Ευρετήριο

ΠαράδεισοςΡΙΖΑ: < περσικό *PARDEZ, πβ. εβρ. λέξη PARDES "κήπος".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Ο κήπος όπου εγκατεστάθη το πρώτο ανθρώπινο ζεύγος, ο Αδάμ και η Εύα.

2) Παράδεισος, κήπος ευχαρίστησης.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Κῆπος Luk 13:19, Joh 18:1,26, 19:41.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Κόλασις Mat 25:46, 1Jo 4:18.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, αρσενικού γένους: Παράδεισος, -ου.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Παράδεισον: Αιτιατική ενικού.

2) Παραδείσῳ: Δοτική ενικού.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 2:7: «Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:7: Mat 11:15  Apoc 2:17  Apoc 2:29  1Jo 5:4  Rom 2:7  Apoc 2:10


1) Η λ. Παράδεισος θεωρείται ότι έχει περσική προέλευση. Το φαινόμενο αναφέρεται ως επίδραση από άλλες ξένες (εξωκλασσικές) γλώσσες. (Σημ. οι ειδικοί το χαρακτηρίζουν ως βαρβαρισμό δηλ. επίδραση της Ελλην. Γλώσσας από ξένες γλώσσες.

2) Η λ. Παράδεισος χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Παράδεισος ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

4) Σε χρήση από τους Ο΄ (Gen 2:8) «ἐπὶ τοῦ κήπου τῆς Ἐδέμ»· και στην Καιν. Διαθ. «ἐπὶ τῆς κατοικίας τῶν σεσωσμένων» Luk 23:43· παραβ. «τοῦ θεοῦ» 2Co 12:4.·

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 2:8, Numbr 24:6, Isa 1:30, Jer 29:5, Eze 31:8,9.

1) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Paradise.

Παράδεισος, ου, ὁ, a garden, Xen. Anab. i, 3, 14; a large inclosed park in which game was kept, Id. Cyr. i, 4, 5; paradise, the place of the blessed, LXX. and N. T. In Sanscrit, paradêsa.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Viridarium, Paradisus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Paradies.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Paradiso.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Paradis.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Paraíso.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Paraíso.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Paradijs.