Ευρετήριο

Ἀριθμέω, -ῶΡΙΖΑ: < ΑΡΙΘΜΟΣ, βλ.λ. Ἀριθμός.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αριθμώ, απαριθμώ, μετρώ, λογαριάζω, υπολογίζω, καταμετρώ.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Καταριθμῶ Act 1:17, Ἀναρίθμητος Heb 11:12, Ἀριθμός Joh 6:10, Act 4:4.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Λογίζομαι Jac 2:23, Μετρῶ Mat 7:2, Καταλέγω 1Ti 5:9, Πλεῖον Act 28:23, Συγκαταψηφίζω Act 1:26.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Δωρεάν Mat 10:8, 2Co 11:7, Χαρίζω 1Co 2:12, Ἀναρίθμητος Heb 11:12.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας συνηρημένο σε -εω.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. ἀριθμῶ, Πρτ. ἠρίθμουν, Μέλ. ἀριθμήσω, Αόρ. ἠρίθμησα, Πρκ. ἠρίθμηκα, Υπερσ. ἠριθμήκειν.

Μέσ. Ενεστ. ἀριθμοῦμαι, Πρτ. ἠριθμούμην, Μέλ. μέσ. ἀριθμήσομαι, Αόρ. μέσ. ἠριθμησάμην, Πρκ. ἠρίθμημαι, Υπερσ. ἠριθμήμην.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ἀριθμῶ

Α) Μεταβατικό

i) + αιτ.: αριθμώ-μετρώ κάτι (Apoc 7:9 …Ὅν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδείς ἐδύνατο).

2) Ἀριθμοῦμαι

Α) Αμετάβατο: αριθμούμαι, μετριέμαι (Mat 10:30 …Αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἀριθμῆσαι: Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

2) Ἠριθμημέναι: Ονομαστική πληθυντικού μετοχής θηλυκού γένους του Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

3) Ἠρίθμηνται: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου Μεσοπαθητικής Φωνής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 7:9: «Μετ τατα εδον, κα δο χλος πολς, ν ριθμσαι ατν οδες δνατο, κ παντς θνους κα φυλν κα λαν κα γλωσσν σττες νπιον το θρνου κα νπιον το ρνου περιβεβλημνους στολς λευκς κα φονικες ν τας χερσν ατν,»

Μετά το 1914, η Σκοπιά έκανε την εξής δήλωση: «Αδελφοί, όσοι από εμάς έχουμε τη σωστήστάση σε ό,τι αφορά τον Θεό δεν απογοητευόμαστε με καμία από τις διευθετήσεις Του. Δεν θέλαμε να γίνει το δικό μας θέλημα· όταν λοιπόν διαπιστώσαμε ότι δεν περιμέναμε τις σωστές εξελίξεις τον Οκτώβριο του 1914, τότε χαρήκαμε που ο Κύριος δεν άλλαξε το Σχέδιό Του έτσι ώστε αυτό να ταιριάζει σε εμάς. Δεν θέλαμε να κάνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε μόνο να είμαστε σε θέση να κατανοούμε τα σχέδια και τους σκοπούς Του».

Αυτό το πνεύμα ταπεινοφροσύνης και αφοσίωσης εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τους χρισμένους του Κυρίου. Οι χρισμένοι προσκολλούνται στον αγωγό που έχει διορίσει ο Θεός για τη διανομή της πνευματικής τροφής. Και τώρα, ένα «μεγάλο πλήθος άλλων προβάτων», οι Χριστιανοί που έχουν επίγεια ελπίδα, μιμούνται την εγρήγορση και το ζήλο τους (Joh 10:16).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 7:9: Mat 25:34  Joh 10:16  Apoc 22:17  Ge 22:18  Hsa 2:2  Hsa 60:3  Apoc 15:4  Psa 117:1  Hsa 66:18  Psa 11:4  Apoc 7:14  Lev 23:40  Joh 12:13

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Arith- (Arithmancy, Arithmomancy, Arithmetic, Arithmetical, Arithmocracy, Arithmography, Arithmology).

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Number.

Ἀριθμέω, , f. ήσω, p. ἠρίθμηκα, to number, reckon, count, compute; to pay or count down, Dem. c. Timoth. 6; ind. act. ἠρίθμησα, inf. ἀριθμῆσαι, perf. ind. pas. ἠρίθμημαι, part. ἠριθμημένος, 1. f. pas. ἀριθμηθήσομαι, ἀριθμηθήμεναι, inf. 1. a. pas. Ion. Il. ii, 124; Att. ἀριθμηθῆναι, the impf. ἠρίθμεον in Homer, always a trisyllable. Th. ἀριθμός.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Numerare, Dinumerare.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Numerate.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Far di conto.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Numerate.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Numerar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Enumerar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Opnoemen.