Ευρετήριο

ὈπώραΡΙΖΑ: <  ΟΠΙ- + -ΩΡΑ (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3), α) ΟΠΙ- < ΕΠΙ, ετεροιωμένη βαθμίδα, β) -ΩΡΑ , *Ο(Σ)ΑΡΑ < *Ο(Σ)ΑΡ "θέρος".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Το μέρος του έτους, το μεταξύ της επιτολής του Σείριου και της του Αρκτούρου (το β΄ ήμισυ του θέρους, δηλ. από των μέσων Ιουλίου μέχρι των μέσων Σεπτεμβρίου).

2) (Λόγω της αρχικής σημασίας της, ως εποχή των καρπών) προσλαμβάνει την σημασία αυτού τούτου του καρπού, κυρ. του καρπού δένδρων, φρούτο.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Φθινοπωρινός Jud 12.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Καρπός Mat 7:17, Καρποφορῶ Luk 8:15, Καρποφόρος Act 14:17, Γένημα Mat 26:29, Ἀπαρχή Rom 16:5.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἄκαρπος Mat 13:22, Mar 4:19.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό α΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Ὀπώρα, -ας.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὀπώρα: Ονομαστική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 18:14: «καὶ ἡ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 18:14: 1Ti 6:10  Ecc 5:10

1) Η λ. Ὀπώρα στο εδάφιο Rev 18:14  περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ὀπώρα χρησιμοποιείται σε μοναδική αναγραφή στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η σύνθετη αυτή λ. Ὀπώρα (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη) (παραβ: Ἀγαθοποιός 1Pe 2:14, Ἀγριέλαιος Rom 11:17,24, Ἀγενεαλόγητος Heb 7:13 κ.ά).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Fruit, The beginning of Autumn.

Ὀπώρα, ας, Ion. ὀπώρη, ης, ἡ, the beginning of autumn, the autumn; the age of manhood, Æschyl. Suppl. 976; autumnal fruits, especially, apples, figs, and the like, Galen.; also, the name of a goddess, Aristoph. Pac. 523, 706.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Fructus, Initium Autumni, Poma.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Früchte, Obst, Der Beginn der Herbst.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Frutta, L'inizio dell' Autunno.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Fruit, Le début de l' Automne.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Fruta, El comienzo del Otoño.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Fruta, O início do Outono.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Fruit, Het begin van de Herfst.