. Η πόρνη θα διατηρήσει την ισχύ της, επιχειρώντας να υποτάξει βασιλιάδες στη βούλησή της μέχρις ότου ο Θεός εμφυτεύσει μια ιδέα στην καρδιά των κυβερνώντων (Apoc 17:16,17). Σε λίγο ο Ιεχωβά θα ωθήσει τα πολιτικά στοιχεία του συστήματος του Σατανά, όπως αντιπροσωπεύονται από τα Ηνωμένα Έθνη, να επιτεθούν στη ψεύτικη θρησκεία και να καταλύσουν την επιρροή της (Apoc 18:7,8, 15-19).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 8:9: Apoc 16:3

Apoc 18:19: 1 Sa 4:12  Jek 27:30  Jek 27:9  Jek 27:33  Hsa 47:11  Jer 51:55

1) Η λ. Πλοῖα στο εδάφιο Jac 3:4 μεταφέρει εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Εδώ από τη ναυτιλία). Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Πλοίων στο εδάφιο Mar 4:36, 37 μεταφέρει μια εικόνα πλοίων η οποία περιλαμβάνεται σε μια αναφορά που έχει η επίδραση της φύσης στο θέμα αυτό, στο οποίο προδίδει το αίσθημα της εξαιρετικής εκτίμησης που είχαν στη φύση οι θεόπνευστοι συγγραφείς των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη). Ως περιγραφή αποτελεί λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Πλοίου στο εδάφιο Act 27:6,10,15 μεταφέρει μια εικόνα θαλάσσης η οποία περιλαμβάνεται σε μια αναφορά που έχει η επίδραση της φύσης στο θέμα αυτό, στο οποίο προδίδει το αίσθημα της εξαιρετικής εκτίμησης που είχαν στη φύση οι θεόπνευστοι συγγραφείς των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη). Ως περιγραφή αποτελεί λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Πλοῖον σχηματίζει ουσιαστικά ήσσονος σημασίας με υποκορισμό (δηλ. της σμίκρυνσης της σημασίας της πρωτότυπης λέξης). Η κατάληξη τους σε –ιον σχηματίζεται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου (εδώ με τη λ.: πλοιάριον).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Boat, Ship, Shipping.

Πλοῖον, ου, τό, a vessel, boat, especially of burden, Herodt. vi, 48; ἐν τε πλοίοις καί ναυσί, Plat. Menex. 260, A; a large ship was called πλοῖα μακρά. Fr. the obsol. pf. πέπλοα, of πλέω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Navis, Navicula, Navigium.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Boot, Schiff.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Barca, Nave, Trasporto.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Bateau, Port.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Barco, Nave, Envío.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Barco, Navio.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Boot, Schip, Scheepvaart.