Ευρετήριο

Νεκρός

ΡΙΖΑ: < ΝΕΚ-ΥΣ + επίθ. -ΡΟΣ < Ι.Ε. *NEK- "θάνατος, νεκρός", πβ. σανσκρ. NASYETI "πεθαίνει", λατ. NEX "βίαιος θάνατος".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Νεκρός, αυτός που έχει πεθάνει.

2) Πνευματικός νεκρός, ο αποξενωμένος από τον Θεό.

3) Αναίσθητος, αδρανής, ανενεργός αναφορικά με κάτι.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Νεκρῶ Col 3:5, Νέκρωσις 2Co 4:10.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Θάνατος Joh 11:13, Ἐπιθανάτιος 1Co 4:9, Τελευτή Mat 2:15, Θανατῶ Mat 10:21, Ἀναίρεσις Act 8:1.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ζῶ Luk 15:32, Ζωογονῶ Luk 17:33.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ουσιαστικό β΄ κλίσης, τρικατάληκτο σε: -ος, -α, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Νεκρά: Ονομαστική ενικού θηλυκού γένους.

- Αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

2) Νεκράν: Αιτιατική ενικού θηλυκού γένους.

3) Νεκροί: Ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους.

4) Νεκροῖς: Δοτική πληθυντικού αρσενικού ή ουδετέρου γένους.

5) Νεκρόν: Αιτιατική ενικού αρσενικού γένους.

- Ονομαστική ή αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους.

6) Νεκρός: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

7) Νεκροῦ: Γενική ενικού αρσενικού ή ουδετέρου γένους.

8) Νεκρούς: Αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους.

9) Νεκρῶν: Γενική πληθυντικού αρσενικού ή ουδετέρου ή θηλυκού γένους.

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Νεκροί (δίδονται) (Apoc 20:13)

Ο Ιωάννης προσθέτει: «Και ανοίχτηκε άλλος ρόλος· αυτός είναι ο ρόλος της ζωής. Και οι νεκροί κρίθηκαν με βάση εκείνα που ήταν γραμμένα στους ρόλους σύμφωνα με τα έργα τους. Και η θάλασσα έδωσε εκείνους που ήταν νεκροί σε αυτήν, και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν εκείνους που ήταν νεκροί σε αυτούς, και εκείνοι κρίθηκαν ατομικά σύμφωνα με τα έργα τους». (Apoc 20:12β, 13) Τι καταπληκτικό θέαμα! “Η θάλασσα, ο θάνατος και ο Άδης” παίζουν όλα τους κάποιον ρόλο, αλλά σημειώστε ότι αυτοί οι όροι δεν αναφέρονται σε πράγματα εντελώς ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Ο Ιωνάς, όταν βρισκόταν στην κοιλιά ενός ψαριού και ως εκ τούτου στη μέση της θάλασσας, είπε ότι βρισκόταν στον Σιεόλ, ή αλλιώς στον Άδη. (Jon 2:2) Αν ένα άτομο έχει πιαστεί στα πλοκάμια του Αδαμιαίου θανάτου, τότε πιθανότατα βρίσκεται επίσης στον Άδη. Αυτά τα προφητικά λόγια δίνουν ισχυρή διαβεβαίωση ότι κανείς δεν πρόκειται να παραβλεφθεί.

- Ωστόσο, ο Ιωάννης έχει μόλις αναφέρει ότι θα ανοιχτούν και άλλοι ρόλοι στη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας. (Apoc 20:12) Τι ρόλοι θα είναι αυτοί; Κατά καιρούς, ο Ιεχωβά έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για ιδιαίτερες καταστάσεις. Για παράδειγμα, στις ημέρες του Μωϋσή προμήθευσε μια λεπτομερή σειρά νόμων που θα σήμαιναν ζωή για τους Ισραηλίτες αν αυτοί υπάκουαν. (Deu 4:40· 32:45-47) Στη διάρκεια του πρώτου αιώνα, δόθηκαν νέες οδηγίες για να βοηθήσουν τους πιστούς να ακολουθήσουν τις αρχές του Ιεχωβά υπό το Χριστιανικό σύστημα πραγμάτων. (Mat 28:19, 20· Joh 13:34· 15:9, 10)

Τώρα ο Ιωάννης αναφέρει ότι οι νεκροί πρόκειται να “κριθούν με βάση εκείνα που είναι γραμμένα στα βιβλία σύμφωνα με τα έργα τους” (Apoc 20:12). Προφανώς, λοιπόν, το άνοιγμα αυτών των βιβλίων θα γνωστοποιήσει τις λεπτομερείς απαιτήσεις του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα στη διάρκεια των χιλίων ετών. Οι υπάκουοι άνθρωποι, εφαρμόζοντας στη ζωή τους τις διατάξεις και τις εντολές αυτών των βιβλίων, θα μπορέσουν να μακροημερεύσουν και τελικά να αποκτήσουν την αιώνια ζωή.

Νεκροί (λοιποί) (Apoc 20:5)

Ποιους, όμως, θα κρίνουν αυτοί οι βασιλιάδες αν, όπως προσθέτει εδώ ο απόστολος Ιωάννης, «(οι υπόλοιποι νεκροί δεν ήρθαν στη ζωή μέχρι που τελείωσαν τα χίλια χρόνια)»; (Apoc 20:5α) Και πάλι, η έκφραση «ήρθαν στη ζωή» πρέπει να κατανοηθεί σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Αυτή η έκφραση μπορεί να έχει ποικίλες σημασίες ανάλογα με τις περιστάσεις. Για παράδειγμα, ο Παύλος είπε για τους χρισμένους συγχριστιανούς του: «Εσάς ζωοποίησε ο Θεός μολονότι ήσασταν νεκροί στα παραπτώματα και στις αμαρτίες σας». (Eph 2:1) Ναι, οι χρισμένοι με το πνεύμα Χριστιανοί “ζωοποιήθηκαν”, ακόμα και τον πρώτο αιώνα, έχοντας ανακηρυχτεί δίκαιοι με βάση την πίστη τους στη θυσία του Ιησού. (Rom 3:23,24).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 11:18: «καὶ τἔθνη ὠργίσθησαν, καἦλθεν ὀργή σου καὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.»

Το εδάφιο αυτό αφού αναφέρει προφητικά πριν από χιλιάδες χρόνια ότι «η γη θα διαφθαρεί» από τους ανθρώπους, για το λόγο αυτό «έρχεται η οργή Του και η κρίσις του Δημιουργού για ολόκληρη την ανθρωπότητα, όπως αναφέρεται ρητά στο παραπάνω εδάφιο.

Αυτό θα συμβεί αναπόφευκτα, καθώς ο κόσμος αποτυχαίνει να συνεργαστεί για ν’ αντιμετωπίσει την κλιματιστική αλλαγή, η οποία συνοδεύεται παγκόσμια «από μεγάλη ξηρασία με επακόλουθο την πείνα και τους μαζικούς εκτοπισμούς λαών. Όλα αυτά θα προκαλέσουν περισσότερες συγκρούσεις για δεκαετίες» όπως δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Μ. Ομπάμα.

Στα πλαίσια αυτά γίνονται αλληλεπάλληλες Διασκέψεις και Πρωτόκολλα σε διεθνές επίπεδο. Με αυτά προσπαθούν:

1) να επιτευχθούν μεταξύ των εθνών νομικές δεσμεύσεις και συμφωνίες για τον περιορισμό των εκπομπών των καυσαερίων, 2) να χρηματοδοτηθούν σχετικές λύσεις, 3) να καθιερωθεί ένα σύστημα ελέγχου των εκπομπών διεθνώς.

Αλλά εις μάτην. Όλα αυτά παραμένουν στο επίπεδο της εξαγγελίας και έτσι επαναλαμβάνονται κατά καιρούς χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας (της Κοπεγχάγης) επαφίεται στην κάθε χώρα.

Τι πρόκειται λοιπόν να επακολουθήσει;

Την απάντηση τη δίνει ο Νομπελίστας οικονομολόγος Π. Κρούγκμαν στην εφημερίδα «The New York Times» με το άρθρο: «ο πλανήτης θα συνεχίσει να ψήνεται».

Τις περισσότερες φορές, γράφει ο κ. Κρούγκμαν, τα βραχυπρόθεσμα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα παραγκωνίζουν τους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς παράγοντες, προάγοντας μια στάση εφησυχασμού. «Αν αναρωτιέστε γιατί οι προσπάθειες για τη διατήρηση του κλίματος συναντούν αντιδράσεις, η απάντηση είναι το χρήμα», γράφει ο κ. Κρούγκμαν, ο οποίος έγραψε επίσης ότι η δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη χώρα του ουσιαστικά στραγγαλίστηκε από τους «συνήθεις υπόπτους: την απληστία και την πολιτική δειλία».

Η υπερθέρμανση του πλανήτη μοιάζει πολύ με τυφώνα. Οι μετεωρολόγοι μπορούν να υπολογίσουν την ισχύ ενός τυφώνα και να χαρτογραφήσουν την πιθανή του πορεία με λογική ακρίβεια – για το καλό όσων βρίσκονται στο δρόμο του. Αλλά ούτε όλοι οι επιστήμονες, πολιτικοί και οι κορυφαίοι επιχειρηματίες του κόσμου μαζί δεν μπορούν να σταματήσουν έναν τυφώνα. Το ίδιο ίσως ισχύει και για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το γεγονός αυτό μας φέρνει στο νου τα λόγια της Αγίας Γραφής στον Ιερεμία (Jer 10:23): «Δεν ανήκει στο χωματένιο άνθρωπο η οδός του. Στον άνθρωπο που περπατάει δεν ανήκει να κατευθύνει το βήμα του».

Τέλος στην υπερθέρμανση του πλανήτη – Με τον τρόπο του Θεού

Η Αγία Γραφή μας λέει ότι «ο Πλάστης της γης και ο Κατασκευαστής της… δεν τη δημιούργησε μάταια» (Hsa 45:18). Μας λέει επίσης: «Η γη παραμένει στον αιώνα» (Ecc 1:4).

Ναι, ο Θεός δεν θα επιτρέψει να γίνει η γη ακατοίκητη. Απεναντίας, θα παρέμβει στις ανθρώπινες υποθέσεις φέρνοντας τέλος στην αποτυχημένη ανθρώπινη διακυβέρνηση και σε όσους δεν νοιάζονται για τη γη. Ταυτόχρονα, θα διατηρήσει ζωντανούς όλους όσους διάγουν ηθική ζωή και θέλουν ειλικρινά να τον ευαρεστούν. Τα εδάφια Pro 2:21,22 (Παροιμίες) λένε: «Οι ευθείς θα κατοικήσουν στη γη και οι άμεμπτοι θ’ απομείνουν σ’ αυτήν. Όσο για τους πονηρούς, αυτοί θα εκκοπούν από τη γη· και οι δόλιοι θα ξεριζωθούν απ’ αυτήν» (παραβ. και Psa 37:9-13).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 20:11-15: «Κα εδον θρνον μγαν λευκν κα τν καθμενον π ατν, ο π το προσπου φυγεν γ κα ορανς κα τπος οχ ερθη ατος. κα εδον τος νεκρος, τος μεγλους κα τος μικρος, σττας νπιον το θρνου. κα βιβλα νοχθησαν, κα λλο βιβλον νοχθη, στιν τς ζως, κα κρθησαν ο νεκρο κ τν γεγραμμνων ν τος βιβλοις κατ τ ργα ατν. κα δωκεν θλασσα τος νεκρος τος ν ατ κα θνατος κα δης δωκαν τος νεκρος τος ν ατος, κα κρθησαν καστος κατ τ ργα ατν. κα θνατος κα δης βλθησαν ες τν λμνην το πυρς. οτος θνατος δετερς στιν, λμνη το πυρς. κα ε τις οχ ερθη ν τ ββλ τς ζως γεγραμμνος, βλθη ες τν λμνην το πυρς.»

Apoc 21:3,4: «καἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης· ἰδοἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται [αὐτῶν θεός], καἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι, [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.»

Όπως αναφέρεται και στο εδάφιο Apoc 7:9,14 («Μετὰ ταῦτα εἶδον, καἰδοὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καἐνώπιον τοἀρνίου περιβεβλημένους στολὰς λευκὰς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν» «καὶ εἴρηκα αὐτῷ· κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι· οὗτοί εἰσιν οἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης καἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοἀρνίου.») και άλλα πλήθη, στα πλαίσια του «μεγάλου πλήθους» ή «άλλων προβάτων» θα επιζήσουν μετά την ανάστασή τους στη γη με την προοπτική να επιζήσουν για πάντα στον παγγήινο παράδεισο (παραβ. Luk 23:43, Joh 5:28).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 1:5: Col 1:18

Apoc 1:18: Rom 5:6

Apoc 3:1: Jas 2:26

Apoc 14:13: Col 3:3

Apoc 20:5: Joh 5:28  Act 24:15  Eph 2:1

Apoc 20:13: Act 10:42

1) Η λ. Νεκρούς στο εδάφιο Mat 8:22 και Luk 9:60 αποτελεί έκφραση-λογοπαίγνιο (παρονομασία και παρήχηση) της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας. 2) Η λ. Νεκρῶν στο εδάφιο Rom 1:4 περιλαμβάνεται (με κατάλληλες μετοχές ή αναφορικές προτάσεις) σε μια απαρίθμηση των έργων του Θεού σε αναλογία προς ελληνιστικές ευλογίες, αρετολογίες και δοξολογίες. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Νεκροί στο εδάφιο Mat 11:5 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 35:5, 61:1).

4) Η λ. Νεκροί στο εδάφιο Luk 7:22 αποτελεί εκπλήρωση προφητείας (παραβ. Ο΄ Hsa 29:18, 61:1).

5) Η λ. Νεκρῶν στο εδάφιο Mat 14:2 περιλαμβάνεται σε μια «πρόταση κατά παράταξη» αντί της «σύνταξης καθ’ υπόταξη». Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο΄): Gen 23:3,4,8, 23:4, Hsa 5:13, 14:19.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Dead.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Mortuus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Tot.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Morto.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Mort.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Muerto.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Morto.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Dood.