Ευρετήριο

Ὄπισθεν
ΡΙΖΑ: ΟΠΙ-ΣΘΕΝ, ΟΠΙ-ΣΩ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) (Επί τοπ.) πίσω, στο πίσω μέρος.

2) (Ως προθ.) οπίσω τινός, από πίσω, από τι (να), πίσω από κάποιον.

3) (Επί χρον.) έπειτα, μετά ταύτα, κατόπιν, στο μέλλον.

4) Κατώτερος από κάποιον, δεύτερος από κάποιον.

5) Κίνηση (πλοίου) προς τα πίσω (με την πρύμνη).

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὀπίσω Mar 13:16.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Νῶτον Rom 11:10, Ὑστερῶ 1Co 1:7, Ὕστερον Mat 21:29, Ὑπομένω Luk 2:43.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἔμπροσθεν Mat 5:16, 6:1, 10:32.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα τόπου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:1: «Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 5:1: Jek 2:10

1) Η λ. Ὄπισθεν στο εδάφιο Mat 9:20, Mar 5:27 (ως καταχρηστική πρόθεση) αποτελεί (μορφο)συντακτικό φαινόμενο που χαρακτηρίζει την "Κοινή" Ελλην. Γλώσσα το οποίο παρατηρείται και στις Χριστιαν. Ελλην. Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ὄπισθεν στο εδάφιο Mat 15:23 περιλαμβάνεται σε μια πρόταση η οποία διακρίνεται για τη «βραχύτητα της περιόδου» αυτής. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Opisthen.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Behind, Backside.

Ὄπισθε (and before a vowel ὄπισθεν), adv. behind; backwards; afterwards, for the future, hereafter; inferior; in the rear; οἱ ὄπισθε, those behind, in the rear; it is opposed to πρόσθεν, Soph. Aj. 1228.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Retro, Post, Post purgandum, Lorem ipsum.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Hinter, Ende Rückseite, Zurück.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Dietro, Indietro, Lato posteriore, Retro.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Derrière, Arrière.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Detrás, Atrás, Espalda.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Atrás, Parte traseira, De volta.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Achter, Achtereind, Achterkant, Terug.