Ευρετήριο

ὉμοίωμαΡΙΖΑ: < ΟΜΟΙΟΩ < ΟΜΟΙΟΣ < ΟΜΟ- + κατάλ. -ΙΟΣ (βλ.λ. Ὁμοῦ).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Απεικόνιση, εικόνα, ομοίωμα.

2) Ομοιότητα.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὁμοιῶ Mat 7:24, Ὁμοιότης Heb 7:15, Ὁμοίωσις Jac 3:9, Ὅμοιος Joh 9:9, Ὁμοίως Mat 22:26 , Παρόμοιος Mar 7:13, Παρομοιάζω Mat 23:27, Ἀφομοιῶ Heb 7:3.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀντίτυπον 1Pe 3:21, Παραπλησίως Heb 2:14, Ἕοικα Jac 1:6,23, Ἴσος Act 11:17, Ὥς Mat 6:29, Ὥσπερ Rom 6:4, Ὡσαύτως Mat 20:5, Οὕτως Rom 6:11.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Διάφορος Rom 12:6, Heb 1:4.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, ουδετέρου γένους: Ὁμοίωμα, -ατος.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ὁμοιώματα: Ονομαστική πληθυντικού.

2) Ὁμοιώματι: Δοτική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 9:7: «Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

1) «Oἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν [δὲ] ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν σατως.» Mat 20:5.

2) «Oὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ μοιτητα χωρὶς ἁμαρτίας.» Heb 4:15.

3) «Kαὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν» Rom 1:23.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 9:7: Joe 2:4  Joe 2:6

1) Η λ. Ὁμοιώματι στο εδάφιο Phl 2:7 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό.

2) Η λ. Ὁμοίωμα χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Made Like, Likeness, Shape, Similitude. Effigy, Image, Imaging, Similarity.

Ὁμοίωμα, ατος, τό, what is made like, likeness, N. T., Rom. i, 23; a similitude, an imge, a representation; a simile. Fr. ὁμοιόω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Similitudo, Effigies, Imago, Ex Imagine, Similitudinem, Inquantum. Potuit Ergo, Species, Figura.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Bildnis, Bild, Bildverarbeitung, Ähnlichkeit, Gemacht wie, Figur, Form.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Effigie, Immagine, Immagini, La Somiglianza, Realizzato Come, Figura, Forma, Similitudine.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Effigie, Image, La Similitude, Fait Comme, Représentation, Forme.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Efigie, Imagen, Similitudo, Hecho Similar, Semejanza, Forma.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Efígie, Imagem, Semelhança, Feito Como, Forma.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Beeltenis, Afbeelding, Imaging, Gelijkenis, Gelijk Gemaakt, Vorm, Similitude.