Ευρετήριο

ἈργυροῦςΡΙΖΑ: < ΑΡΓΥΡΟΣ, βλ.λ. Ἄργυρος.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Αργυρός, ασημένιος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἄργυρος Mat 10:9, Ἀργυροκόπος Act 19:24.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Χρῆμα Mar 23:24, Κέρμα Joh 2:15, Φθαρτός 1Pe 1:18, Νόμισμα Mat 22:19, Δραχμή Luk 15:8, Δηνάριον Luk 15:18.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Χρυσός Mat 10:9.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, συνηρημένο, τρικατάληκτο: σε -ους, -α, -ουν.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἀργυρᾶ: Ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

2) Ἀργυροῦς: Αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Apoc 4:6: «κα νπιον το θρνου ς θλασσα αλνη μοα κρυστλλ. Κα ν μσ το θρνου κα κκλ το θρνου τσσαρα ζα γμοντα φθαλμν μπροσθεν κα πισθεν.»

Apoc 5:8: «Κα τε λαβεν τ βιβλον, τ τσσαρα ζα κα ο εκοσι τσσαρες πρεσβτεροι πεσαν νπιον το ρνου χοντες καστος κιθραν κα φιλας χρυσς γεμοσας θυμιαμτων, α εσιν α προσευχα τν γων»

Apoc 18:11-13: «Κα ο μποροι τς γς κλαουσιν κα πενθοσιν π ατν, τι τν γμον ατν οδες γορζει οκτι γμον χρυσο κα ργρου κα λθου τιμου κα μαργαριτν κα βυσσνου κα πορφρας κα σιρικο κα κοκκνου, κα πν ξλον θϊνον κα πν σκεος λεφντινον κα πν σκεος κ ξλου τιμιωττου κα χαλκο κα σιδρου κα μαρμρου, κα κιννμωμον κα μωμον κα θυμιματα κα μρον κα λβανον κα ονον κα λαιον κα σεμδαλιν κα στον κα κτνη κα πρβατα, κα ππων κα εδν κα σωμτων, κα ψυχς νθρπων.»

Όλα τα πολύτιμα πράγματα και αντικείμενα, κατά τους ιστορικούς της εποχής, ήταν είδη πολυτελείας, τα οποία πωλούσαν οι έμποροι σε πολύ υψηλές τιμές, όπως π.χ. τα μαργαριτάρια και η πορφύρα (παραβ. Mat 13:46). Πελάτες στους εμπρόρους ειδών πολυτελείας ήταν οι ηγεμόνες, οι εξέχοντες πολίτες και τα επιφανή πρόσωπα. Γνωστή «πορφυροπῶλις» ήταν η Λυδία από τα Θυάτειρα που έμενε στους Φιλίππους (Act 16:14,40).

Σχετικά με όλα αυτά, ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού αναφέρει: «Ὡσαύτως [καὶ] γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ» (1Ti 2:9).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 9:20: Deu 31:29  Jer 5:3  Deu 32:17  Psa 106:37  1 Co 10:20  Psa 115:4  Psa 135:15  Hsa 44:9  Jer 10:5  Dan 5:23

1) Η λ. Ἀργυροῦς αναφέρεται στην πόλη της Εφέσου στην οποία ήταν το διοπετές άγαλμα της Εφεσίας Θεάς Αρτέμιδος, όπου ήταν και τα αργυρά ομοιόματα του εν Εφέσου μεγάλου ιερού αυτής (Act 19:24, 27:35).

2) Η λ. Ἀργυρός χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Argyrie.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: Silver.

Ἀργυροῦς, from ἀργύρεος, which see.

Ἀργυρέος, έα, έον, contr. ἀργυροῦς, ρᾶ, ροῦν, made of silver, silvery; brilliant, shining; ἀργυρεῇς, dat. pl. Ion. for ἀργυρέαις· ἀργυρεῖα ἔργα, and ἀργυρεῖα μέταλλα, silver mines. Fr. ἄργυρος.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Argenteus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Silber.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Argento.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Argent.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Plata.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Prata.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Zilver.