Ευρετήριο

ὌρνεονΡΙΖΑ: < θ. ΟΡΝ- < Ι.Ε. *OR-N- "αετός, μεγάλο πουλί".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Πτηνό, πουλί.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὄρνις Mat 23:37, Luk 13:34.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Πτηνόν 1Co 15:39, Πετεινόν Mat 6:26, Πέτομαι Apoc 4:7, 8:13, 12:4, 14:6, 19:17, Πτέρυξ Mat 23:37.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Στρουθίον Mat 10:29, Luk 12:6.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, ουδετέρου γένους: Ὄρνεον, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὄρνεα: Ονομαστική πληθυντικού.

2) Ὀρνέοις: Δοτική πληθυντικού.

3) Ὄρνεου: Γενική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 18:2: «καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου [καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου] καὶ μεμισημένου»

Apoc 19:17: «Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ ἔκραξεν [ἐν] φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· Δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 18:2: Hsa 13:21  Jer 50:39  Jer 51:37   

Apoc 19:17: 1Sa 17:46  Jek 39:4  Jek 39:17

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Bird.

Ὄρνεον, ου, τό, a bird, a little bird; dimin. of ὄρνις.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Avis, Volucris, Vultur, avem.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Vogel, Vulture.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Uccello, Avvoltoio.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Oiseau, Oiseau de vautour.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Pájaro, Pájaro del buitre.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Pássaro, Vulture.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Vogel, Gier.