Ευρετήριο

ΠαρθένοςΡΙΖΑ: Αγνώστου ετύμου.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Παρθένος, άγαμος, αυτός που δεν έχει έλθει σε σεξουαλική επαφή, που χαρακτηρίζεται από ηθική αγνότητα και ψυχική καθαρότητα.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Παρθενία Luk 2:36.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀγνή 2Co 11:2, Ἄγαμος 1Co 7:8, 11, 32, 34, Θυγάτηρ Act 21:9, Υἱός 2Co 6:18.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ὕπανδρος Rom 7:2.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, δικατάληκτο σε: -ος, -ος, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Παρθένοι: Ονομαστική πληθυντικού αρσενικού ή θηλυκού γένους.

2) Παρθένοις: Δοτική πληθυντικού θηλυκού γένους.

3) Παρθένον: Αιτιατική ενικού θηλυκού γένους.

4) Παρθένος: Ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.

5) Παρθένου: Γενική ενικού θηλυκού γένους.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Η νύμφη του Ιησού Χριστού και ο Γάμος του Αρνιού

α) Στο εδάφιο Mat 9:15 ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «κα επεν ατος ησος· μ δνανται ο υο το νυμφνος πενθεν φ σον μετ ατν στιν νυμφος; λεσονται δ μραι ταν παρθ π ατν νυμφος, κα ττε νηστεσουσιν.». Εδώ αναφέρονται για έναν νυμφίο (γαμπρό) ο οποίος θα έκανε γάμο. Ως Αρνίον ο Ιησούς Χριστός τώρα αναλαμβάνει ως νυμφίος (γαμπρός) να ετοιμαστεί για το γάμο.

Παράλληλα για το γάμο ετοιμάζεται και η νύφη του (Apoc 19:6,7). Η σύνθετη νύφη του αποτελείται από τα μέλη της Εκκλησίας του που ο ίδιος είναι η Κεφαλή (Eph 5:23,24).

β) Η αναφορά στο Psa 45:1,17 περιγράφει το υπόλοιπο των χρισμένων, που απομένουν στη γη, να βρίσκουν συναρπαστική την προοπτική να ενωθούν σύντομα στον ουρανό με τους αδελφούς τους και με το Νυμφίο-Γαμπρό τους.

Μετά το γάμο τους ο Χριστός και οι συμβασιλείς (νύμφη του) θα προσφέρουν ανείπωτες ευλογίες στους κατοίκους της γης, καθώς οι κάτοικοι (ως άλλα πρόβατα) θα δείχνουν όλο και μεγαλύτερη υποταγή στον ένδοξο βασιλιά τους και θα είναι ευγνώμονες για το προνόμιο που έχουν να συναναστρέφονται με μέλη της νύμφης του που απομένουν στη γη.

γ) Καθώς λοιπόν οι χρισμένοι Χριστιανοί ακόλουθοι αδελφοί του Ιησού Χριστού ολοκληρώνουν την επίγεια πορεία τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Χριστού ανασταίνονται σε ουράνια Ζωή (1Th 4:17).

Σε κάποια στιγμή μετά την καταστροφή της Βαβυλώνας της Μεγάλης, ο Ιησούς θα συγκεντρώσει κοντά του όλους όσους απομένουν ακόμα στη γη από την τάξη της νύμφης (1Th 4:16,17).

Επομένως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος του Αρμαγεδδώνα, όλα τα μέλη της «νύμφης» θα βρίσκονται στον ουρανό.

δ) Έπειτα από αυτόν τον πόλεμο θα μπορεί να γίνει ο γάμος του Αρνιού. Πραγματικά πόση χαρά θα φέρει αυτός ο γάμος!

Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που έχουν προσκληθεί στο δείπνο του γάμου του Αρνιού όπως αναγράφει το εδάφιο Apoc 19:9: «Κα λγει μοι· γρψον· μακριοι ο ες τ δεπνον το γμου το ρνου κεκλημνοι. κα λγει μοι· οτοι ο λγοι ληθινο το θεο εσιν.»

Τα 144.000 εκείνα μέλη της τάξης της νύμφης θα είναι πραγματικά ευτυχισμένα, ο δε Γαμπρός-Βασιλιάς θα αγάλλεται καθώς θα έχει γύρω του όλους τους βασιλικούς συντρόφους του, οι οποίοι συμβολικά μιλώντας «θα τρώνε και θα πίνουν στο τραπέζι του στη Βασιλεία τους» (Luk 22:18, 28-30).

Ένα πλήθος ουρανίων φωνών ψάλλουν ενωμένα: «Κα κουσα ς φωνν χλου πολλο κα ς φωνν δτων πολλν κα ς φωνν βροντν σχυρν λεγντων· λληλουϊ, τι βασλευσεν κριος θες [μν] παντοκρτωρ. χαρωμεν κα γαλλιμεν κα δσωμεν τν δξαν ατ, τι λθεν γμος το ρνου κα γυν ατο τομασεν αυτν» (Apoc 19:6,7).

Τέλος στα εδάφια Psa 45:12,14β και 15 (παραβ. Zac 8:23), αυτοί οι συμβολικοί «δέκα άντρες» αναφέρονται ως «η κόρη της Τύρου» και οι «πλούσιοι του λαού».

Έρχονται, λοιπόν, στο χρισμένο υπόλοιπο (τη νύμφη) με δώρα ζητώντας την εύνοια και την πνευματική τους βοήθεια. Ήδη από το 1935, εκατομμύρια άνθρωποι (ο πολύς όχλος ή άλλα πρόβατα, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή - Joh 10:16, Apoc 7:9, 19:6-9), όλοι αυτοί έχουν αφήσει το υπόλοιπο (τα μέλη της τάξης της νύφης) να «τους φέρει στη δικαιοσύνη» (Dan 12:3).

Αυτοί οι όσιοι σύντροφοι των χρισμένων Χριστιανών έχουν καθαρίσει τη ζωή τους έχοντας γίνει παρθένοι από πνευματική άποψη. Ως «παρθένες συντρόφισσες» της νύφης έχουν αφιερωθεί στον Ιεχωβά Θεό και έχουν αποδειχτεί πιστοί υπήκοοι του Γαμπρού-Βασιλιά.

Μετά το γάμο τους ο Χριστός και οι συμβασιλείς του θα προσφέρουν ανείπωτες ευλογίες στους κατοίκους της γης (Apoc 7:17, 21:1-4).

Όλοι αυτοί θα «εξυμνούν τον Βασιλιά στον αιώνα» και μάλιστα για πάντα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 14:4: Jas 4:4

1) Η λ. Παρθένος στο εδάφιο 1Co 7:28,34, 36,37,38 μεταφέρει μια εικόνα και παρομοίωση από την καθημερινή ζωή των βιβλικών χρόνων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Παρθένος στο εδάφιο Mat 1:23 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 7:14).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Parthenic.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Virgin.

Παρθένος (Lacom παρσένος, Aristoph. Lys. 1263), ου, ἡ, a virgin; a maiden; this is sometimes an adjective; as, θυγάτηρ παρθένος, a virgin daughter, Xen. Cyr. iv, 6, 4; pure, untouched; lovely, modest; παρθένου πηγῆς μέτα, of the unpolluted fountain, Æschyl. Pers. 605; παρθένον ψυχήν ἔχων, Eurip. Hipp. 1010.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Virgo.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Jungfrau.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Vergine.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Vierge.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Virgen.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Virgem.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Maagd.