Ευρετήριο

Βασιλεύω


ΡΙΖΑ: < ΒΑΣΙΛΕΥΣ (βλ.λ.).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Είμαι βασιλιάς, κυβερνώ/εξουσιάζω ως βασιλιάς, κυριαρχώ, επικρατώ. (Βλ. ΕΙΔ. ΑΝΑΦ.).

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Συμβασιλεύω 1Co 4:8, Βασιλεύς Mat 1:6, Mar 15:2, Βασίλειος 1Pe 2:9, Βασιλεία Mat 4:8, Βασιλικός Joh 4:46, Βασίλισσα Mat 12:42, Luk 11:31 .

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ἡγεμονεύω Luk 2:2, Ἡγοῦμαι Mat 2:6, Ἄρχω Rom 15:12.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ὑπήκοος Act 7:39, 2Co 2:9, Ὑπηρέτης Mat 5:25, Joh 18:36.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. βασιλεύω, Πρτ. ἐβασίλευον, Μέλ. βασιλεύσω, Αόρ. ἐβασίλευσα, Πρκ. βεβασίλευκα, Υπερσ. εβεβασιλεύκειν.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Βασιλεύω

Α) Αμετάβατο: βασιλεύω, κυβερνώ ως βασιλιάς (1Co 4:8 …Χωρίς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε), κυριαρχώ, επικρατώ, εξουσιάζω (Rom 5:14 …Ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπό Ἀδάμ).

Β) Μεταβατικό

i) + επί + αιτιατική: διοικώ/εξουσιάζω κάποιον, είμαι βασιλιάς κάποιου, βασιλεύω σε… (Luk 19:14 …Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς),

ii) + γενική: διοικώ/εξουσιάζω κάποιον, είμαι βασιλιάς κάποιου, βασιλεύω σε… (Mat 2:22 …Ὅτι Ἀρχέλας βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Βασιλεύει: γ΄ ενικό Οριστιικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1)

2) Βασιλεύειν: Απαρέμφατο Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

3) Βασιλεῦσαι: Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

4) Βασιλεύσει: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2).

5) Βασιλεύσῃ: γ΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

6) Ἐβασιλεύσατε: β΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

7) Βασιλευέτω: γ΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

8) Βασιλευόντων: Γενική πληθυντικού Μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής.

9) Βασιλεύουσιν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 3).

10) Ἐβασίλευσεν: γ΄ ενικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 4).

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΔΑΦΙΑ:

Apoc 5:9,10: «κα δουσιν δν καινν λγοντες· ξιος ε λαβεν τ βιβλον κα νοξαι τς σφραγδας ατο, τι σφγης κα γρασας τ θε ν τ αματ σου κ πσης φυλς κα γλσσης κα λαο κα θνους κα ποησας ατος τ θε μν βασιλεῖς κα ερες, κα βασιλεσουσιν π τς γς.»

Τα εδάφια αυτά αναφέρονται στην πρώτη ομάδα από 144.000 αφιερωμένους και βαπτισμένους αληθινούς Χριστιανούς που έχουν λάβει την ελπίδα να υπηρετούν ως ουράνιοι ιερείς και να κυβερνούν από εκεί τη γη ως «βασιλιάδες» με τον Ιησού Χριστό (σημ.: η δεύτερη ομάδα αποτελείται απ΄ ένα σύμμικτο πλήθος πιστών ανθρώπων που θα κατοικούν στη γη. Το πλήθος αυτό είναι γνωστό και αυτό από την Αγία Γραφή ως «άλλα πρόβατα ή πολύς όχλος» (Joh 10:16, Apoc 7:9).

Μέσω της διευθέτησης αυτής τακτοποιούνται «όλα τα πράγματα που βρίσκονται στους ουρανούς καθώς και όλα τα πράγματα που βρίσκονται πάνω στη γη» (Col 1:19,20, Eph 1:10).

1Co 4:8: «Ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε· καὶ ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν».

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 5:10: Luk 12:32, 22:28-30

Apoc 11:15,17: Apoc 8:6, 1:4, 16:5

Apoc 19:6: Psa 113:1, Exo 6:3, Psa 97:1, Hsa 52:7, Apoc 11:15

Apoc 20:46: Apoc 1:6, 2:11, 5:9,10, 13:15-17, 14:13, 20:14, 1Co 15:54, 1Pe 2:9

Apoc 22:5: Apoc 21:25, Hsa 60:19,20

1) Το ινδοευρωπαϊκό επίθημα για τον σχηματισμό ρημάτων στην αρχαία Ελληνική -Yl/Ο χρησιμοποιήθηκε στο σχηματισμό ρημάτων από ουσιαστικά: Ἄναξ, Ἀνάσσω (Ἀνακύω) = Βασιλεύω.

2) Η λ. Βασιλεύσει στο εδάφιο Luk 1:33 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιαν. Ελλην. Γραφές (Καινή Διαθήκη).

3) Η λ. Βασιλεύουσιν στο εδάφιο Apoc 5:10, 11:18 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιαν. Ελλην. Γραφές (Καινή Διαθήκη).

4) Η λ. Ἐβασίλευσεν στο εδάφιο Apoc 19:6 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιαν. Ελλην. Γραφές (Καινή Διαθήκη).

5) Παραβ. εδάφιο 1Co 4:8, με αιτιατική «διορίζω βασιλέα, τινὰ» Heb 9:6.

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Gen 36:31-9.

1) α) ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΙΖΑ: Basil, Basilic, Basilica, Basilican, Basiloma.

β) ΑΓΓΛΙΚΑ: King, Reign.

Βασιλεύω, f. εύσω, p. βεβασίλευκα, to reign, to rule, or govern, to be a king; to obtain a kingdom; to create a kingdom; to create or appoint a king, LXX.; pas. to be governed by a king, Pind. Pyth. iv, 189; also, to have influence or predominance; 1. a. ind. act. ἐβασίλευσα, 1. a. inf. act. βασιλεῦσαι. Fr. the same.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Regnare, (Part) Rex.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Regieren.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Regnare.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Régner.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Reinar.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Reinar.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Regeren.