Ευρετήριο

ἌρτιΡΙΖΑ: < θ. ΑΡ-ΤΙ, που συνδέεται με το ΑΡ-ΑΡ-ΙΣΚΩ "κατασκευάζω, συνδέω", πβ. σανσκρ. RTAS "σωστός", λατ. ARS, ARTIS "τέχνη".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μόλις, πρόσφατα, ακριβώς προ ολίγου, τώρα- δα.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἀρτιγέννητος 1Pe 2:2, Ἄρτιος 2Ti 3:17, Ἐξαρτίζω Act 21:5.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Τοῦ λοιποῦ Gal 6:17, Νῦν Joh 4:18, Ἄχρι Rom 1:13, Οὕπω 1Co 3:2, Νυνί Act 22:1, Ἤδη Mat 3:10, Οὖν Joh 19:21, Λοιπόν Mar 14:41, Δὲ Joh 19:23, Δή Luk 2:15.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Οὐκέτι Luk 15:19, Joh 14:19, Μηκέτι Act 4:17.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίρρημα χρονικό.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 14:13: Col 3:3  Rom 6:3  1Co 15:51  1 Th 4:16

1) Η λ. Ἄρτι στο εδάφιο 1Co 13:12 περιλαμβάνεται σ’ ένα κεφάλαιο όπου διακρίνονται φράσεις αναφοράς με απαρίθμηση περιπτώσεων. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

2) «Ἕως ἄρτι, ἕως τώρα» Mat 11:12, «ἡ ἄρτι ὥρα» 1Co 4:11.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Henceforth, Hitherto, Now, Present.

Ἄρτι, adv. just now, lately, recently; now, at present; ἕως ἄρτι, hitherto; ἀπ’ ἄρτι or ἀπάρτι, henceforth, hereafter; ἄρτι μέν, at one time, ἄρτι δέ, at another; ἡ ἄρτι ὥρα, the present time, 1Co 4:11 in composition it sometimes denotes the brevity, sometimes the perfection or completeness, and sometimes the novelty of any thing. Fr. ἄρω.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Nunc, Amondo, Amodo usque huc, Nunc praesens.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Fortan Bisher Nun Präsentieren.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: D'ora in poi, fino ad allora, Adesso, Presente.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Désormais, Jusqu'ici, Maintenant, Là.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: A partir de entonces, Hasta ahora, Ahora, Presente.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Daí em diante, Até aqui, Agora, Presente.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Voortaan, Tot nu toe, Nu, Present.