Ευρετήριο

ὈφθαλμόςΡΙΖΑ: < *ΟΦΘ-ΑΛ-JΟΜΑΙ < θ. ΟΦΘ- αντί του αναμενόμενου θέματος *ΟΠΤ- < Ι.Ε. *OKW-.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) οφθαλμός, μάτι.

2) η ικανότητα αντίληψης και κατανόησης.

3) Φράσεις:

i) Ἀνοίγω ἤ διανοίγω τοὺς ὀφθαλμούς τινός: διαφωτίζω κάποιον πνευματικά, αποκαλύπτω σε κάποιον την αλήθεια.

ii) Καμμύω τοὺς ὀφθαλμούς: είμαι πνευματικά τυφλός, δεν αντιλαμβάνομαι.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Μονόφθαλμος Mat 18:9, Οφθαλμοδουλία Eph 6:6, Ἀντοφθαλμῶ Act 27:15.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ὄμμα Mar 8:23, Τρυμαλία Mar 10:25, Παρατηρῶ Mar 3:2, Act 9:24, Βλέπω Luk 7:21, Ὁρῶ Mat 19:6, Ὅρασις Apoc 4:3, Ὅραμα Act 7:31, Ἀναβλέπω Mat 20:34, Ἀνάβλεψις Luk 4:18.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Τυφλός Luk 4:18, Joh 11:37, Τυφλῶ Joh 12:40.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Ὀφθαλμός, -οῦ.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὀφθαλμοί: Ονομαστική πληθυντικού.

2) Ὀφθαλμοῖς: Δοτική πληθυντικού.

3) Ὀφθαλμόν: Αιτιατική ενικού.

4) Ὀφθαλμός: Ονομαστική ενικού.

5) Ὀφθαλμοῦ: Γενική ενικού.

6) Ὀφθαλμούς: Αιτιατική πληθυντικού.

7) Ὀφθαλμῷ: Δοτική ενικού.

8) Ὀφθαλμῶν: γενική πληθυντικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 7:17: «τι τ ρνον τ ν μσον το θρνου ποιμανε ατος κα δηγσει ατος π ζως πηγς δτων, κα ξαλεψει θες πν δκρυον κ τν φθαλμν ατν.»

Καθώς όλοι οι συμβασιλείς και συνιερείς του θα έχουν σφραγιστεί και τα πρόβατα θα έχουν προσδιοριστεί και τοποθετηθεί στα δεξιά του για σωτηρία, ο Χριστόςθα μπορεί να προχωρήσει «για να ολοκληρώσει τη νίκη του» (Apoc 5:9,10, 6:2).

Έχοντας υπό τις διαταγές του ένα στράτευμα πανίσχυρων αγγέλων θα καταστρέψει ολόκληρο το πολιτικό, στρατιωτικό και εμπορικό σύστημα του Σατανά στη γη (Apoc 2:26,27, 19:11-21). Τότε θα κλείσει στην Άβυσσο τον Σατανά και τους δαίμονές του για χίλια χρόνια (Apoc 20:1-3).

Ο Απόστολος Ιωάννης μιλώντας για το μεγάλο πλήθος των άλλων «προβάτων» που θα επιζήσει από τη μεγάλη θλίψη, προφήτευσε χρησιμοποιώντας τα λόγια του σημερινού εδαφίου (Apoc 7:9).

Ναι, σε όλη τη Χιλιετή Βασιλεία του, ο Χριστός θα συνεχίσει να ηγείται των άλλων προβάτων, που ακούν πραγματικά τη φωνή του, και να τα οδηγεί στην αιώνια ζωή (Joh 10:16,26-28).

Είθε να ακολουθούμε πιστά τον Βασιλιά και Ηγέτη μας – τώρα αλλά και στον υποσχεμένο νέο κόσμο του Ιεχωβά!

Apoc 21:3-4: «κα κουσα φωνς μεγλης κ το θρνου λεγοσης· δο σκην το θεο μετ τν νθρπων, κα σκηνσει μετ ατν, κα ατο λαο ατο σονται, κα ατς θες μετ ατν σται [ατν θες], κα ξαλεψει πν δκρυον κ τν φθαλμν ατν, κα θνατος οκ σται τι οτε πνθος οτε κραυγ οτε πνος οκ σται τι, [τι] τ πρτα πλθαν.»

Καθώς σκεφτόμαστε τις μελλοντικές ευλογίες που θα φέρει ο Ιεχωβά Θεός στο πιστό και υπάκουο σ’ Αυτόν πλέον ανθρώπινο γένος, ο κάθε πιστός και αφιερωμένος αληθινός Χριστιανός, ανταποκρινόμενος στην υπέροχη αυτή στοργική προοπτική που του επιφυλάσσει ο Δημιουργός του ο Ιεχωβά Θεός, θα πρέπει πρώτα να τον αγαπάει με όλη την καρδιά, τη σύνεση και τη δύναμή του (παραβ. Mat 12:29,30, Luk 10:27). Ν’ αγιάζει το θεσπέσιο όνομα του Θεού (Mat 6:9). Να Τον λατρεύει με πνεύμα και αλήθεια (Joh 4:23).

Όταν βρίσκουμε ευχαρίστηση στο Λόγο του Θεού, η ζωή μας θα είναι μακρόχρονη, ειρηνική και καρποφόρα. Οι ευλογίες τις οποίες παρέχει όσια ο Ιεχωβά Θεός στους πιστούς και αφιερωμένους σ’ Αυτόν υπηρέτες Του είναι αιώνιες.

Να παραμείνουμε πιστοί σ’ Αυτόν πλησιάζοντάς Τον και Αυτός θα πλησιάσει όλους μας (Jas 4:8).

Αυτά θα τα κάνουμε με τις καθημερινές αποφάσεις μας, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη, καθώς όλες θα πρέπει ν’ αντανακλούν την ίδια καθοδηγητική Αρχή: ότι πάντοτε θα πρέπει να επιλέγουμε το μονοπάτι που θα μας οδηγεί σε ισχυρότερη σχέση με τον ουράνιο Πατέρα μας Αιώνια!

Πραγματικά και αληθινά, στο δίκαιο νέο κόσμο που θα φέρει ο Ιεχωβά Θεός, η χρηστή και υπάκουη ανθρωπότητα θα νοιώθει αιώνια τη στοργική καλοσύνη Του.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:7: Mat 26:64, Mar 13:26, Act 1:11, 1Th 4:17, Apoc 14:14

Apoc 3:18: Psa 19:8

Apoc 4:8: Pro 15:3  Jek 1:18  Jek 10:12  Heb 4:13

Apoc 21:4: Hsa 25:8 ,Apoc 21:4

1) Η λ. Ὀφθαλμός στο εδάφιο 1Co 2:9 περιλαμβάνεται σε μια πρόταση με πεζό ρυθμό. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ὀφθαλμός στο εδάφιο 1Co 12:17, 21 μεταφέρει μια εικόνα ανθρώπινου σώματος και μελών με την αρμόζουσα σημασία. Αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιαν. Ελλην. Γραφών (Καινής Διαθήκης).

3) Η λ. Ὀφθαλμοί στο εδάφιο Luk 2:30 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό στο (πρωτότυπο) κείμενο των Χριστ. Ελλην. Γραφών (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Ὀφθαλμός στο εδάφιο Mat 13:15 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 6:9).

5) Η λ. Ὀφθαλμός στο εδάφιο Joh 12:40 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 6:10).

6) Η λ. Ὀφθαλμούς στο εδάφιο Act 28:27 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο Hsa 6:9, 10).

7) Η λ. Ὀφθαλμούς στο εδάφιο Rom 11:8 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Deu 29:4).

8) Η λ. Ὀφθαλμοί στο εδάφιο Rom 11:10 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Psa 69:23).

9) Η λ. Ὀφθαλμόν στο εδάφιο Mat 5:38 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Exo 21:24).

10) Η λ. Ὀφθαλμοῖς στο εδάφιο Mat 21:42 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 118:22, Hsa 28:16).

11) Η λ. Ὀφθαλμούς στο εδάφιο Mar 8:18 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Jer 3:21, Jez 12:2).

12) Η λ. Ὀφθαλμοῖς στο εδάφιο Mar 12:11 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 118:22).

13) Η λ. Ὀφθαλμῶν στο εδάφιο Rom 3:18 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 36:1).

14) Η λ. Ὀφθαλμός στο εδάφιο 1Co 2:9 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 64:4).

15) Η λ. Ὀφθαλμός στο εδάφιο 1Pe 3:12 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 34:12-16).

16) Η λ. Ὀφθαλμός στο εδάφιο Apoc 1:7 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Dav 7:13, Zac 12:10).

17) Η λ. Ὀφθαλμῶν στο εδάφιο Apoc 7:17, 21:4 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Hsa 25:8).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Ophthalmia.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Eye, Sight.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Oculus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Auge.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Occhio.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Oeil.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Ojo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Olho.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Oog.