Ευρετήριο

Ὅρμημα

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 18:21: «Κα ρεν ες γγελος σχυρς λθον ς μλινον μγαν κα βαλεν ες τν θλασσαν λγων· οτως ρμματι βληθσεται Βαβυλν μεγλη πλις κα ο μ ερεθ τι.»

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 18:21: Mat 18:6  Jer 51:63  Jer 51:64  Jek 26:21

{/slider}

{slider=Ειδικά Χαρακτηριστικά του Λόγου}

1) Η λ. Ὁρμήματι στο εδάφιο Apoc 18:21 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό.

{/slider}

{slider=Μετάφραση}

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Impetuous Movement, Violent Emotion, Violence, Momentum, Surge.

Ὅρμημα, ατος, τό, an impetuous movement of the soul towards au object; violent emotion; pl. recollections rushing upon the mind; Ἑλένης ὁρμήματα, the deep regrets of Helen for having deserted her home, Il. ii, 356. See Buttmann’s Lexil. § 85.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Impetus, Contortis, Injuria, Iniquitatem.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Momentum, Überspannungsschutz, Impulsiv-Bewegung, Violent Emotion, Gewalt.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Momentum, Slancio, Aumento, Il Movimento Impetuoso, Violenta Emozione, Violenza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Momentum, Poussée, Mouvement Impétueux, Violent Emotion, La Violence.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Momentum, Impulso, El Oleaje, Movimiento Impetuoso, Emoción Violenta, Violencia.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Momentum, Impulso, Movimento Impetuoso, Violenta Emoção, Violência.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Momentum, Surge, Onstuimige Beweging, Gewelddadige Emotie, Geweld.

{/slider}

 

 

Κα ρεν ες γγελος σχυρς λθον ς μλινον μγαν κα βαλεν ες τν θλασσαν λγων· οτως ρμματι βληθσεται Βαβυλν μεγλη πλις κα ο μ ερεθ τι.
-->

ΡΙΖΑ: < ΟΡΜΩ < ΟΡΜΗ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ορμή, ορμητική κίνηση.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὁρμῶ Mat 8:32, Ὁρμή Act 14:5.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Βιάζω Mat 11:12, Βιαστής Mat 11:12, Βία Act 21:35, Δύναμις Heb 11:34, Ἐφίστημι Act 17:5, Διασείω Luk 3:14.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Πραϋπαθία 1Ti 6:11, Πραΰτης 1Co 4:21, Gal 5:23, Πραΰς Mat 11:29.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, ουδετέρου γένους: Ὅρμημα, -ατος.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὁρμήματι: Δοτική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 18:21: «Κα ρεν ες γγελος σχυρς λθον ς μλινον μγαν κα βαλεν ες τν θλασσαν λγων· οτως ρμματι βληθσεται Βαβυλν μεγλη πλις κα ο μ ερεθ τι.»

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 18:21: Mat 18:6  Jer 51:63  Jer 51:64  Jek 26:21

1) Η λ. Ὁρμήματι στο εδάφιο Apoc 18:21 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Impetuous Movement, Violent Emotion, Violence, Momentum, Surge.

Ὅρμημα, ατος, τό, an impetuous movement of the soul towards au object; violent emotion; pl. recollections rushing upon the mind; Ἑλένης ὁρμήματα, the deep regrets of Helen for having deserted her home, Il. ii, 356. See Buttmann’s Lexil. § 85.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Impetus, Contortis, Injuria, Iniquitatem.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Momentum, Überspannungsschutz, Impulsiv-Bewegung, Violent Emotion, Gewalt.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Momentum, Slancio, Aumento, Il Movimento Impetuoso, Violenta Emozione, Violenza.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Momentum, Poussée, Mouvement Impétueux, Violent Emotion, La Violence.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Momentum, Impulso, El Oleaje, Movimiento Impetuoso, Emoción Violenta, Violencia.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Momentum, Impulso, Movimento Impetuoso, Violenta Emoção, Violência.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Momentum, Surge, Onstuimige Beweging, Gewelddadige Emotie, Geweld.

 

 

Κα ρεν ες γγελος σχυρς λθον ς μλινον μγαν κα βαλεν ες τν θλασσαν λγων· οτως ρμματι βληθσεται Βαβυλν μεγλη πλις κα ο μ ερεθ τι.