Ευρετήριο

Πάρδαλις
ΡΙΖΑ: Αρχαία λέξη με επίθημα -αλις.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Λεοπάρδαλη.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ζῶον Apoc 4:6, Θηρίον 13:1, 2, Ἀγριεύω Mar 12:13, Ἄγριος Jud 13.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Μόσχος Lev 4:7, Ἀρνίον Joh 21:5.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό γ΄ κλίσης, θηλυκού γένους: Πάρδαλις, -εως.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Παρδάλει: Δοτική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 13:2: «καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 13:2: Dan 7:6

1) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Leopard.

Πάρδαλις. See πάρδος.

Πάρδος, ου, , a male panther or leopard; but πάρδαλις, εως, ἡ, a female one, Aristoph. Nub. 346.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Pardus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Leopard.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Leopardo.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Léopard.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Leopardo.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Leopardo.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Luipaard.