Ευρετήριο

Ὀπίσω


ΡΙΖΑ: < ΟΠΙΣΣΩ < *ΟΠΙ -Τ-JΩ  (έπομαι).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) (Επί τοπ.) πίσω, προς τα πίσω.

2) (Ως πρόθ.) πίσω από κάτι, κατόπιν τινός.

3) (Επί χρον.) του λοιπού, στο εξής, στο μέλλον.

4) Πάλι εκ νέου.

5) Πίσω: το σημείο που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν προς την οποίαν κινείται ή βλέπει κανείς.

6) Στην πλάτη, στα νώτα του σώματος.

7) (Μεταφ.) στην προηγούμενη κατάσταση (συνήθ. για να δηλωθεί οπισθοδρόμηση, επιστροφή σε χειρότερη κατάσταση).

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὄπισθεν Apoc 5:1.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Νῶτον Rom 11:10, Ὑστερῶ Heb 11:37, Ὑστέρημα 2Co 8:14, Ὑστέρησις Mar 12:44, Ὕστερον Mat 21:19.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἔμπροσθεν Mat 6:1, 10:32.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα τόπου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 13:3: «καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. Καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 13:3: Apoc 13:14

1) Η φράση "(ἀπελθοῦσαι) ὀπίσω (σαρκός ἑτέρας)" (Jud 7) καθώς και άλλες παρεμφερείς με τη λ. Ὀπίσω αποτελούν Σημιτισμούς (Εβραϊσμούς/Αραμαϊσμούς) (παραβ. Gen 19:4,5).

2) Η λ. Ὀπίσω στο εδάφιο Phl 3:13 αναφέρεται σε ομοιοτέλευτο σχήμα λόγου δηλαδή με φράση στη οποία συμμετέχουν ή τελειώνουν με τις ίδιες ή με ομόηχες λέξεις.

3) Τα ὀπίσω, τα ὀπίσθια, Ο΄ Joe 2:20.

4) Μεταγεν. «δεῦτε ὀπίσω μου» (έλθετε κατόπιν μου, ακολουθήστε με), Mat 4:19.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Opis-(Opisometer, Opisthen, Opisthenar κ.α.).

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Back, Backward, Behind.

Ὀπίσω, Epic ὀπίσσω, adv. backwards, Plat. Phœdr. 254, E; behind; after, in after times; again, anew, Herodt. i, 61; afterwards, subsequent, Id. i, 76; governing a genitive; also without any case, τά ὀπίσω, scil. ὄντα, the things which are to come; it has always a reference either to the immediate, or to the more distant future. See Soph. Œd. t. 488, where ὀπίσω means time to come.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Post, Retro, Lorem ipsum, Sequi Aliquem, Tergum, Retrorsum abiisti: et post eum.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Zurück, Rückwärts, Hinter.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Indietro, Dietro, Torna.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: En arrière, Derrière, Retour.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Espalda, Atrás, Detrás, Volver.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: De volta, Voltar, Para trás, Por trás.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Terug, Achteruit, Achter.