Ευρετήριο

ἈποχωρίζομαιΡΙΖΑ: < ΑΠΟ + ΧΩΡΙΖΩ, (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2 και 3). ΧΩΡΙΖΩ < ΧΩΡΙΣ + ρημ. κατάλ. -ΙΖΩ, ΧΩΡΙΣ (επίρρ. με κατάληξη -ΙΣ, πβ. ΜΟΛ-ΙΣ) < ΧΩΡΟΣ (βλ.λ. Χῶρος).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ:

1) Χωρίζω, αποχωρίζω τι από κάτι, διαχωρίζω ένα πράγμα από ένα άλλο (βλ. συντ. παρατ. 1Bi).

2) Αποχωρώ (βλ. συντ. παρατ. 1A).

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἀπό Mat 5:29, 30, Χωρίζω Act 1:4, Ἀποχωρίζω Act 15:39, Διαχωρίζω Luk 9:33.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἀπαλλάσσω Act 19:12, Ἀποσπῶ Luk 22:41, Ἀναχωρῶ Mat 2:12, Ἀποχωρῶ Luk 9:39, Ἀπόβλητος 1Ti 4:4, Διαμερίζω Mat 27:35, Διίστημι Luk 24:51, Μετατίθημι Act 7:16, Μεταβαίνω Mat 17:20, Μετοικίζω Act 7:4.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀφικνοῦμαι Rom 16:19, Ἥκω Mat 8:11, Luk 13:29, Ἔρχομαι Mat 3:11, 8:9, Προσέρχομαι 1Ti 6:3, Εἰσέρχομαι Mat 7:13, 15:11, Ἀπαντῶ Mar 14:13, Luk 17:12.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Μέσ. Ενεστ. ἀποχωρίζομαι, Πρτ. ἀπεχωριζόμην, Μελ. παθ. ἀποχωρισθήσομαι, Αόρ. παθ. ἀπεχωρίσθην,  Πρκ. ἀποκεχώρισμαι, Υπερσ. ἀπεκεχωρίσμην.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Ἀποχωρίζομαι

Α) Αμετάβατο: αποχωρίζομαι, απομακρύνομαι, αποσύρομαι (Apoc 6:14 …Ὁ οὐρανός ἀπεχωρίσθη…).

Β) Μεταβατικό

i) + εμπρ.πρ.: χωρίζομαι από… (Act 15:39 …Ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων…).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἀπεχωρίσθη: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

2) Ἀποχωρισθῆναι: Απαρέμφατο Αορίστου α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 6:14: Hsa 34:4  Apoc 16:20

1) Η λ. Ἀποχωρίζω χρησιμοποιείται σπάνια στο πρωτότυπο κείμενο των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἀποχωρίζω ανήκει στην κατηγορία των συνθέτων λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας με την προσθήκη πρόθεσης. Η σύνθεση αυτή δημιουργείται στα πλαίσια του Μεταρηματικού και του Μετονοματικού Συστήματος του Αρχαίου Ελληνικού γλωσσολογίου.

3) Η σύνθετη αυτή λ. Ἀποχωρίζω (βλ. ΡΙΖΑ) αποτελεί (ως σύνθεση) ένα από τα γνωρίσματα της «Κοινής» Ελληνικής γλώσσας τα οποία περιλαμβάνονται στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές (Καινή Διαθήκη).

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Depart, Part, Remove.

Ἀποχωρίζω, the same with χωρίζω, f. ίσω, p. ἀποκεχωρίκα, to separate, to part, to set aside; to distribute, to distinguish, to designate; in N. T. to disjoin; pas. the heavens or firmament were separated or rent asunder, Rev. vi, 14; mid. to separate one’s self, Acts xv, 39; 1. a. ind. pas. ἀποχωρίσθην, 1. a. inf. pas. ἀποχωρισθῆναι. Fr. ἀπό and χωρίς.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Discedere, Recedere.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Rend.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Strappa.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Pourfendre.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Desgarrar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Rasgar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Scheuren.