Ευρετήριο

Νικάω, -ῶ
ΡΙΖΑ: < ΝΙΚΗ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Νικώ, υπερισχύω, επικρατώ.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ὑπερνικῶ Rom 8:37, Νίκη 1Jo 5:4.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀθλῶ 2Ti 2:5, Στεφανῶ 2Ti 2:5, Ἄθλησις Heb 10:32, Ἀγωνίζομαι 2Co 9:25, Κατακυριεύω Act 19:16, Ἰσχύω Act 19:16, Κατισχύω Mat 16:18, Ὑπερέχω Rom 13:1.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἡττῶμαι 2Pe 2:19.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας συνηρημένο σε -άω.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. νικῶ, Πρτ. ἐνίκων, Μέλ. νικήσω, Αόρ. ἐνίκησα, Πρκ. νενίκηκα, Υπερσ. ἐνενικήκειν.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Νικῶ

Α) Αμετάβατο: νικώ (Apoc 2:7 …Τῷ νικῶντι δώσω…).

Β) Μεταβατικό

i) + αιτ.: νικώ κάποιον ή κάτι (Joh 16:33 …Ἐγώ νενίκηκα τὸν κόσμον…).

2) ΝΙΚΩΜΑΙ

Α) Μεταβατικό

i) + ποιητ. αίτ.: νικιέμαι από… (Rom 12:21 …Μὴ νικῶ ὑπό τοῦ κακοῦ…).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἐνίκησα: α΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

2) Ἐνίκησαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

3) Ἐνίκησεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

4) Νενίκηκα: α΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

5) Νενικήκατε: β΄ πληθυντικό Προστακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής.

6) Νικᾶ: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

7) Νίκα β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

8) Νικῆσαι: Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

9) Νικήσασα: Ονομαστική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

10) Νικήσει: γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

11) Νικήση: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

12) Νικῶ: β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

13) Νικῶν: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

14) Νικῶντας: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

15) Νικῶντι: Δοτική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:

Νικάω τον κόσμον, πώς; (Apoc 21:7)

Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι η αποδοχή της ποικιλίας στην αναψυχή δεν μας δίνει την άδεια να εντρυφούμε σε κάθε είδους απόλαυση. Για να το κατανοήσουμε αυτό καλύτερα, ας εξετάσουμε ξανά το παράδειγμα του φαγητού. Αν και μπορεί να είμαστε πρόθυμοι να δοκιμάσουμε διάφορα φαγητά, δεν θα τρώγαμε οικειοθελώς χαλασμένη τροφή. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην κοινή λογική και θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας. Παρόμοια, αν και μπορεί να είμαστε δεκτικοί σε διάφορες μορφές υγιούς ψυχαγωγίας, δεν θα επιδιώκαμε να διασκεδάζουμε με δραστηριότητες που είναι επικίνδυνες για τη ζωή, βίαιες ή ηθικά διεφθαρμένες. Η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες αντιβαίνει στις Γραφικές αρχές και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ή την πνευματική μας υγεία. Για να είμαστε βέβαιοι ότι παραμένουμε μέσα σε λογικά όρια, χρειάζεται να καθορίσουμε εκ των προτέρων αν το είδος της αναψυχής που μας αρέσει είναι ωφέλιμο ή όχι. (Eph. 5:10).

Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό;

Προκειμένου να είναι η αναψυχή μας ωφέλιμη και να ευαρεστεί τον Ιεχωβά Θεό, πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία εκτίθενται στο Λόγο του Θεού. (Psa. 86:11) Για να καθορίσετε αν αυτό αληθεύει αναφορικά με κάποιο είδος αναψυχής που ίσως σας αρέσει, μπορείτε να το υποβάλετε σε έναν απλό έλεγχο. Αυτός συνίσταται σε τρία ερωτήματα τα οποία συνοψίζονται στις λέξεις τι, πότε, ποιοι. Ας τα εξετάσουμε ένα ένα.

Τι Περιλαμβάνει;

Προτού συμμετάσχετε σε κάποια μορφή ψυχαγωγίας, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι: Τι;—δηλαδή, “Τι περιλαμβάνει η ψυχαγωγική δραστηριότητα την οποία βρίσκω ελκυστική;” Καθώς αναζητάτε την απάντηση, είναι χρήσιμο να θυμάστε ότι στην ουσία υπάρχουν δύο κατηγορίες ψυχαγωγίας. Στην πρώτη λέμε όχι· στη δεύτερη, ίσως. Ποια είναι η πρώτη; Σε αυτόν τον πονηρό κόσμο, μεγάλο μέρος της ψυχαγωγίας χαρακτηρίζεται από δραστηριότητες που παραβιάζουν κατάφωρα τις Γραφικές αρχές ή τους νόμους του Θεού. (1Jo 5:19)

Οι αληθινοί Χριστιανοί λένε αποφασιστικά όχι σε κάθε τέτοια ψυχαγωγία. Σε αυτήν συγκαταλέγεται οτιδήποτε περιέχει στοιχεία σαδισμού, δαιμονισμού, ομοφυλοφιλίας, πορνογραφίας και βίας ή εκθειάζει άλλες κακοήθεις, ανήθικες πράξεις. (1Co 6:9, 10· διαβάστε Apoc 21:8) Όπου και αν βρισκόμαστε, αποδεικνύουμε στον Ιεχωβά πως “αποστρεφόμαστε ό,τι είναι πονηρό” αρνούμενοι να πλησιάσουμε τέτοιου είδους ψυχαγωγία. (Rom. 12:9· 1Jo 1:5, 6).

Η δεύτερη κατηγορία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αποτελείται από μορφές ψυχαγωγίας που δεν επικεντρώνονται σε πράξεις τις οποίες καταδικάζει ρητά ο Λόγος του Θεού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προτού επιλέξουμε την εν λόγω ψυχαγωγία, πρέπει να την αξιολογήσουμε προσεκτικά με βάση αυτό που ο Ιεχωβά θεωρεί υγιές, όπως γίνεται φανερό από τις Γραφικές αρχές. (Pro 4:10, 11) Στη συνέχεια, χρειάζεται να πάρουμε προσωπικά μια απόφαση που μας επιτρέπει να διατηρούμε αγαθή συνείδηση. (Gal 6:5· 1Ti 1:19) Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Σκεφτείτε το εξής: Προτού δοκιμάσουμε ένα καινούριο πιάτο, θα θέλαμε πρώτα να μάθουμε ποια είναι τα κύρια συστατικά του. Παρόμοια, προτού συμμετάσχουμε σε μια μορφή ψυχαγωγίας, χρειάζεται να διερευνήσουμε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. (Eph 5:17).

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Ενώ πολλές μεταφράσεις αποδίδουν αυτή τη φράση «για να νικήσει» (Η Αγία Γραφή σε Νεοελληνική Μεταφορά, Σπύρου Φίλου), «για νέες νίκες» (Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα) ή «αποφασισμένος για τη νίκη» (Φίλιπς [Phillips], Νέα Διεθνής Μετάφραση [New International Version]), στο πρωτότυπο κείμενο χρησιμοποιείται υποτακτική αορίστου, πράγμα που μεταδίδει την έννοια της ολοκλήρωσης ή του τελεσίδικου. Για αυτό, το σύγγραμμα Λεκτικές Εικόνες της Καινής Διαθήκης (Word Pictures in the New Testament), του Ρόμπερτσον, σχολιάζει: «Ο αόριστος χρόνος εδώ υποδεικνύει την τελική νίκη».

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Νικών (Apoc 21:7)

Τα άτομα που πίνουν από αυτό το αναζωογονητικό “νερό” πρέπει επίσης να νικήσουν, όπως λέει στη συνέχεια ο Ιεχωβά: «Όποιος νικάει θα τα κληρονομήσει αυτά, και εγώ θα είμαι Θεός του και αυτός θα είναι γιος μου». (Apoc 21:7) Αυτή η υπόσχεση είναι παρόμοια με τις υποσχέσεις που περιέχονται στα αγγέλματα προς τις εφτά εκκλησίες. Επομένως, αυτά τα λόγια πρέπει πρωτίστως να εφαρμόζονται στους χρισμένους μαθητές. (Apoc 2:7, 11, 17, 26-28· 3:5, 12, 21)

Οι πνευματικοί αδελφοί του Χριστού στο διάβα των αιώνων προσδοκούσαν με λαχτάρα το προνόμιο να γίνουν μέρος της Νέας Ιερουσαλήμ. Αν νικήσουν, όπως νίκησε ο Ιησούς, οι ελπίδες τους εξάπαντος θα πραγματοποιηθούν. (Joh 16:33).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 6:2: «κα εδον, κα δο ππος λευκς, κα καθμενος π ατν χων τξον κα δθη ατ στφανος κα ξλθεν νικν κα να νικσ

Ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του ανθρώπου, προφήτευσε: «Όταν έρθει ο Γιος του ανθρώπου με τη δόξα του, και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στον ένδοξο θρόνο του.

Και θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη, και αυτός θα χωρίσει τους ανθρώπους τον έναν από τον άλλο, όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του, τα δε κατσίκια στα αριστερά του» (Mat 25:31-33).

Αυτό αναφέρεται στον ερχομό του Χριστού ως Κριτή για να χωρίσει τους ανθρώπους «όλων των εθνών» σε δύο κατηγορίες: στα «πρόβατα», εκείνους που θα έχουν υποστηρίξει έμπρακτα στους πνευματικούς αδελφούς του (τους χρισμένους Χριστιανούς στη γη), και στα «κατσίκια», εκείνους που «δεν υπακούν στα καλά νέα σχετικά με τον Κύριό μας Ιησού» (2Th 1:7,8).

Τα πρόβατα, που περιγράφονται ως «δίκαιοι», θα λάβουν «αιώνια ζωή»στη γη, αλλά τα κατσίκια «θα απέλθουν σε αιώνια εκκοπή», δηλαδή στην καταστροφή (Mat 25:34,40,41,45,46).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 2:7: 1Jo 5:4

Apoc 2:11: 1Jo 5:5  Apoc 20:6

Apoc 2:17: 1Jo 5:5  Apoc 3:12

Apoc 3:21: 1 Jo 5:4,  Apoc 2:26,  1 Jo 5:4

Apoc 5:5: Joh 16:33

Apoc 6:2: Apoc 16:14  Apoc 17:14  Psa 110:2  Apoc 12:7

Apoc 12:11: 1Jo 2:14

Apoc 13:7: Luk 22:31  Apoc 12:17

Apoc 15:2: Apoc 2:7

Apoc 17:14: Apoc 19:15

1) Η λ. Ἐνίκησαν στο εδάφιο Apoc 12:10 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό.

2) Η λ. Νικήσεις στο εδάφιο Rom 3:4 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Psa 51:4)

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο’): Hab 3:19, Psa 51:6, Pro 6:25.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Conquer, Overcome, Prevail, Be Victorious, Victory.

Νικάω, , f. ήσω, neut., to be victorious, to be superior, to prevail; act. to conquer, to overcome, to excel, to surpass; νικᾷν λέγων, to prevail by arguments, Eurip. Orest. 934; νικᾷν δίκην, γνώμην, etc., to prevail in a suit, to carry one’s opinion, Aristoph Vesp. 581, 594; Demosth. 1059, 16; νικᾷν νίκην, to obtain the victory; ἔγνως τήν νικῶσαν βουλήν, you know the preferable opinion, Eurip. Med. 908; pf. νενίκηκα, Plat. Legg. ii, 658, D; iii, 692, D, etc.; Eurip. Phœn. 1431; 1. a. ἐνίκησα, subj. νικήσω, ῃς, ῃ, inf. act. νικῆσαι, pas. to be conquered, overcome, mastered; 1. a. pas. ἐνικήθην, pf. νενίκημαι. It is properly a forensic word; generally followed in the pas. by ὑπό. Fr. νή and εἴκω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Vinco, Evinco, Supero, Victor Sum, Vincere, Vici, Facito, Quem Victorem.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Conquer, Überwindung, Herrschen, Siegreich Sein, Sieges

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Conquistare, Superare, Prevalere, Vittorioso, Vittoria.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Conquérir, Vaincre, Règnent, Soit Victorieux, Victoire.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Conquistar, Superar, prevalecerá, sea victorioso, victoria.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Conquistar, Superar, Prevalecer, Seja Vitorioso, Vitória.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Veroveren, Overwinnen, Zegevierend.