Ευρετήριο

Νικολαΐται

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:
Η αίρεση των Νικολαϊτών αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης μόνο. Τίποτε δεν είναι γνωστό για την αίρεση αυτή εκτός του ότι τα έργα των ακολουθούντων αυτήν ήταν μισητά στον Ιησού Χριστό. Δεν γνωρίζουμε αν η αίρεση πήρε το όνομα από τον Χριστιανό Νικόλαο της Αντιόχειας. Πιθανώς ένα άγνωστο άτομο με το όνομα Νικόλαος έδωσε το όνομά του σ’ αυτό το κίνημα της αποστασίας.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 2:6: «μισείς τά έργα τών Ν. ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν ἃ κἀγὼ μισῶ.».

Apoc 2:15: «οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν [τῶν] Νικολαϊτῶν ὁμοίως.»

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:6: Apoc 2:15

Apoc 2:15: 2Pe 2:1  Apoc 2:6

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Nicolaïtan.

Νικολαΐτης, ου, , a Nicolaïtan, or follower of Nicolaüs, Rev. ii, 6.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Nicolaïtan.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Nikolaiten.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Nicolaiti.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Nicolaïtes.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Nicolaíta.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Nicolaíta.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Nicolaïtan.