Ευρετήριο

ἌρσηνΡΙΖΑ: < Ι.Ε. *ERS- "αρσενικό φύλο", πβ. σανσκρ. RSA-BHA "ταύρος".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αρσενικός, ανδρικός.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἄρσεν Mat 19:4, Rom 1:27.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀνήρ Act 8:12, Ἄνθρωπος Mat 4:4, Joh 2:25, Ποιῶ Mat 19:4.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Θῆλυ Mat 19:4.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο γ΄ κλίσης, δικατάληκτο σε: -ην, -ην, -εν.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἄρσεν: Ονομαστική ή αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους.

2) Ἄρσενα: Αιτιατική ενικού αρσενικού γένους.ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 12:5: Apoc 11:15  Psa 2:9  Psa 110:2  Apoc 19:15  Psa 2:6  Psa 110:1

1) Η λ. Ἄρσεν στο εδάφιο Mat 19:4 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Gen 1:27, 5:2).

2) Η λ. Ἄρσεν στο εδάφιο Mar 10:6 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Gen 2:24).

3) Η λ. Ἄρσεν στο εδάφιο Luk 2:23 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ Exo 13:2).

4) Η λ. Ἄρσεν στο εδάφιο Apoc 12:5 αποτελεί σολοικισμό (δηλαδή εκφραστικό συντακτικό λάθος κατά τη διατύπωση του λόγου). Πρόκειται για λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

5) Η λ. Ἄρρην/ Ἄρσεν χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Arrhenic.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Male, Man.

῎Αρσην, ενος, , , and τὸ ἄρσεν, old Att. and Ion. form ἄῤῥην.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Masculus, Homo.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Männlich, Mann.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Maschio, Uomo.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Homme.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Hombre.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Macho, Homem.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Man.