Ευρετήριο

ἌξιοςΡΙΖΑ: < *ΑΚ-ΤΙΟΣ < ΑΓ-Ω, αρχικά η σημασία της λέξης ήταν "ισοβαρής", βλ.λ. Ἄγω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Ἄξιος, Ἀξιόλογος, Ἀντάξιος, Ἱκανός, Κατάλληλος, Ἀνάλογος.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Ἀξίως 3Jo 6, Ἀναξίως 1Co 11:27, Ἀνάξιος 1Co 6:2, Ἀξιῶ Luk 7:7, Καταξιῶ Luk 20:35, Ἄγω Joh 10:16.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἱκανός 1Co 15:9.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀνάξιος 1Co 6:2.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επίθετο β΄ κλίσης, δικατάληκτο σε -ος, -α, -ον.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Ἀξία: Ονομαστική ενικού θηλυκού γένους. -αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους.

2) Ἄξιοι: Ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους.

3) Ἄξιον: Αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους.

4) Ἄξιος: Ονομαστική ενικού αρσενικού γένους.

5) Ἀξίους: Αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους.

6) Ἀξίων: Γενική πληθυντικού αρσενικού γένους.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 4:11: «ξιος ε, κριος κα θες μν, λαβεν τν δξαν κα τν τιμν κα τν δναμιν, τι σ κτισας τ πντα κα δι τ θλημ σου σαν κα κτσθησαν.»

Η θέση του Ιεχωβά Θεού, ως Δημιουργού του Σύμπαντος, ορατού και αοράτου, του δίνει το εγγενές δικαίωμα ως Αυτός Είναι που υπάρχει και ενυπάρχει στην ίδια τη φύση, από την αρχή της παρουσίας ενός ατόμου ή της δημιουργίας και της γένεσης μιας κατάστασης.

Η λ. Δημιουργία αναφέρεται αποκλειστικά στον Ιεχωβά Θεό και τον διαχωρίζει από κάθε τι άλλο στο σύμπαν, το οποίο αποτελεί ολόκληρο το φάσμα της «δημιουργίας». Ακόμα δε και ο Μονογενής Γυιός Του (ο Ιησούς Χριστός) ο οποίος υπηρέτησε κοντά Του ως «δεξιοτέχνης εργάτης» κατά τη διάρκεια της δημιουργίας δεν αναφέρεται ποτέ Δημιουργός ή Συνδημιουργός στη Γραφή ούτε ως Συνάναρχος που αναφέρουν οι ορθόδοξοι λόγιοι (Pro 8:30, Mat 19:4).

Αντίθετα, από τις ως άνω αναφορές ο Μονογενής Γυιός του Θεού είναι ο «πρωτότοκος της Δημιουργίας» (Col 1:15).

Στα πλαίσια αυτά, η θέση του Ιεχωβά Θεού ως Δημιουργού του δίνει το εγγενές δικαίωμα από τη φύση Του να ασκεί αποκλειστική κυρίαρχη δύναμη σε ολόκληρο το σύμπαν (Rom 1:20, Apoc 4:11). Κατά συνέπεια κυβερνάει και τη γη και σε όλους όσους κατοικούς σ’ αυτή (παραβ. Psa 24:1).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΔΑΦΙΑ:

Luk 10:7, 1Ti 5:18: «Ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 3:4: Eph 4:1

Apoc 16:6: Apoc 18:20

1) Η λ. Ἄξιος στα εδάφια Apoc 4:11 και Apoc 5:9 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του (πρωτότυπου) κειμένου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών (Καινή Διαθήκη).

2) Η λ. Ἄξιος στο εδάφιο 1Ti 5:18 αποτελεί παραπομπή από σχετικό εδάφιο Εβρ. Γραφ. (Ο΄ 25:4).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Pro 3:15, 8:11.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Due, Reward, Worthy, Become, Godly.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Dignus, Condignus.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Würdig.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Degno.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Méritant.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Digno.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Digno.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Waardig.