Ευρετήριο

Βασανίζω

ΡΙΖΑ: < ΒΑΣΑΝΟΣ + παραγ. κατάλ. -ΙΖΩ, ΒΑΣΑΝΟΣ "η λυδία λίθος για την δοκιμή του χρυσού" < αιγυπτ. BAHAN "είδος σχιστόλιθου που χρησιμοποιήθηκε ως λυδία λίθος".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Υποβάλλω σε βασανιστήρια, προκαλώ σε κάποιον ενοχλήσεις ή υποβάλλω σε ταλαιπωρίες.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ: Βασανισμός Apoc 9:5, 14:11, Βάσανος Mat 4:24, Luk 16:23, 28, Βασανιστής Mat 18:34.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Κακῶ Act 7:6, Στρεβλῶ 2Pe 3:16, Ταλαιπωρῶ Jac 4:9, Σκύλλω Mat 9:36, Στενοχωρῶ 2Co 4:8, Καταπονῶ Act 7:24, Κακουχῶ Heb 11:37, Οδύνω Luk 16:24, Ὀχλῶ Act 5:16, Θλίψις Mat 13:21, Κακῶ Act 12:1, Ὠδίν 1Th 5:3, Ὠδινῶ Gal 4:19, Apoc 12:2.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ: Ἀνάψυξις Act 3:20, Ἀναψύχω 2Ti 1:16, Ἀνάπαυσις Mat 11:29, 12:43.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ρήμα α΄ συζυγίας, βαρύτονο.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

Ενεστ. βασανίζω, Πρτ. ἐβασάνιζον, Μέλ. Βασανιῶ, Αόρ. ἐβασάνισα.

Μέσ. Ενεστ. βασανίζομαι, Πρτ. ἐβασανιζόμην, Μελ. παθ. βασανισθήσομαι, Αόρ. παθ. ἐβασανίσθην,  Πρκ. βεβασάνισμαι, Υπερσ. ἐβεβασανίσμην.

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνική Γραμματική ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Βασανίζω:

Α) Μεταβατικό.

i) + αιτιατική: βασανίζω κάποιον, υποβάλλω κάποιον σε βασανιστήρια, ταλανίζω/ταλαιπωρώ κάποιον (Apoc 11:10 …Οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς).

2) Βασανίζομαι

Α) Μεταβατικό

i) + ποιητ. αίτιο: βασανίζομαι, κινδυνεύω από…(Mat 14:24 …Πλοῖον βασανιζόμενον ὑπό ταῶν κυμάτων).

Β) Αμετάβατο: υφίσταμαι βασανισμό/ταλαιπωρία/ δοκιμή, ταλαιπωρούμαι, ταλανίζομαι (Mat 8:6 …Παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος).

Για αναλυτική μελέτη βλ. Αρχαιοελληνικό Συντακτικό ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ.

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

1) Βασανιζομένη: Ονομαστική ενικού μετοχής θηλυκού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

2) Βασανιζόμενον: Ονομαστική ενικού μετοχής ουδετέρου γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

3) Βασανιζόμενος: Ονομαστική ενικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

4) Βασανιζομένους: Αιτιατική πληθυντικού μετοχής αρσενικού γένους του Ενεστώτα Μεσοπαθητικής Φωνής.

5) Βασανῖσαι: Απαρέμφατο Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

6) Βασανίσῃς: β΄ ενικό Υποτακτικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

7) Βασανισθήσεται: γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής.

8) Βασανισθήσονται: β΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα α΄ Μεσοπαθητικής Φωνής (βλ. ΕΙΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ).

9) Ἐβασάνιζεν: β΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Ενεργητικής Φωνής.

10) Ἐβασάνισαν: γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου Ενεργητικής Φωνής.

ΝΟΜΟΙ-ΕΝΤΟΛΕΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΓΕΣ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ:

Apoc 11:10: «κα ο κατοικοντες π τς γς χαρουσιν π ατος κα εφρανονται κα δρα πμψουσιν λλλοις, τι οτοι ο δο προφται βασνισαν τος κατοικοντας π τς γς.»

(Ποινή) υποβάλλω κάποιον σε βασανιστήρια, τον τυραννώ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Βασανίζω, Βασανισμός

Κάποιοι σχολιαστές έχουν χρησιμοποιήσει Βιβλικά χωρία στα οποία αναφέρεται η λέξη «βασανίζω» για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία των αιώνιων πύρινων βασάνων. Ωστόσο, όπως καταδείχτηκε μόλις προηγουμένως, υπάρχουν Γραφικοί λόγοι για να πιστεύουμε ότι το εδάφιο Apoc 20:10 δεν έχει αυτή την έννοια. Μάλιστα, το εδάφιο 14 δείχνει ότι η «λίμνη της φωτιάς» στην οποία λαβαίνει χώρα ο βασανισμός είναι στην πραγματικότητα «ο δεύτερος θάνατος». Και μολονότι ο Ιησούς είπε ότι κάποιος πλούσιος «ήταν στα βάσανα» (Luk 16:23, 28), όπως δείχνει το λήμμα ΛΑΖΑΡΟΣ (Num 2), ο Ιησούς δεν περιέγραφε την κυριολεκτική εμπειρία ενός πραγματικού ανθρώπου, αλλά ανέπτυσσε μια παραβολή. Η Αποκάλυψη παρέχει και κάποια άλλα παραδείγματα όπου η λέξη «βασανίζω» ή «βασανισμός» έχει σαφώς μεταφορική ή συμβολική έννοια, όπως φαίνεται από τα συμφραζόμενα. (Apoc 9:5, 11:10, 18:7, 10).

ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ:

Ι. Bασανίζω Apoc 20:10

Αναφερόμενος στον Διάβολο, καθώς επίσης στο θηρίο και στον ψευδοπροφήτη, ο Ιωάννης μάς λέει τώρα: «Και θα βασανίζονται ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων». (Αποκάλυψη 20:10β) Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό; Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν είναι λογικό να πούμε ότι σύμβολα, όπως το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, καθώς επίσης ο θάνατος και ο Άδης, θα μπορούσαν να υποφέρουν βάσανα με κυριολεκτικό τρόπο. Επομένως, δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι ο Σατανάς θα υποφέρει για όλη την αιωνιότητα. Πρόκειται να αφανιστεί.

ΙΙ. Βασανίζω Apoc

Το ρήμα του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου βασανίζω βασικά σημαίνει «δοκιμάζω (μέταλλα) με τη λυδία λίθο». Μια δεύτερη έννοια είναι «ανακρίνω κάποιον υποβάλλοντάς τον σε βασανιστήρια». (Το Νέο Ελληνοαγγλικό Λεξικό της Καινής Διαθήκης του Θάγιερ [The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament]) Στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα, η χρήση αυτής της λέξης καταδεικνύει ότι τα όσα θα συμβούν στον Σατανά θα αποτελούν, για όλη την αιωνιότητα, μια λυδία λίθο όσον αφορά το ζήτημα της ορθότητας και της δικαιοσύνης της κυριαρχίας του Ιεχωβά. Αυτό το ζήτημα της υπέρτατης κυριαρχίας θα έχει διευθετηθεί μια για πάντα. Ποτέ πια στο μέλλον δεν θα χρειαστεί να δοκιμαστεί μια πρόκληση ενάντια στην κυριαρχία του Ιεχωβά για εκτεταμένη χρονική περίοδο προκειμένου να αποδειχτεί εσφαλμένη.—Παράβαλε Psa 92:1,15.

III. Βασανίζω Apoc 9:5,11

Ο βασανισμός διαρκεί πέντε μήνες. Μήπως αυτό το χρονικό διάστημα είναι σχετικά σύντομο; Όχι, αν το δούμε από την πλευρά της κατά γράμμα ακρίδας. Οι πέντε μήνες αντιπροσωπεύουν τη φυσιολογική διάρκεια ζωής αυτών των εντόμων. Επομένως, οι σύγχρονες ακρίδες συνεχίζουν να κεντρίζουν τους εχθρούς του Θεού για όσο διάστημα είναι ζωντανές. Επιπλέον, ο βασανισμός είναι τόσο έντονος ώστε οι άνθρωποι ζητούν να πεθάνουν. Είναι αλήθεια πως δεν έχει αναφερθεί ότι κάποιοι από αυτούς που κεντρίστηκαν από τις ακρίδες προσπάθησαν πράγματι να πεθάνουν. Αλλά αυτή η έκφραση μας βοηθάει να οραματιστούμε την ένταση του βασανισμού—είναι σαν μια αμείλικτη επίθεση σκορπιών. Μοιάζει με τα παθήματα που πρόβλεψε ο Ιερεμίας για τους άπιστους εκείνους Ισραηλίτες που θα διασκορπίζονταν από τους Βαβυλώνιους κατακτητές και για τους οποίους ο θάνατος θα ήταν προτιμότερος από τη ζωή. (Jer 8:3· βλ. επίσης Ecc 4:2,3).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

Mat 8:5: «καὶ λέγων· κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.»

Mat 14:24: «τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος.»

Luk 16:23,28: «καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.», «ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.»

Apoc 9:5: «καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα βασανισθήσονται μῆνας πέντε, καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον.»

Apoc 11:10: «καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.»

Apoc 18:7,10: «ὅσα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι κάθημαι βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω.», «ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.»

Apoc 20:10,14: «καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.», «καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός.»

Κάποιοι σχολιαστές έχουν χρησιμοποιήσει Βιβλικά εδάφια στα οπoία αναφέρεται η λέξη «βασανίζω» για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία των αιώνιων πύρινων βασάνων.

Ωστόσο, όπως καταδείχτηκε, υπάρχουν Γραφικοί λόγοι για να πιστεύουμε ότι το εδάφιο Apoc 20:10 δεν έχει αυτή την έννοια. Μάλιστα, το εδάφιο 14 δείχνει ότι η «λίμνη της φωτιάς» στην οποία λαμβάνει χώρα ο βασανισμός είναι στην πραγματικότητα «ο δεύτερος θάνατος». Και μολονότι ο Ιησούς είπε ότι κάποιος πλούσιος «ήταν στα βάσανα» (Luk 16:23,28). Εδώ ο Ιησούς δεν περιέγραφε την κυριολεκτική εμπειρία ενός πραγματικού ανθρώπου, αλλά ανέπτυσσε μια παραβολή.

Η Αποκάλυψη παρέχει και κάποια άλλα παραδείγματα όπου η λέξη «βασανίζω» ή «βασανισμός», η οποία βασικά σημαίνει «δοκιμάζω (μέταλλο) με τη λυδία λίθο», έχουν σαφώς μεταφορική σημασία ή συμβολική έννοια, όπως φαίνονται από τα συμφραζόμενα (Apoc 9:5, 11:10, 18:7,10). Παράλληλα και μια δεύτερη έννοια είναι «ανακρίνω κάποιον υποβάλλοντας αυτόν σε βασανιστήρια».

Τέλος στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα, η χρήση αυτής της λέξης καταδεικνύει ότι τα όσα θα συμβούν στον Σατανά θα αποτελούν, για όλη την αιωνιότητα, μια λυδία λίθο όσον αφορά το ζήτημα της ορθότητας και της δικαιοσύνης της κυριαρχίας του Ιεχωβά. Αυτό το ζήτημα της Υπέρτατης Κυριαρχίας θα έχει διευθετηθεί μια για πάντα.

Μάλιστα δε ποτέ πια στο μέλλον δεν θα χρειαστεί να δοκιμαστεί κανείς σε μια πρόκληση ενάντια στην κυριαρχία του Ιεχωβά, για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να αποδειχτεί εσφαλμένη (παραβ. Psa 92:1,15).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Apoc 14:10: Apoc 20:10

Apoc 9:5: Apoc 16:9  Apoc 18:7

1) Η λ. Βασανισθήσονται στο εδάφιο Apoc 20:10 περιλαμβάνεται σε μια περιγραφή με ποιητική έξαρση ως ένας ύμνος χωρίς μέτρο. Η περιγραφή αυτή αναφέρεται ως ένα λογοτεχνικό χαρακτηριστικό της "Κοινής" Ελλην. Γλώσσας το οποίο περιλαμβάνεται στις Χριστιαν. Ελλην. Γραφές (Καινή Διαθήκη).

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο'): Pro 10:8.

1) ΑΓΓΛΙΚΑ: Distress, Pain, Toil, Torment, Vex, Torture, Rack, Excruciate, Obsess, Harass, Plague, Harry, Flay, Pester, Afflict, Harrow, Worry, Bedevil, Bait, Prey On, Agonize, Scourge.

Βασανίζω, f. ισω, Att. ιῶ, p. βεβασάνικα, literally, to put to the touchstone or βάσανος, to try, prove, examine, the genuineness of any thing; to examine or scrutinize carefully, Plat. Gorg. c. 42, p. 487; to search into, to investigate vigorously, Aristoph. Acharn. 647; to torment in any way; to torture in order to discover the truth, Antiph. Orat. Tetralog. I; to question closely or sharply, Xen. Cyr. v, 3, 9; to convince, Xen. Œcon. x, 8; βεβασανισμένον, tortured, strained, or unnatural style, Dion. Hal.; pas. to be tossed about, as a ship is by the waves, Matt. xiv, 24; also in N. T.; to afflict, to torment; 1. a. ind. ἐβασάνισα, 1. a. subj. βασανίσω, ῃς, ῃ, 1. a. inf. βασανίσαι, pf. ind. pas. βεβασάνισμαι, 1. a. ind. pas. ἐβασανίσθην, 1. f. ind. pas. βασανισθήσομαι. Th. βάσανος.

2) ΛΑΤΙΝΙΚΑ: Illabantur, Crusiare, Torquere. Aegritudo, Dolor, Laborem, Tormentis Hostes, Cruciatum, Eculeo, Cruciarentur, Illabantur, Exercete, Pestilentia, Henricus, Excoriantes, Lacessunt, Afflixeris, Rastris, Solliciti, Bedevil, Inescare Praedam, Agonize Verbera.

3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Besessen, Distress, Schmerz, Mühsal, Qual, Vex, Folter, Ständer, Excruciate, Obsess, Zu Belästigen, Pest, Harry, Flay, Pester, Heimsuchen, Harrow, Worry, Bedevil, Bait, Prey On, Agonize.

4) ΙΤΑΛΙΚΑ: Ossessionare, Disagio, Dolore, Fatica, Tormento, Vex, Tortura, Rack, Rimordere, Obsess, Molestare, Peste, Harry, Flay, Pester, Afflict, Harrow, Preoccupazione, Tormentare, Esca, Predano, Agonizzare, Flagello.

5) ΓΑΛΛΙΚΑ: Obsess, Détresse, Douleur, Peine, Torment, Vex, La Torture, Rack, Excruciate, Hantez, De Le Harceler, De La Peste, Harry, Flay, Pester, Afflict, Harrow, L'inquiétude, Bedevil, Appât, Prey On, Agonize, Fléau.

6) ΙΣΠΑΝΙΚΑ: Obsesionar, Angustia, Dolor, Trabajo, Tormento, Vex, Tortura, Rack, Excruciate, Acosar, Peste, Harry, Flay, Pester, Aflige, Harrow, Worry, Acosan, Cebo, Prey On, Agonizar, Plaga.

7) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ: Obcecar, Angústia, Dor, Labuta, Torment, Vex, Tortura, Rack, Excruciar, Assediar, Plague, Harry, Flay, Pester, Aflija, Harrow, Preocupação, Assolam, Bait, Prey On, Agonize, Scourge.

8) ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ: Obsederen, Benauwdheid, Pijn, Zwoegen, Kwelling, Vex, Foltering, Rack, Kwellen, Obsess, Treiteren, Plaag, Harry, Flay, Pester, Afflict, Harrow, Worry, Bemoeilijken, Aas, Prey On, Kwellen, Scourge.